Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Loading...


бет1/3
Дата09.09.2017
өлшемі0.56 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3

Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасының титулдық ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

парағы (SYLLABUS)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

5В050200 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған
PI 1202 Саяси тарих

пән бағдарламасы (Syllabus)

Павлодар 2013
Бекіту парағы Нысан

пән бағдарламасы (syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық

факультетінің деканы

_________ А. И. Бегимтаев

«__»__________20___ж.

Құрастырушы ____________ аға оқытушы Сулекеев Д.К.

Пән бағдарламасы (syllabus)
PI 1202 Саяси тарих

5В050200 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған

күндізгі оқу нысанының студенттеріне арнайы


Бағдарлама 20__ж. «____» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»________№___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі_______ И. А. Калиев 20__ж. «___»__________


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ ж. «____»_________№___ Хаттама

ОӘК төрайымы __________ Ш. Қ. Сулейменова 20__ж. «___»_________


Тарих және құқық

факультетінің деканы ___________ А. И. Бегимтаев 20__ж. «___» _________


ОӘБ бастығы _____________ Е. Н. Жуманкулова 20__ж. «___» _______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»___________, №___ Хаттама


1 Пән бағдарламасының паспорты
Саяси тарих пәні

Тандау компонент пәні
Кредиттердің саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Аудиториялық сабақтарының барлығы – 45 сағат

Дәріс - 30 сағат

Тәжірибелік /семинарлық сабақ - 15 сағат

СОЖ– 90 сағат, оның ішінде СОӨЖ – 30 сағат

Жалпы еңбектену - 135 сағат
Бақылау түрі

Қорытынды бақылаудың түрі – емтихан


Алдыңғы реквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек: Қазақстан тарихы; теориялық саясаттану; мамандыққа кіріспе.Кейінгі реквизиттер:

  • Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар келесі пәндерді меңгеру үшін керек: салыстырмалы саясаттану; педагогикалық тәжірибе, философия; құқықтану; қазақстаның саяси тарихы.


2 Оқытушы туралы мәлімет

Сулекеев Даурен Қуанышұлы - аға оқытушы, саясаттану магистрі (дәріс,тәжірибе)

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А корпусында 429 аудиторияда орналасқан

тел. 67-36-87 (ішкі 1124)

Е-mail: dauren020880@mail.ru
3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Саяси тарих пәні екі сипатта қарастырылады: ғылым және оқу пәні ретінде. Саяси тарих ғылым ретінде қоғамның тарихты, қоғам мен адамды, саяси саланы, саяси ойдың пайда болуы мен дамуын, саяси жүйе, саяси қатынастар мен үрдістер, саяси сана мен саяси мәдениет, халықаралық саяси үрдісті зерттейді.

Саяси тарих пән ретінде оқушыларға саяси мәселелер бойынша нақты білім жүйесін береді, нақты саяси шындықтың мәні мен болашақта дамуын, негізгі саяси институттар, ұйымдар, қозғалыстар мен үрдістер, саяси қатынастар жүйесіндегі жеке тұлғаның құқықтық жағдайы мен оның саяси өмірге қатысу жолдарын жан-жақты ашып көрсетеді. міндетті пән ретінде оқытылады.

Пәннің оқыту мақсаты:

Студенттерге дүниежүзілік тарихтың типологиялық, өркениеттік, кеңестік өлшемі, саяси режимдер, елдердің көне заманнан бүгінгі күнге дейін қоғамдық дамуының негізгі тенденциялары туралы мағлұмат беру.Пәннің оқыту міндеттері:

  • әр түрлі уақыттағы қоғамның саяси ұйымдастыруын әсіресе жаңа заманның даму кезеңдерін, саяси спецификасын пайда болуын терең оқып білу;

  • жаңа заманның саяси үрдістерінде студенттерді бағыт алуға үйрету, фактілік материалдарды нақты білу;

  • қандай да бір саяси өзгерістерді талдай білуге үйрету;

зерттеуге арналған ғылыми әдебиеттерді тандап, олармен жұмыс істеуге үйрету.
4 Білімге, істей білуге, компетенцияларға қойылатын талаптар

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:

білуі керек:

- қоғамның даму теориясын әр-алуандығын, индустриалдық және постиндустриалдық теорияларын;

- еуроцентристік әлемнің геополитикасын;

- батыс елдеріндегі саяси үрдістердің даму ерекшеліктерінің және мемлекеттік-саяси модельдерінің дамуы туралы.жасай алуы керек:

- қоғам өмірі фактілерін таңдау, тексеру, талдай алуы;

- тарихи материалды логикалық ауызша және жазбаша түрде айтуы.

тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:

- ғылыми жұмыс дағдыларына;

- елде, әлемде болып жатқан тарихи-саяси, экономикалық үрдістерді бағалау және талдау;

- кәсіби жұмысында берілген білім және машықтарды қолдануы.компетентті болу:

  • қоғамдық-саяси пәндерді жүргізуде, әдептің нормаларына, адамның және азаматтық құқықтары және бостандықтарына, замани өркениетке сай қоғамдық-саяси пәндердің оқиғаларының ерекшеліктеріне, саяси мәдениеттің негізгі белгілерінде.


5 Оқыту пәннің тақырыптық жоспар
Академиялық сағаттарды сабақтардың түрлері бойынша бөлу
Тақырыптың атауы


Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

Лабораториялық, студиялық, индивидулдық

Барлығы


Оның ішінде СОӨЖ

1

Кіріспе. Әлемдік тарихтын өркениеттік-типологиялық, «кеңістік» өлшемдері.

2

1

-

6

2

2

ХVIIғ. екінші жартысы мен XIII ғ. Еуропа және Америка елдерінің саяси тарихы.


2

1

-

6

2

3

1815-1860 ж.ж. Еуропа мен Америка елдерінің халықаралық қатынастары.

2

1

-

6

2

4

1870-1918 ж.ж. Еуропа мен Америка елдері.

2

1

-

6

2

5

ХІХғ. аяғында -ХХ басында халықаралық қатынастары.

2

1

-

6

2

6

Соғыс аралық кезеңдегі Еуропа мен Америка елдерінің қоғамдық дамуындағы негізгі тенденциялары. Халықаралық қатынастарды талдау.

2

1

-

3

2

7

Екінші дүниежүзілік соғыста Еуропа елдері. Соғыстың қортындысы.

2

1

-

6

2

8

Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихының екінші кезеңіндегі қоғамдық дамуының концепциялары.

2

1

-

6

2

9

ХХғ. екінші жартысында интеграциялық процестер. Еуропалық интеграция. Солтүстікамерикалық интеграция.

2

1

-

6

2

10

Еуропа мен Америка елдерінің ХХғ. екінші жартысында саяси дамудың негізгі бағыттары.

2

1

-

6

2

11

Халықаралық жұмысшы, демократиялық және социал-демократиялық қозғалыстар.

2

1

-

6

2

12

Соғыстан кейінгі халықаралық қатынастар.

2

1

-

6

2

13

АҚШ 1945ж. ХХІғ.Ұлыбритания, Испания және Франция мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясаты.

2

1

-

6

2

14

Соғыстан кейінгі ГФР, Италия, КСРО және Ресей.

2

1

-

6

2

15

Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері.

2

1

-

6

2
Барлығы: 135 (3 кредит)

30

15

-

90

30

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...