БАҒдарламасы «жалпы психология»

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі99.5 Kb.
түріБағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АРАЛАҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

БАҒДАРЛАМАСЫ

«ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ» пәні бойыншаМазмұны

Еңбек көлемі, сағат саны


1

Жалпы психология (1 – бөлім)

Жалпы психологияға кіріспе

3 кредит=135 сағат (СОӨЖ, СӨЖ қосқанда)


1.1.

Психология ғылымы мен практикасының пәні және міндеттері

9 часов


1.2

Психологияның ғылым болып қалыптасуы

9 сағат


1.3

Психологияның методтары және құрылымы

9 сағат


1.4

Психиканың пайда болуы және эволюциясы

9 сағат


1.5

Адам психикасының шығу тегі және дамуы

9 сағат


1.6

Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекеттің психологиялық құрылымы

9 сағат

1.7

Психологиядағы сана мәселесі

9 сағат


1.8

Сана және саналы түрде сезілмейтін психикалық процестер

9 сағат


1.9

Психикалық танымдық процестердің жалпы мінездемесі

9 сағат


1.10

Түйсік пен қабылдау психикалық процестер жүйесінің бірінші деңгейі ретінде

9 сағат

1.11

Ес психикалық процесстердің ядросы ретінде

9 сағат


1.12

Ойлау ақпаратты өңдеудің жоғары деңгейі ретінде

9 сағат


1.13

Тұлға адамның психологиялық қасиеттер жүйесі ретінде Тұлғаның психологиялық құрылымы

9 сағат


1.14

Қабілет және дарындылық психологиясы

9 сағат


1.15

Темперамент және мінез

9 сағат


2.

Жалпы психология (2- бөлім). Танымдық психикалық процесстер


3 кредит=135 135 сағат (СОӨЖ, СӨЖ қосқанда)

2.1.

Түйсік: түсінігі, спецификасы, қасиеті, классификация

9 сағат

2.2.


Түйсіктің анатомды-физиологиялық механизмдері. Түйсік табалдырығы.

9 сағат

2.3.

Түйсік түрлерінің мінездемесі

9 сағат

2.4.

Сезімталдық түсінігі және оның динамикасы

9 сағат

2.5.

Қабылдау: түсінігі, зерттеу бағыттары, қасиеттері

9 сағат

2.6.

Қабылдаудың жастық динамикасы

9 сағат

2.7.

Қабылдау иллюзиялар

9 сағат

2.8.

Зейін: түсінігі

9 сағат

2.9.

Зейін концепциясы

9 сағат

2.10.

Зейін классификациясы

9 сағат

2.11.

Ес түсінігі

9 сағат

2.12.

Ес түрлері

9 сағат

2.13.

Ес теориясы

9 сағат

2.14.

Естің дамуы және мнемикалық қабылдаулары

9 сағат

2.15.

Елес түсінігі, функциясы және түрлері

9 сағат

3.

Жалпы психология (3 – бөлім) Танымдық психикалық процестер


3 кредит=135 сағат (СОӨЖ, СӨЖ қосқанда)

3.1.

Ес туралы жалпы түсінік, физиологиялық негізі, қасиеттері және функциялары

9 сағат

3.2.

Ес процестері: еске енгізу, есте сақтау, қайта жаңғырту, тану

9 сағат

3.3.

Естің негізгі заңдылықтары

9 сағат

3.4.

Ес теориялары

9 сағат

3.5.

Ес және әрекет

9 сағат

3.6.

Ойлау және тұлға

9 сағат

3.7.

Шет ел психологиясындағы ойлау теориялары

9 сағат

3.8.

Отандық психологиядағы ойлау теориялары

9 сағат

3.9.

Ойлау және сөйлеу

9 сағат

3.10.

Сөйлеудің психологиялық анализі

9 сағат

3.11.

Тұлғаның сөйлеу қасиетінің диагностикасы

9 сағат

3.12.

Психикалық күйді сөз арқылы өзіндік түрде басқару

9 сағат

3.13.

Ойлау, қиял және шығармашылық

9 сағат

3.14.

Қиял түрлері және шығармашылық стилі

9 сағат

3.15.

Жоғары психикалық процестердің индивидуалды ерекшеліктері

9 сағат

4.

Жалпы психология (4- бөлім)


3 кредит=135 (СОӨЖ, СӨЖ қосқанда)

4.1.

Эмоцияның жалпы мінездемесі

9 сағат

4.2.

Эмоционалды құбылыстар классификациясы

9 сағат

4.3.

Сезім және уайымдар психологиясы

9 сағат

4.4.

Тұлға және қажеттілік

9 сағат

4.5.

Мотивациялық процестер психологиясының қазіргі жағдайы

9 сағат

4.6.

Ерік психологиясы

9 сағат

4.7.

Ерік процестерінің құрылымы және оның заңдылықтары

9 сағат

4.8.

Психологиядағы тұлға мәселесі және жалпы гуманитарлық білім

9 сағат

4.9.

Психологиялық ғылыми білімдер құрылымындағы тұлға психологиясы

9 сағат

4.10.

Кеңес психологиясындағы тұлға мәселесі

9 сағат

4.11.

Батыстағы тұлға психологиясындағы классикалық теориялар

9 сағат

4.12.

Психологиядағы тұлға құрылымы түсінігі

9 сағат

4.13.

Тұлға және сана

9 сағат

4.14.

Тұлға даму мәселесіндегі негізгі теориялық бағыттар

9 сағат

4.15.

Тұлға әлеуметтік жүріс-тұрыстың субъектісі ретінде

9 сағатҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі: 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.,1996, 2005.

 2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.,1976,1999, 2004.

 3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.,1989; СПб.,1999.

 4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.,1985

 5. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.-Кн.1.-М.,1995,2004.

Қосымша:


 1. Выготский Л.С. Особ. Соч.:в 6 т. М., 1982-1984.

 2. Годфруа ж. Что такое психология: В 2 т. – М., 1992,1998,2004.

 3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л., 1984, М., 1988, 2003.

 4. Ждан Н.А. История психологии. От античности до наших дней. М., 1998, 2002.

 5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, 2002.

 6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.,1998, 2004.

 7. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1976.

 8. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.,1988.

 9. Психология / Под ред. А. А. Крылова. М., 1998.

 10. Общая психология /Под ред. А. В. Петровского. М., 1986.

 11. Психологический практикум по общей и экспериментальной психологии Под ред./А.А. Крылова.- Л., 1987., СПб 2000.

 12. Психологический словарь. –М., 1999.

 13. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.

 14. Узнадзе Д.Н. Психологичесиек исследования. –М., 1966.,2003.

 15. Бассин Б.Ф. Проблема бессознательного ( о неосознаваемых формах высшей нервной деятельности). –М., 1968.

 16. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. –М., 1973.

 17. Лурия А.Р. Ощущения и воспритие. –М., 1975.

 18. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 1986.

 19. Аверин В.А. Психология личности.- Спб., 1999.

 20. Вилюнас В.К. Психологическмие механизмы мотивации человека. –М., 1990.

 21. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения. – А., 2004.

 22. Теплов В.М. Избр. Труды: в 2 т. –т.1.- М.,1985.

 23. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы.- М., 1984.

 24. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. –М., 1986.Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...