Бағдарламасы «Географияны оқыту технологиясы»

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі38.67 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

сЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34.2.07 / 01-2013

ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы«Географияны оқыту технологиясы»

№ 1 басылым

18.09.2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Географияны оқыту технологиясы»

5В011600 – «География» мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз

1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы__________ «02» __09__2013 г. Нурпейсова А.М.,«Химия және география» кафедрасының оқытушысы

2ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

«___02_____» ______09________2013 г., №1 хаттама
Кафедра меңгерушісі__________ Д.Р.Онтагарова
Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
«________» ______________2013 г., №1 хаттама
Төрайымы _____________________З.В.Абдишева
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу -әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____18____» _____09_____2013 г., №1 хаттама

ОӘК төрайымы __________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛІП ОТЫР
Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

5В011600 – «География»мамандығы студенттеріне арналған «Географияны оқыту технологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Географияны оқыту технологиясы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 2010 ж. іске қосылған және бекітілген;5В011600 – «География» мамандығының Типтікоқу жоспары, 2010 ж. іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Студенттердің педагогикалық шеберлігін, қабiлеттiлiктер кәсіби дағдылардың қалыптастыру. Мұғалімнің сабақ берудегі шеберлігі, педагогикалық мәдениеттілігі, оң қарым-қатынасты ұйымдастыра алу мәселелерін қарастырады.


3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттердің мектептің географиялық алаңында жаттығу жұмыстарын ұйымдастыра білуін дамыту, физика-географиялық ортаның және онда болып жататын құбылыстарды бақылаулары үшiн географиялық құралдарды қолдануын жетiлдiру.
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

 • негізгі әдістемелік мәселелерді шешуде теориялық деңгейді жоғарлату;

 • географиялық пәндер жүйесінің қазіргі жағдайына байланысты курсты жүргізу;

 • оқыту мен тәрбиені кеңейту;

 • мектеп экспериментін жүргізу әдістемесі мен технологиясын студенттерге таныстыру;

 • студенттердің қабілеттілігін арттыру:

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:Бiлуі тиіс: географиялық ғылымның және географиялық білім берудің негігі мәселелерін, мектептің оқу жоспарларының құрылымы мен құрылысы, бағдарламалары мен оқулықтарын, мемлекеттiк бiлiм беретiн стандарт орнатылатын географиялар бойынша мектеп оқу жоспары, бағдарламалар және оқулықтарды, мазмұнның минимумына талап және оқушылардың дайындық деңгейiне, географиялық ғылымның негiзгi мәселелерi және географиялық бiлiм, мазмұн және құрылымды; географияның мектеп курсiнiң ғылыми негiздерi.

Істей білуі тиіс: мемлекеттiк бiлiм беретiн орнатылатын стандарт бойынша мазмұнның минимумына және оқушылардың дайындық деңгейiне талаптармен сәйкес сабақты жоспарлау. Оқулықтардың бірнешеуі бойынша таңдау және оларды оқу үрдісінде тиімді пайдалану.

Дағдыларының болуы тиіс: бағалау аналитикасы, оқушылардың дайындық деңгейлеріне сәйкес, олардың және қоғам талаптарына сәйкес алатын білім бағдарламасының реализациясы және таңдалуы.

Компетенциялар: әртүрлі біліми мекемелерде бастапқы және элективті курстардың бағдарламаларын қалыптастыра білуі.
3.5 Курстың пререквизиттері:Мектеп педагогикасы, жасөспірімдер психологиясы, географиядан сыныптан тыс жұмыстар, географиядан көрнекіліктер дайындау, педагогикалық зерттеулер әдістемесі, картография топография негіздерімен, геология, геоморфология.
3.6 Курстың постреквизиттері:Жалпы ғылыми және кәсіби дайындық
3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

3

1

3

30

-

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «Оқыту технологиясы»

Дәріс сабақтары

Оқытутехнологиялары - жоспарлау, жүйелеуәдісі.

Оқу-тәрбиежұмыстарыныңтеориясы мен практикасындақолданылатынтехнологиялар.3

Саралап, деңгейлепоқыту технологиялары.

3

Дамытаоқытутехнологиясы.

3

Модульдікоқытутехнологиясы.

3

Кредиттікоқытутехнологиясы.

3

Лабораториялық сабақтар

Мұғалім жұмысын жоспарлау: перспективті, тақырыптық, сабақ жоспары. Мектептік географиялық білімнің нормативті құжаттары.

1

Физикалық географияның бастапқы курсын оқыту әдістемесі: мектеп бағдарламасының анализі, қазіргі оқулықтар, әдістемелік әдебиеттер. Географияның мектеп курсының құрылымы мен мазмұнын анықтау

1

Физикалық географияның бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар: практикалық жұмыстар жүргізу мен формасы, инструктивтікарточкалар үлгісі мен жауап парақтары

1

«Құрлықтар мен мұхиттар географиясы» курсын оқыту әдістемесі: мектеп бағдарламасының анализі, қазіргі оқулықтар, әдістемелік әдебиеттер. Географияның мектеп курсының құрылымы мен мазмұнын анықтау

1

Құрлықтар мен мұхиттар географияның бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар: практикалық жұмыстар жүргізу мен формасы, инструктивтікарточкалар үлгісі мен жауап парақтары

1

Материалдардың жалпы үлгісінің әдістемелік нұсқауы: типтік жоспарлармен жұмыс кезінде типтік схемаларды құру

1

Мұғалім жұмысын жоспарлау: перспективті, тақырыптық, сабақ жоспары. Мектептік географиялық білімнің нормативті құжаттары.

1

2МИКРОМОДУЛЬ «ГеографиЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ»

Дәріс сабақтары

Интерактивтіоқытутехнологиясы.

3

Қашықтықтаноқытутехнологиясы.

3

Ғылым ретіндегі географияны оқыту әдістемесі. Мектептегі география білімнің құрылымы мен мазмұны.

3

География сабағы. География пәнін оқытудағы көрнекілік құралдар.

3

География пәнін оқыту әдістері. Географиялық білімдер мен біліктеліктердің қалыптасуы.

3

Лабораториялық сабақтар

Қазақстанның физикалық географиясы бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар: практикалық жұмыстар жүргізу мен формасы, инструктивті карточкалар үлгісі мен жауап парақтары , дидактикалық құралдар

1

Мектепте экономикалық географияны оқыту әдістемесі.

1

Мектепте Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын оқыту әдістемесі

1

Мектепте дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясын оқыту әдістемесі

2

Қазіргі географияны оқыту әдістемесі мен география курсы бойынша мектеп профилі

1

Географияны оқытудағы жаңа технологиялар

2


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. География сабағында қолданылатын көрнекіліктер жүйесі

5.2. Тірек – логикалық конспект: «Физикалық және экономикалық география» курсы бойынша жеке тақырыптарға тірек – логикалық конспект жасау

5.3. Білім алу көздеріне және оқушылардың таным іс - әрекетіне қарай оқыту әдістеме классификациясы

5.4. География сабағында эстетикалық және экологиялық тәрбие беру

5.5. Саралап – деңгейлеп оқыту технологиясы бойынша сабақ жоспары

5.6 Географиялық кабинетті жоспарлау және жабдықтау.

5.7. Географияны оқытудағы модульдік технология

5.8Ақпараттық–коммуникативтік технологияларды география пәнін оқытуда қолданудың тиімділігі

5.9География сабағында оқушыларды экономикалық және патриоттық тәрбиелеу5.10Проблемалық оқытудың технологиясы: физикалық және экономикалық географияда әртүрлі сабақтар бойынша проблемалық жағдай қалыптастыру

5.11География пәндерін оқытудың келелі мәселелері.

5.12Ойын технологиясы: бір географиялық сабаққа ойын технологиясы бойынша сабақ жоспары (физикалық және экономикалық).

5.13Оқытудың жаңа үрдістері мен электрондық оқулықтарды география сабақтарында пайдалану жолдары

5.14 Мектеп географиясы бойынша әртүрлі бөлім бойынша тест құрастыру
 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)

Өздік меңгеріле

тін сұрақтар
Бақы

лау нысана

сы


Дәрістер

Лабораториялық сабақтар

1

2

3

4

1

Оқытутехнологиялары - жоспарлау, жүйелеуәдісі.


Мұғалім жұмысын жоспарлау: перспективті, тақырыптық, сабақ жоспары. Мектептік географиялық білімнің нормативті құжаттары.

Схема, сурет

Оқу-тәрбиежұмыстары

ныңтеориясы мен практикасын

да қолданыла

тын технология

лар.


Кезек

тік бақылауФизикалық географияның бастапқы курсын оқыту әдістемесі: мектеп бағдарламасының анализі, қазіргі оқулықтар, әдістемелік әдебиеттер. Географияның мектеп курсының құрылымы мен мазмұнын анықтау

Кесте, схема


Саралап, деңгейлепоқыту технологиялары.

Физикалық географияның бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар

Схема, кесте

практикалық жұмыстар жүргізу мен формасы, инструктивті карточкалар үлгісі мен жауап парақтары

Кезек

тік бақылауДамытаоқытутехнологиясы.

«Құрлықтар мен мұхиттар географиясы» курсын оқыту әдістемесі: мектеп бағдарламасының анализі, қазіргі оқулықтар, әдістемелік әдебиеттер.

Кесте, схема


География

ның мектеп курсының құрылымы мен мазмұнын анықтауКезек

тік бақылауМодульдікоқытутехнологиясы.

Құрлықтар мен мұхиттар географияның бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар

Схема, плакат

практикалық жұмыстар жүргізу мен формасы, инструктивті карточкалар үлгісі мен жауап парақтары

Кезек

тік бақылауКредиттікоқытутехнологиясы.

Материалдардың жалпы үлгісінің әдістемелік нұсқауы

Кесте, плакат

типтік жоспарлармен жұмыс кезінде типтік схемаларды құру

Кезек

тік бақылауОқытутехнологиялары - жоспарлау, жүйелеуәдісі.


Мұғалім жұмысын жоспарлау: перспективті, тақырыптық, сабақ жоспары.

Схема, плакат

Оқу-тәрбиежұмыстарыныңтеориясы мен практикасын

да қолданыла

тын технология

лар.


Кезек

тік бақылауИнтерактивтіоқытутехнологиясы.

Қазақстанның физикалық географиясы бастапқы курсы бойынша бағдарланған практикалық жұмыстар

Кесте


Мектептік географиялық білімнің нормативті құжаттары.

Кезек

тік бақылауҚашықтықтаноқытутехнологиясы.

Мектепте экономикалық географияны оқыту әдістемесі.

Сурет, кесте

Мектепте экономика

лық географияны оқыту әдістемесі.Кезек

тік бақылауҒылым ретіндегі географияны оқыту әдістемесі.

Мектепте Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын оқыту әдістемесі

Схема, плакат

Мектептегі география білімнің құрылымы мен мазмұны.

Кезек

тік бақылауМектепте дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясын оқыту әдістемесі

Схема, сурет

Кезек

тік бақылауГеография сабағы. География пәнін оқытудағы көрнекілік құралдар.

Қазіргі географияны оқыту әдістемесі мен география курсы бойынша мектеп профилі

Сурет, кесте

География пәнін оқытудағы көрнекілік құралдар.

Кезек

тік бақылауГеография пәнін оқыту әдістері.

Географияны оқытудағы жаңа технологиялар

Сурет, схема

Географиялық білімдер мен біліктеліктер

дің қалыптасуы.Кезек

тік бақылау
7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамта

масыз етілу пайызыБаранский Н.Н. – Методика преподавания экономической географии. 1990.

1

13

25

Войлошникова Н.А. – Самостоятельная работа учащихся по экономической географии зарубежных стран. Просвещение. 1981.

1

13

25

Герасимова Т.П. – Основы методики обучения начальному курсу физической географии. Просвещение. 1983.

1

13

25

Голов В.П., Прозоров Л.Д. – Картины и таблицы в преподавании географии. Просвещение. 1983.

10

13

80

Новенко Д.В. География. Практические работы на местности 6-9 классы. Изд. дом «Дрофа». 1997.

3

13

40

Душина И.В., Понурова Г.А. – Методика преподавания географии. Москва. Московский лицей. 1996.

1

13

25

Давыдова М.И.- Самостоятельная работа учащихся по физической географии. Просвещение. 1982.

5

13

50

Методика обучения географии в средней школе. (Под ред. Панчешниковой Л.М.) М., Просвещение. 1983.

1

13

25

Даринский А.В. Методика преподавания географии. М., Просвещение. 1978.

1

13

25 1. ӘДЕБИЕТ

  1. Негізгі әдебиеттер

 1. Асубаев Б.К. и др. – Физическая география Казахстана, Методическое руководство. Атамура. Алматы, 2004.

 2. Асубаев Б.К., Мазбаев О.Б. – Физическая география Казахстана, Рабочая тетрадь. Атамура. Алматы. 2004.

 3. Ахметов Е.А., Карменов Н.Н., Карибаева Ш.Ш., Асубаев Б.К. – Экономическая и социальная география Казахстана. Мектеп. Алматы. 2005.

 4. Баранский Н.Н. – Методика преподавания экономической географии. 1990.

 5. Вавилова Е.В. – Экономическая география и регионалистика. Гардарики. Москва. 1999.

 6. Войлошникова Н.А. – Самостоятельная работа учащихся по экономической географии зарубежных стран. Просвещение. 1981.

 7. Герасимова Т.П. – Основы методики обучения начальному курсу физической географии. Просвещение. 1983.

 8. Голов В.П., Прозоров Л.Д. – Картины и таблицы в преподавании географии. Просвещение. 1983.

 9. Новенко Д.В. География. Практические работы на местности 6-9 классы. Изд. дом «Дрофа». 1997.

 10. Душина И.В., Понурова Г.А. – Методика преподавания географии. Москва. Московский лицей. 1996.

 11. Давыдова М.И.- Самостоятельная работа учащихся по физической географии. Просвещение. 1982.

 12. Методика обучения географии в средней школе. (Под ред. Панчешниковой Л.М.) М., Просвещение. 1983.

 13. Даринский А.В. Методика преподавания географии. М., Просвещение. 1978.

 14. Дидактика средней школы. (Под ред. Скаткина). М., Просвещение, 1982.

 15. Исаченко А.Г. – География в современном мире. Просвещение. 1998.

 16. Коринская В.А. Формирование понятий при изучении курса географии материков. Педагогика. 1979.

 17. Леднев В.П. Содержание образования. М., Просвещение. 1991.

 18. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии. М., Просвещение. 1983.

 19. Методика обучения географии в школе. (Под ред. Матрусова И.С.) М., Просвещение. 1984.8.2 Қосымша әдебиеттер


 1. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. М., Знание. 1981.

 2. Герасимова Т.П. Основы обучения начальному курсу физической географии. М., Просвещение. 1978.

 3. Герасимова Т.П., Ковалевская, Панчешникова Л.М. Формирование мировоззрения учащихся средней школы в процессе обучения географии. М., просвещение, 1982.

 4. Теоретические основы общего среднего образования. (Под ред. Краевского ИЛернера).

 5. Обучение географии по усовершенствованной программе. (Под ред. Матрусова И.С.) М., Просвещение. 1984.

 6. Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков. М., Просвещение. 1983.

 7. Развитие познавательной деятельности учащихся при изучении физгеографии. (Под ред. Бариновой И.И., Герасимовой Т.П.). М., Просвещение. 1983.

 8. Рыжаков М.В. К проблеме изучения географии союзной республики. География в школе. №3, 1987.

 9. Концепции географического образования в школе.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...