БАҒдарламасы докторантура СҰРАҚтар тізімі азаматтық іс жүргізудің құқығының қайнар көздері

Loading...


Дата10.09.2017
өлшемі61.37 Kb.
түріБағдарламасы
6D030100 «Құқықтану»
мамандығы бойынша оқуға түсу

БАҒДАРЛАМАСЫ
докторантура
СҰРАҚТАР ТІЗІМІ


 1. Азаматтық іс жүргізудің құқығының қайнар көздері

 2. Азаматтық іс жүргізу қағидаларының жіктелуі

 3. Процестік мерзімдер: мерзімдерді есептеу, мерзімді өткізіп алудың салдары және оны қалпына келтірудің тәртібі

 4. Азаматтық іс жүргізуге қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар

 5. Азаматтық іс жүргізудегі прокурор және оның өкілеттіліктері

 6. Өз құқықтары мен мүдделерін немесе өкілдік ететін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар

 7. Азаматтық іс жүргізудегі сарапшы және маман

 8. Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеме институты

 9. Азаматтық іс жүргізудегі үшінші тұлғалар

 10. Сотта істі қараудың жалпы шарттарының түсінігі мен мәні

 11. Талап өндірісі, ерекше талап өндірісі, ерекше өндіріс

 12. Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық шағымдар мен наразылықтарды қарастыру

 13. Кассациялық шағымдыр мен наразылықтар бойынша істерді қарастыру

 14. Сот төрелігі актілерінің түсінігі және мәні. Сот шешімдері мен қаулылыларының заңдылығы, негізділігі және дәлелділігі (уәжділігі)

 15. Төрелік және арбитраждық өндірістің жалпы сипаттамасы

 16. Қазақстан Респбликасы Конституциясының түсінігі, құқықтық сипаттамасы, құрылымы және қысқаша сипаттамасы. Қазақстан Республикасы Конституциясын қабылдау және өзгерту тәртібі.

 17. Қазақстан Республикасындағы азаматтық институты

 18. Жеке (азаматтық), саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар мен бостандықтар

 19. Сайлау құқығының түсінігі және қағидалары. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесінің түсінігі және түрлері

 20. Қазақстан Республикасында қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялардң құқықтық мәртебесі

 21. Республикалық референдум түсінігі, пәні және өткізу тәртібі

 22. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің құрылу тәртібі, уәкілеттілік мерзімі, өкілеттіліктері және актілері

 23. Қазақстан Республикасы Президентін сайлау тәртібі, уәкілеттілік мерзімі және қызметі жағдайлары, лауазымынан мерзімінен бұрын босату және қызметінен бас тарту тәртібі

 24. Қазақстан Республиксы Президенті өкілеттіліктері және актілері

 25. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құқықтық мәртебесі мен өкілеттіліктері

 26. Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарын құру тәртібі, өкілеттілік мерзімі, құрылымы, органдары және депутаттарының мәртебесі

 27. Қазақстан Республиксы Парламентінің өкілеттіліктері

 28. Қазақстан Республикасында сот билігінің конституциялық-құқықтық негіздері

 29. Қазақстан Республикасында жергілікті басқару және өзін-өзі басқарудың құқықтық негіздері

 30. Қазақстан Республикасында адам және азаматтың конституциялық міндеттері

 31. Қылмыстық іс жүргізу құқығы саласының пәні, әдістері және жүйесі. Қылмыстық іс жүргізу ғылымы.

 32. Қылмыстық іс жүргізу қағидалары және олардың мәні. Қылмыстық іс жүргізу қағидаларының жүйесі.

 33. Қылмыстық іс жүргізушілік құқықтық қатынастарының субъектілері және оларды топтастыру. Қылмыстық процестегі тараптар.

 34. Қылмыстық процестегі дәлелдемелер түсінігі. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар.

 35. Қылмыстық сот өндірісіндегі дәлелдеу процесінің түсінігі.

 36. Процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері

 37. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер

 38. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу

 39. Тергеу әрекеттерінің түрлері

 40. Айыптау актісінің түсінігі мен мәні. Айыптау актісін жасау және оның мазмұны

 41. Қылмыстық істер бойынша соттылық түсінігі. Сот талқылауы ((түсінігі және мәні)

 42. Апелляциялық тәртіппен сот қаулылары мен үкімдерін қайта қарау.

 43. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау бойынша іс жүргізу

 44. Ерекше сот өндірістері

 45. Алқабилердің қатысуымен іс жүргізу

 46. Философияның ғылыми білімнің бірінші нысаны ретінде қалыптасуы

 47. Көне заманғы білім жүйесі

 48. Орта ғасырлардағы білім жүйесінің ерекшеліктері

 49. Жаңа дәуірдегі дүниетаным негіздерінің өзгеруі

 50. Жаңа дәуір және ғылымның қалыптасуы

 51. Ғылыми зерттеу әдісі, әдістемесі, әдіснамасы, техникасы. Эмпирикалық зерттеудің негізгі әдістері

 52. Ғылыми білім қағидасы. Ғылыми танымның негізгі қағидалары

 53. Ғылым философиясының негізгі концепциялары

 54. «Ғылым парадигмасы» түсінігі, оның білім алудағы рөлі

 55. Ғалым және қоғам. Ғалым кәсібінің негізгі сипаттамасы

 56. Ғылым этикасы

 57. Ғылым әлеуметтік институт ретінде

 58. Ғылыми білімнің әлеуметтік-гуманитарлық саладағы ерекшеліктері

 59. Қазіргі өркениеттің дамуы және әлеуметтік-гуманитарлық ғылым рөлі

 60. Ғылымның дамуы мәселесі: негізгі бағыттары

Қолдануға ұсынылатын әдебиеттер:

 1. ҚР Конституциясы

 2. 2010-2020 ж. арналған ҚР Құқықтық саясат концепциясы ҚР Президентінің № 858 24 тамыз 2009 ж. Бұйрығымен бекітілген

 3. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. Послание народу Казахстана. 17 января 2014 г. Астана. 2014

 4. «ҚР президенті туралы» ҚР Конституциялық заңы

 5. «ҚР Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» ҚР Конституциялық заңы

 6. «ҚР Конституциялық Кеңесі туралы» ҚР Конституциялық заңы

 7. «ҚР Үкіметі туралы» ҚР Конституциялық заңы

 8. «Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы» ҚР Конституциялық заңы

 9. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы және ерекше бөлімі)

 10. ҚР Қылмыстық процестік кодексі

 11. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі

 12. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс

 13. ҚР Қылмыстық кодексі

 14. ҚР Заңы «ҚР Мемлекеттік қызмет туралы»

 15. ҚР Заңы «Мемекеттік қызмет туралы»

 16. ҚР Заңы «Әкімшілік процедуралар туралы»

 17. ҚР Заңы «Нормативтік-құқықтық актілер туралы»

 18. ҚР Заңы «ҚР жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»

 19. ҚР жергілікті өзін-өзі басқару концепциясы

 20. ҚР Президентінің Жолдауы «Қазақстан-2050» Стратегиясы»

 21. ҚР Президентінің 5 институционалды реформаларын жүзеге асыру жөніндегі 100 қадам бағдарламасы

 22. ҚР конституциялық құқығы бойынша оқулықтар

 23. Мемлекет және құқық теориясы бойынша оқулықтар

 24. ҚР әкімшілік құқық бойынша оқулықтар

 25. ҚР азаматтық құқық бойынша оқулықтар

 26. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша оқулықтар

 27. ҚР қылмыстық құқық бойынша оқулықтар

 28. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы боынша оқулықтар

 29. Жанузакова Л.Т. Правовое обеспечение государственных услуг в РК. – Астана, 2014

 30. ҚР мемлекеттік органдары сайттарындағы талдау материалдары

 31. История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. – М.: ИНФРА-М. 2011. – 416 с.

 32. Мырзалы С.К. Ғылымының тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.

 33. Степин В.С. История и философия науки. – М.: Академический Проект, 2011. – 423 с.

 34. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия наук. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 150 с.

 35. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю науки. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.

 36. Ильин В.В. Философия науки. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.

 37. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 528 с.

 38. Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. – М.: Феникс, 2010. – 603 с.

 39. Философия науки. Под ред. А.И.Липкина. – М.: Экспо, 2009. – 608 с.

Нурышева Г.Ж. Философия. – Алматы, 2013.
Дайындаған:

«Заңтану және Халықаралық құқық»

кафедрасының меңгерушісі ____________ Жуманбаева Н.А.
Келісілген:

Гуманитарлы-заң факультетінің деканы ____________ Алаева Г.Т.ТУ Ф 702–49–14. (Магистратура/докторантура) мамандығы бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы (магистратура/докторантура). ТУ СМЖ. Бірінші басылым

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Көлдер мен өзендер
2017 -> Сундетова Асемгуль Сапаровна Информатика мұғалімі Ақмола обл., Кокшетау қ. Кмм
2017 -> Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша т
2017 -> Компъютерлік желі және телекоммуникациялар Біліктілік: Техник
2017 -> Білім беру бағдарламасы мамандық: Жаңартылмалы энергетика, 0903000 Электр энергетикасы (сала бойынша) Біліктілік
2017 -> Сабақтың тақырыбы
2017 -> Бейнежазбаны (avi, mp4 форматында) 27. 03. 2017 дейін жіберу керек (қосымша №2)
2017 -> Қонақ үй бизнесі: мейманхананы/мейрамхананы басқару Біліктілік: Сервис менеджері
2017 -> Бағдарламалау Біліктілік: Техник-бағдарламашы


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...