Бағдарламасы «Қазақстан биоресурстары»

Loading...


жүктеу 124.38 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі124.38 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-35.1.100

/01-2014ПОӘК

Мұғалімдерге арналған пәннің бағдарламасы«Қазақстан биоресурстары»

№ 2 басылым

16.06.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Қазақстан биоресурстары
«5В011300» – «Биология» мамандығы үшін
МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

1.ӘЗЕРЛЕГЕН


Құрастырушы_______«____»_____ 20___ж., аға оқытушы Нағашбекова Л.Ә.
«Биология» кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Биология кафедрасының отырысында

«____»___________ 20___ж.№____хаттама


Кафедра менгерушісі_______Тлеубаева А.В.

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
Төрайымы____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама


ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.
4. 05.09.2013 ж. №1 БАСПАНЫҢ ОРНЫНА КІРГІЗІЛГЕН

МАЗМҰНЫ:


 1. Қолдану саласы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі

 5. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

 6. Оқу – әдістемелік әдебиеттер тізімінің қамту кестесі

 7. Әдебиет және қорлар


1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Қазақстан биоресурстары» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «5В011300» - «Биология» мамандығының студенттеріне арналған. ПОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.
2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Осы «Қазақстан биоресурстары» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген пән бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

«5В011300» - «Биология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС бекітілген.

Шәкәрім атындағы СМУ «Пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ережесі».

- «5В011300» - «Биология»мамандығыныңоқу жұмыс жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Қазақстан жер көлемі, табиғаты көлемі кеңдігімен дүние жүзіндегі мемлекеттердің ішінде алдыңғы орында тұрады, соның үшін Қазақстан биоресурстары мен ерекшеленеді. Қазіргі таңда табиғаттағы биоресурстарды есепке алу, одан тиімді пайдаланып, Қазақстан республикасының міндетті жұмыстарының бірі есептелінеді.

Пәннің мақсаты республиканың биоресурстарын зерттеу, олардан тиімді пайдалану, қорғау жұмыстарын атқара отырып оқушыларға биоресурстар жөнінде терең білім беру.


3.2 Пәннің оқыту мақсаты:

Студенттерді Қазақстан өсімдіктері және жануарлары ресурстарының алуан түрлілігімен, пайдалы өсімдіктер және жануарлардың жеке топтарын және түрлерін зерттеу тарихының кезеңдерімен, сонымен қатар шикізат алу тәсілдерімен және оларды қолдану жолдарымен таныстыру.

3.3 Пәнді оқытудың басты міндеттері:


 • Пәнді игеру барысында ресми белгілі биоресурстарды және олардан алынған өнімдерді практика жүзінде пайдалануды;

 • Өсімдіктер мен жануарлар ресурстарын тиімді пайдалануды және қорғауды;

 • Шаруашылықта пайдалы өсімдіктердің және жануарлардың алуан түрлілігін, олардың экологиясын,таралуын, ресурстарын зерттеу тәсілдерін меңгерту.

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді меңгергеннен кейін мынаны білу керек:


 • биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің систематикалық орны;

 • олардың таралу аймақтары мен тіршілік ету орындары;

 • қазақстанның өсімдік жамылғысының типтері;

 • негізгі ресурстық түрлердің биомасасын анықтау әдістері;

 • алынған білімді практикада пайдалану және басқа биологиялық пәндерді оқу барысында қолдану.

3.5 Курстың пререквизиттері: биология, экология, география, омыртқасыздар зоологиясы, омыртқалылар зоологиясы, өісмдіктер ситематикасы.

3.6 Курстың постреквизиттері:өсімдіктер систематикасы, өсімдіктер анатомиясы мен морфология өсімдіктер мен жануарлар экологиясы, зоогеография, ихтиология, орнитология, әлем флора мен фаунасы, оқу практика.

3.7. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Аудиториялық жұмыс

ООӨЖ (сағ)

ОӨЖ

(сағ)


Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау түрі

Дәріс (сағ)

Лаб

(сағ)


4

7

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан


4. ПӘН МАЗМҰНЫ, ПӘННІҢ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ

2 кесте


Тақырып атауы және мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МОДУЛЬ Қазақстанның өсімдік ресурстары
1МИКРОМОДУЛЬ1-Дәріс


Кіріспе.


 1. Қазақстанның биоресурстары жөнінде жалпы сипаттама.

 2. Өсімдіктер биоресурстары және оладың жер бетінде таралуы және классификациясы.
1

2-Дәріс

Қазақстанның шөл және шөлейтті аймақтарында өсетін өсімдіктер.

 1. Шөл және шөлейтті аймақтарына жалпы сипаттама.

 2. Шөлейтті аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.

2

3- Дәріс

Қазақстанның далалы аймақтары

1.Далалы аймақтарға жалпы сипаттама.

2. Далалы аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.


1

4- Дәріс

Қазақстан ормандары

 1. Орманның түрлері.

 2. Ормандарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.
2

5- Дәріс

Қазақстанның таулы аймақтары

 1. Таулы аймақтардың географиясы.

 2. Таулы аймақтарда жиі кездесетін өсімдіктер түрлері, олардың биологиясы.

1

6 - Дәріс

Қазақстан территориясындағы су көздері.

 1. Суда өсетін өсімдіктердің экосистемасы.

 2. Ертіс өзені аңғарларында өсетін өсімдіктер.

 3. Тұзды суларда өсетін өсімдіктер.
1

7- Дәріс

Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер топтары.

 1. Дәрілік және улы өсімдіктер туралы жалпы сипаттама.

 2. Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамына байланысты жіктеу.

 3. Қазақстанда кең таралған дәрілік өсімдіктердің түрлерінің биологиялық ерекшеліктері.

2

8- Дәріс

Қазақстандағы бал-шырынды өсімдіктер


 1. Бал-шырынды өсімдіктердің жалпы сипаттамасы.

 2. Бал-шырынды өсімдіктердің классификациясы.

 3. Қазақстанда омарта шаруашылығында қолданылатын мәдени және жабайы өсімдіктердің биологиясы.

2

9-Дәріс

Қазақстанның мал-азықтық өсімдіктер топтары.

 1. Қазақстан территориясындағы жайылымдықтар мен шабындықтар.

 2. Сапасы жоғары мал азығы ретінде қолданылатын жабайы және мәдени өсімдіктер түрлері.

2

10-Дәріс

Мәдени өсімдіктер

 1. Тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын мәдени дәнді дақылдар.

 2. Көкеніс дақылдары.

 3. Жеміс-жидекті өсімдіктер.

 4. Май алынатын өсімдіктер түрлері.
2

11-Дәріс


Жабайы өсмідіктер түрлерінің шаруашылықта қолданылуы

 1. Табиғи бояулар алынатын өсімдіктер түрлері. Олардың жалпы қасиеттері.

 2. Илік заттары бар өсімдіктер.

 3. Хош иісті өсімдіктердің түрлері және олардың қолданылуы.
1

2 МОДУЛЬ Қазақстанның жануарлар ресурстары
12 Дәріс. Жануарлар әлемінің ресурстары. Қазақстанның жануарлары. Су омыртқалылары. Балықтар.

1. Қазақстанның жануарлар ресурсы.

2. Су омыртқалылары.

3.Қазақстандаауланатынбалықтар.

3

13 Дәріс

Құрлық омыртқалылары. Қосмекенділер. Бауырыменжорғалаушылар.

1. Далалы, орманды жерлерде кездесетін қосмекенділер.

2. Шөл мен шөлейтті жерлерде кездесетін қосмекенділер.

3.Жазықтыжерлерде, ормандыдалалыжерлердекездесетінбауырыменжорғалаушылар. Жыландар.
2

14 ДәрісҚұстар. Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.

1.Құстардың кәсіптік түрлері.

2.Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.


2

15 Дәріс

Далалы жерлер мен орманды жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

1. Далалы жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

2. Орманды жерлерде кездесетін сүтқоректілер.

3. Шөл мен шөлейтті жерлерде кездесетін сүтқоректілер.
2

16 Дәріс

Қазақстанның терісі қымбат және кәсіптік аңшылыққа жарайтын аңдары.

1.Қазақстанның терісі бағалы аңдары.

2.Кәсіптік – аңшылық аңдары.1

3 МОДУЛЬ Қазақстанның қорғауға алынған өсімдіктері мен жануарлары
17 Дәріс

ҚазақстанныңҚызылкітабынаенгенжануарлары.

1. Қазақстанның Қызыл кітабы.

2.ҚазақстанныңҚызылкітабынаенгенжануарлары.


1

18 Дәріс

Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтарыны жалпы сипаттамасы

 1. Табиғи саябақтар. Ботаникалық бақтар.

 2. Қазақстанның қорықтары мен қорықшалары.

 3. Қызыл кітапқа енген өсімдіктер.
2

Барлығы

30


Зертханалық сабақтардың тақырыптары

Қазақстан өсімдіктерінің типтері

1

Қазақстанның дәрілік өсімдітері

2

Қазақстанның мал-азықтық өсімдіктері

2

Қазақстанның техникалық өсімдіктері

1

Бал-шырынды өсімдіктер және олардың классификациясы

2

Қазақстанда кәсіптік мақсатта ауланатын балықтар

1

Қазақстанның терісі қымбат және кәсіптік- аңшылыққа жарайтын аңдары.

1. Кәсіптік-емдік мақсатта пайдалану.

3. Бағалы терілі аңдар.


1

Сүтқоректілер. Сүтқоректілердің азықтық-кәсіптік түрлері.

1. Қолға үйретілген сүтқоректілер, пайдалану.

2. Сүтқоректілерді еті үшін аулау.


1

Құстар. Құстардың аңшылық-кәсіптік түрлері.

1. Құстарды кәсіптік мақсатта аулау.

2. Қолға үйретілген құстар.

4. Аңшылық, құсбегілік мақсатта құстарды пайдалану.
1

Жер бетіндегіомыртқалылар. Қосмекенділер. Бауырыменжорғалаушылар.

1. Қосмекенділерді пайдалану.

2. Жыландарды пайдалану.


1

Жануарларменөсімдіктерресурстарынқорғаушаралары. Қорықтар.

1. Қазақстан қорықтары.
1

ҚазақстанныңҚызылкітабынаенгенжануарлары.

1. Қазақстанның Қызыл кітабы.

2.ҚазақстанныңҚызылкітабынаенгенжануарлары.


1

Барлығы

15


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ:
1 ОӨЖ
Ормандарқұрылысы

1.Таза ормандар

2.Ар алас ормандар.

3.Бір ярусты орандар

4.Көп ярусты орандар

5.Орманның маңызы

6.Орманшылықты зерттейтінпәндер

7.Орман өсімдікрерқұрамы

8.Орманшылық бағыттар
2ОӨЖ


 1. Қазақстанның алколоидты өсімдіктері және олардың таралуы

 2. Қазақстандағы сапонинді өсімдіктері.

3. Қазақстан су қоймаларыныңөсімдіктері

1.Қазақстан су қоймаларыөзендері

2.Балдырлар түрлерініңхарактиристикасы

3.Су өсімдіктерімаңызы


3ОӨЖ

Қазақстантабиғатыныңсипаттамасы

1.Биоэкологиялық аймақтар

2.Қазақстандағы жануарлартүрлері

3.Қазақстанның зоогеографиялықаймақтары
4ОӨЖ

1.Қазақстанның қорықтары мен қорықшалары.

2.Қызыл кітапқа енген жануарлар және олардың сипаттамасы

3.Қызыл кітапқа енген өсімдіктер және олардың сипаттамалары7. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ

4 кесте
Оқулық және оқу-әдістемелік Құралдың атауы

Саны

Студент саны

Қамтылу пайызы,%

1

Олжабекова К,Б, Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы 1, 2 том, 2011 ж.

20

20

100

3

Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикасы. Семей, 2012.


25

20

100

4

Силыбаева Б. М., Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Семей, 2010.

25

20

100

7. Әдебиеттер тізіміНегізгі:

 1. Олжабекова К,Б, Есжанов Б.Е. Омыртқалылар зоологиясы 1, 2 том, 2011 ж.

 2. Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикасы. Семей, 2012.

 3. Силыбаева Б. М., Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Семей, 2010.


Қосымша

 1. Қазақстанның өсімдіктер әлемі. Алматы. 2008.

 2. Қазақстан өсімдіктер әлемінің Асыл қазынасы.и Алматы. 2006.

 3. Книга генетического фонда фауны Казахской СССР.Алма – Ата “Наука” –1989.

 4. Кукенов.М.К. и др. Лекарственные растения Казахстана и их использование. Алматы.1997.

 5. Лекарственные растения Казахстана. Алма – ата, 1966.

: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...