Бағдарламасы «Аударма теориясы»

Loading...


Дата10.09.2017
өлшемі68.74 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Мемлекеттік аралық бақылау бағдарламасы
«Аударма теориясы»

пәні бойынша
Мазмұны

Жұмыс көлемі (сағат)

1.

Аударма теориясының қалыптасуы мен дамуы

15

1.1

Аударма – іс әрекет, процесс және нәтиже ретінде

4

1.2

Аударма іс-әрекетінің тарихи эволюциясы

4

1.3

Аударма теориясының қалыптасуы мен дамуы

7

2.

Аударма теориясының негізгі ұғымдары

15

2.1.

Аударма теориясының пәні

4

2.2.

Аударманың жалпы, жеке және арнайы теориалары

7

2.3.

Аудармашылық іс-әрекеттің объективті және субъективті жақтары

4

3.

Аудармашылық іс-әрекеттің типологиясы

15

3.1.

Мәтін – аударманың негізгі бірлігі

4

3.2.

Аудармадан бұрын жасалынатын мәтіндерді талдау

4

3.3.

Аударманаң жанрлы – стилистикалық тұрғыдан сипатталынуы

4

3.4.

Аударманың психолингвистикалық классификациясы

3

4.

Аударманың эквиваленттілігі

10

4.1.

Тїпнұсқа және аударма мәтіндерінің мағыналақ жақындығы – олардың коммуникативтік теңбе-теңдігінің негізі ретінде

5

4.2.

Эквиваленттіліктің деңгейлері мен тїрлері

5

5.

Аударма прагматикасы

15

5.1.

«Аударма прагматикасы» ұғымы

4

5.2.

Аударылатын текстердің прагматикалық классификациясы

4

5.3.

Аударманы прагматикалық тұрғыдан өңдеудің принциптері мен тәсілдері

4

5.4.

Аударманың прогматикалық құндылығы

3

6.

Аударма процесі

15

6.1.

Аударма процесінің кезеңдері

4

6.2.

Аудармашылық трансформациялардың тїрлері

7

6.3.

Аударма – мәдениаралық қарым-қатынастың айрықша түрі

4

7.

Аудармашылық сәйкестіліктер

20

7.1.

Аударманың «сәйкестілік» ұғымы

4

7.2.

Эквивалентсіз бірліктерді аударудың негізгі әдіс-тәсілдері

4

7.3.

Лексиканың кейбір топтарын аудару ерекшеліктері

4

7.4.

Фразеологизмдерді аудару

4

7.5.

Аудармада грамматикалық сәйкестікті таңдау

4

8.

Аудармашының тілдік тұлғасы

15

8.1.

Аудармашы компетенциясының құрамды бөліктері: тілдік, мәдениаралық, мәтіндік, ізденушілік, іс-әрекеттік

7

8.2.

Аудармадағы «тілдік тұлға» ұғымы

4

8.3.

Аудармашы біліктілігі

4

9.

Отандық және шетелдік аударматану

15

9.1.

Ағылшын аударматанушыларының еңбектеріндегі аударма теориясы мәселелері

4

9.2.

Шағын Еуропа елдеріндегі аударматанудың дамуы

4

9.3.

Аударматанудың Ресей мен Қазақстандағы дамуы: теория мен практика

7Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі әдебиетттер:


 1. Влахов С. , Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980.

 2. Гак В.Г. Курс перевода. Французский язык. – М., 1997.

 3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

 4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПБ., 2000.

 5. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М., 1973.

 6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М., 1990.

 7. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. – М., 1999.

 8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2004.

 9. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. - М., 2003.

 10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. - СПб., 2002

 11. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – Курск,1999


Қосымша әдебиеттер:


 1. Best J. Kalina S. (Hrsg.) Übersetzen und Dometschen.-Tübingen, 2002.

 2. Honig H.G. Konstruktives Übersetzen. – Tübingen, 1997.

 3. Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. – München, 2000.

 4. Kussmaul P. Kreatives Übersetzen. – Tübingen, 2000.

 5. Miram G.E. Daineko V.V. et al. Basic Translation: A Course of lectures on translation theory and practice. – Kiev, 2002.

 6. Nord Ch. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer Übersetzungs-relevanten Textanalyse. – Heidelberg, 1995.

 7. Snell-Hornby M. (Hrsg.) Handbuch Translation. – Tübingen, 1998.

 8. Zagidullin R.Z. Translation Studies in Kasakhstan: Cognitive-Communicative Approach//Translation: New Ideas for a New Century. – Vancouver, 2002.

 9. Абдрахимова Г.Б. Роль предпереводческого анализа для достижения адекватности перевода // Мир.языка: Мат. 2 Международ. Научно-теор.конф. ч. 1. – Алматы, 2001.

 10. Ермагамбетова А.С., Мадигожина С.П. Ағылшын тілінен қазақшаға аудару жаттығулар жинағы. - Алматы, 1998

 11. Загидуллин Р.З. Переводоведение в Казахстане: состояние и перспективы // Актуальные проблемы теории и практики перевода в контексте современности. – Алматы, 2000.

 12. Загидуллин Р.З. Языковая личность переводчика // Иностранные языки в высшей школе. Алматы, 2004. № 1.

 13. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский.- М., 1990.

 14. Нелюбин Л.Л. Толковый переводческий словарь. – М., 2003.

 15. Сабитова М. Р., Исина И.И. Теория перевода. – Алматы, 1995.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...