БАҒдарламасы 6М070400 «Есептеуіш жүйелер және бағдарламалық қамтамасыз ету»жүктеу 113.78 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі113.78 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

Ғылыми кеңесінің төрағасы, ҚарМТУ ректоры __________М.К. Ибатов «___»_______________2017 ж.

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН

КЕШЕНДІ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ
6М070400 – «Есептеуіш жүйелер және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы
Инновациялық технологиялар факультеті
Ақпаратты есептеуіш жүйелері кафедрасы

Қараганды – 2017

Магистратураға түсуге арналған кешенді емтихан бағдарламасын әзірлеген:
к.т.ғ., доцент Когай Г.Д., к.т.ғ., доцент Томилова Н.И., к.т.ғ., доцент

Попов С.Н.


«Ақпараттық-есептеуіш жүйелер» кафедрасының отырысында талқыланған.
«___» _______________2017 ж. № ___________ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ Баймульдин М.К.. «___» _______2017 ж.

«Ақпараттық технологиялары және қауіпсіздігі» кафедрасымен келісілген.


Кафедра меңгерушісі ____________ Көккоз М.М. «___» ___________2017 ж.

6M070400 «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» мамандығының магистратураға түсуге арналған мемлекеттік кешенді емтиханының бағдарламасы
«Алгоритмдеу және программалау негіздері», 4 кредит

Мазмұны


1. Компьютердің программалық құралдары

2. Есептерді алгоритмдеудің негіздері

3. Негізгі процедураларға бағытталған алгоритмдік тілдерде программалау

4. Программаларды компьютерде орындауды ұйымдастыру


«Жүйелік программалау», 3 кредит

Мазмұны


1. Үрдістер және ағындарды басқару

2. Үрдістердің және ағындардың синхронизациясы

3. Жадыны басқару жүйелері

4. Файлдық жүйелерді басқару

5. Динамикалық қосылатын кітапханалар

6. Консольды қосымшаларды программалау

7. Параллельді үрдістер арасындағы деректер алмасу

8. Деректердің асинхронды өңделуі«Компьютерлік желілер», 3 кредит

Мазмұны


1. Компьютерлік желілерді тұрғызу негізі.

2. Компьютерлік желілер жіктелуі.

3. Желілік моделдер, хаттамалар және хаттамалар стектері.

4. OSI желілік моделі.

5. Желіаралық қатынасты ұйымдастыру.


«Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
1. Программалауды автоматтандырудың негіздері. Алгоритмдік тілдер
2. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер

3. Программалаудың интеграцияланған жүйелері

4. Алгоритмнің негізгі түсініктері мен қасиеттері

5. Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері, алгоритм схемаларын жасау ережелері

6. Алгоритмдердің құрылымдарының түрлері

7. Оқып үйренетін алгоритмдік тілдің негізгі сипаттамалары

8. Программалау тілінің негізгі ерекшеліктері

9. Тілдің объектілерінің жазылу ережелері

10. Программалау тілінің негізгі түсініктері: алфавит, идентификатор

11. Мәліметтер типтері

12. Тұрақтылар. Айнымалылар. Белгілер

13. Мәліметтер құрылымы

14. Өрнектер. Арифметикалық және логикалық өрнектер

15. Алгоритмдік тілдің операторларын класқа бөлу. Меншіктеу операторы

16. Басқару операторлары

17. Мәліметтерді енгізу-шығаруды ұйымдастыру

18. Программаның құрылымы

19. Препроцессорлар мен директивалар

20. Жолдық мәліметтер

21. Символдық мәліметтерді өңдеудің стандартты функциялары

22. Күрделі типтерді қолдану. Бірөлшемді массивтер мен көрсеткіштер

23. Екіөлшемді массивтер

24. Арифметикалық өрнектер: негізгі функциялар

25. Логикалық операциялар

26. Программаның сызықтық құрылымы, енгізу-шығару операторлары

27. Тармақталған алгоритм, шартты көшу алгоритмі

28. Шартты оператор, құрама операторлар

29. Таңдау операторы

30. Циклдік алгоритм құрылымдарын программалау

31. Цикл операторлары

32. Бірөлшемді массивтермен орындалатын типтік есептер

33. Екіөлшемді массивтермен орындалатын типтік есептер

34. Функциялар. Қолданушы функция

35. Символдық және жолдық мәліметтерді өңдеу

36. Көрметкіштер мен динамикалық жады. Динамикалық жадымен жұмыс істеуді ұйымдастыру жолдары

37. Мәліметтердің динамикалық құрылымы

38. Қолданушы процедурасы мен функциялары

39. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары

40. Модульдік программалау

41. Компьютерде программаларды дайындауға дайындық және орындау сатылары

42. Байланыс редакторы мен транслятордың жұмыс режимі

43. Технологиялық, техникалық қателер, программалық және жүйелік қателер, құжаттар қателері

44. Программаларды орындау барысында жүйенің қателер жайында хабарлары

45. Программаның орындалуы


«Жүйелік программалау» пәні

1. Үрдіс және ағын түсініктері. Үрдіс деректерінің басқарылушы құрылымдары.

2. Ағын күйлері. Ағын деректерінің басқарылушы құрылымдары.

3. Ағын контексті. Ағындарды жоспарлау және диспетчерлеу.

4. Ағын приоритеттері.

5. Синхронизация обьектілері және күту функциялары. Ағын синхронизациясының обьектілері.

6. CRITICAL_SECTION объектісі.

7. Мьюгекстер. Семафорлар.

8. Уакиғалар. Бірін – бірі жоққа шығаратын айнымалыларға қатынау.

9. Тығырықтар.

10. Виртуальды жады күйі. Динамикалық үлестірілетін жады.

11. Үймелер. Үймелер жадысын басқару.

12. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйелердің функциялары. Файл атрибуттары.

13. Файлдарды және каталогтарды басқару. Файлдық жүйелермен жұмыстар жүргізудің API функциялары.

14. Реестр. Реестрмен жұмыстар жүргізудің API функциялары.

15. Файлдардың жадыда бейнеленуі.

16. Файлдардың жадыда бейнеленуі механизмінің концепциясы.

17. Жадыда бейнеленетін файлдар арқылы үрдістер арасында деректер алмасу.

18. Динамикалық қосылатын кітапханалар. Динамикалық қосылатын кітапханалардың концепциясы.

19. DLL қолдану. DLL динамикалық және статикалық жүктемеленуі. DLL жұмыстар жүргізудің API функциялары.

20. Ағынның локальды жадысы.

21. Процедураларды асинхронды шақыру

22. Үзулер, ерекшеліктер, жүйелік шақырулар.

23. Windows ОЖ үзулер. ерекшеліктер және жүйелік шақыруларды тарату.

24. Ерекшеліктер және олардың өңдеушілері.

25. Үрдістер арасындағы деректер алмасу әдістері. Үрдістер арасындағы байланыстар.

26. Синхронды және асинхронды деректер алмасу.

27. Анонимдік каналдар. Атауы бар каналдар.

28. Пошта жәшіктерінің концепциясы

29. Консольды қосымша құрылымы. Стандартты құрылғылар және консольды енгізу-шығару.

30. Консольмен жұмыстар жүргізудің API функциялары.
«Компьютерлік желілер» пәні

1. Құрылымдалған кабельдік жүйесі.

2. Концентраторлар мен желілік адаптерлер.

3. Көпірлер мен коммутаторлар көмегімен құрылымдалған логикалық желілер.

4. Коммутаторларды қолданудың техникалық ерекшеліктері.

5. Коммутаторлар өнімділігіне әсерін тигізетін сипаттамалар.

6. Виртуалды локалды желілер.

7. Көпірлер мен коммутаторларға шектеулер.

8. Маршрутизация принциптері.

9. Маршрутизация хаттамалары.

10. Маршрутизатор функциялары.

11. Желіаралық қатынасты TCP/IP көмегімен іске ассыру.

12. TCP/IP стек мекен-жайы түрлері.

13. IP-мекен-жайы кластары.

14. Ерекше IP- мекен-жайы. IP-мекен-жайында маскаларды қолдану.

15. IP-мекен-жайды үлестіру тәртібі.

16. IP-мекен-жайды тағайындау процесін автоматизациялау.

17. IP-мекен-жайының локалды мекен-жайында бейнеленуі.

18. Домендік атаудың IP-мекен-жайында бейнеленуі.

19. IP хаттаманың негізгі функциялары. IP-пакет құрылымы.

20. IP-желілерде маршрутизация кестесі.

21. Маска қолданылмаған маршрутизация.

22. Маска қолданылған маршрутизация.

23. IP- пакет фрагментациясы.

24. TCP-хабарламаны сенімді жеткізу хаттамасы.

25. Internet маршрутизация хаттамалары.

26. IPX хаттамасының жалпы сипаттамасы.

27. IPX хаттамасы пакет форматы.

28. IPX хаттама маршрутизациясы.

29. Маршрутизаторлар.

30. Концентраторлар.

31. Глобалды желілер функциясы мен жалпылама құрылымы.

32. Глобалды желілер түрлері.

33. Аналогты бөлінген арналар.

34. Санды бөлінген арналар.

35. Бөлінген арналар үшін каналды деңгейдегі хаттамалар.

36. ISDN желілері.

37. Х.25 желілері.

38. Frame Relay желілері.

39. АТМ технологиясы.

40. Қажықтан қатынаудағы глобалды байланыстардың негізгі сызбалары.

41. Компьютер – желі қатынасы.

42. Аралық желі арқылы қажықтан қатынау.

43. OSI ашық жүйесі әрекеттесуді ұйымдастырудың негізгі моделі.

44. «Ашық жүйе» түсінігі. Функционалды деңгей түсінігі.

45. Физикалық, каналдық, желілік, транспорттық, сеанстық, ұсыну және қолданбалы деңгейлердің негізгі функциялары.Әдебиеттер тізімі
«Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні

1. Фаронов В.В. TurboPascal – СПб.:Питер, 2010

2. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. – М.:Нолидж, 2008

3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal 7.0. – Киев: ВЕК+, 2008

4. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на языке программирования. Учебный курс. – СПб:Питер, 2001

5. Гнездилова Г.Г., Капустина Е.И., Селюн М.И. Задачи по Абрамова программированию. – М:Наука, 2008

6. Юркин А.Г. Задачник по программированию. – СПб: Питер, 2002
«Жүйелік программалау» пәні

1. Джонсон М. Харт. Системное программирование в среде Win32. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.

2. Джеффри Рихтер. Windows. Создание эффективных Win32- приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows.-СПб., М., Харьков, Минск: “Русская редакция”, “Питер”, 2001 (Серия: для профессионалов).

3. Ал Вильямс. Системное программирование в Windows 2000. – СПб.: Питер, 2001.

4. Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. - СПб.:БХВ-Петербург, 2005.

5. Финогенов К.Г. Win32. Основы программирования. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.

6. Румянцев П.В. Азбука программирования в Win32 API. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.

7. Румянцев П.В. Работа с файлами в Win32. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.

8. Ганеев Р.М. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.
«Компьютерлік желілер» пәні

1. Тұрым А. Ш. Компьютерлік желілер: Оқулық. –Алматы: ҚазҰТУ, 2014 ж. 388 б.

2. Смагулова А. С., Радько Т. И., Яворский В. В. Компьютерлік желілерді жобалау: оқу құралы; ҚарМТУ, 2009. - 111 б

3. Аяжанов С. С., Сатымбекова С. Б. Компьютерлік желілер- Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2011. - 239 б.

4. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы,технологии,протоколы: Учебник для ВУЗов / В. Олифер. - СПб.: Питер, 2012. - 944 c.
5. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.. - СПб.: Питер, 2013. - 944 c.

6. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. - СПб.: Питер, 2013. - 960 c.


7. Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко. - СПб.: Наука и техника, 2013. - 368 c.
8. Куроуз, Д. Компьютерные сети. Нисходящий подход / Д. Куроуз, К. Росс. - М.: Эксмо, 2016. - 912 c.
9. Луганцев, Л.Д. Компьютерные сети / Л.Д. Луганцев. - М.: МГУИЭ, 2001. - 452c.
10. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 c.
11. Попов, И.И. Компьютерные сети / И.И. Попов, Н.В. Максимов. - М.: Форум, 2004. - 336 c.
12. Прончев, Г.Б. Компьютерные коммуникации. Простейшие вычислительные сети: Учебное пособие / Г.Б. Прончев. - М.: КДУ, 2009. - 64 c.
13. Столлингс, В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета / В. Столлингс. - СПб.: BHV, 2005. - 832 c.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет