Қазақстан Республикасының Жер кодексі І бөлiм. Негізгі ережелер 1-тарау. Жалпы ережелер

Loading...


Дата10.05.2017
өлшемі21.37 Kb.
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

І бөлiм . Негізгі ережелер

1-тарау . Жалпы ережелер

1-бап . Қазақстан Республикасының жер қоры

2-бап . Жердi санаттарға жатқызу, оларды бiр санаттан басқасына ауыстыру

3-бап . Жерге меншiк

4-бап . Жер заңдарының принциптерi

5-бап . Жер заңдарының мiндеттерi

6-бап . Жер заңдары

7-бап . Халықаралық шарттар

8-бап . Жердi аймақтарға бөлу

9-бап . Жер үшiн төленетiн төлемдер

10-бап . Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкалары және жер учаскесiнiң кадастрлық (бағалау) құны

11-бап . Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерi

12-бап . Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

2-тарау . Мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреті

13-бап . Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

14-бап . Орталық уәкілетті органның және оның аумақтық органдарының құзыреті

14-1-бап . Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарының құзыреті

15-бап . Жергiлiктi өкiлдi органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының құзыретi

16-бап . Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының құзыреті

17-бап . Аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органның құзыретi

18-бап . Облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының құзыреті

19-бап . Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл), ауылдық округтер әкiмдерiнiң құзыретi

19-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.04.21 № 470-IV (2012.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бөлiм . Жерге меншік құқығы, жер пайдалану құқығы және жерге өзге де заттық құқықтар

3-тарау . Жерге меншік құқығы

20-бап . Жерге меншiк құқығының түрлерi

21-бап . Меншiк құқығының мазмұны

22-бап . Жер учаскесiне меншiк құқығының туындауы

23-бап . Азаматтар мен заңды тұлғалардың жер учаскелерiне меншiгi

24-бап . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге меншiк құқығы

25-бап . Жеке меншiк құқығын iске асыру

26-бап . Жерге мемлекеттiк меншiк

27-бап . Мемлекеттiк меншiк құқығын iске асыру

4-тарау . Жер пайдалану құқығы

28-бап . Жер пайдалану құқығының режимі

29-бап . Жер пайдалану құқығының түрлерi

30-бап . Жер пайдалану құқығының субъектiлерi

31-бап . Жер пайдалану құқығының туындауы

32-бап . Жер пайдалану құқығын табыстау

33-бап . Жер пайдалану құқығын беру

34-бап . Тұрақты жер пайдалану құқығы

35-бап . Уақытша жер пайдалану құқығы

36-бап . Уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығы

37-бап . Уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығы

38-бап . Кейiнгi жер пайдалану (қосалқы жалдау) құқығы

39-бап . Мемлекеттiк жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшелiктерi

40-бап . Жер пайдалану құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен ауысуы

41-бап . Қызметтiк жер телiмi

5-тарау . Жер учаскесі - меншік құқығының, жер пайдалану құқығының және өзге де заттық құқықтардың объектісі ретінде

42-бап . Жер учаскесiне құқық шектерi

43-бап . Жер учаскесiне құқық беру тәртiбi

44-бап . Жер учаскелерiн объектiлер құрылысы үшiн беру

45-бап . Құрылысқа байланысты емес жер учаскелерiн беру

46-бап . Оралмандарға жер учаскелерiн беру

47-бап . Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтар алу

48-бап . Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) алу

49-бап . Мемлекет меншiгiндегi жер учаскелерiн төлеу мерзiмiн ұзартып сату кезiнде оларға құқықтар алу

49-1-бап. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту тәртібі

49-2-бап. Жерді резервте қалдыру

50-бап . Жер учаскелерiн беру нормалары

51-бап . Бөлiнетiн және бөлiнбейтiн жер учаскелерi

52-бап . Жер учаскесiне құқық және онда орналасқан үйге (құрылысқа, ғимаратқа) құқық

53-бап . Жер учаскесiне ортақ меншiк немесе ортақ жер пайдалану

54-бап . Ортақ меншiктегi немесе ортақ жер пайдаланудағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесiн пайдалану тәртiбi

55-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер үлестерiмен жасалатын мәмiлелер

56-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi немесе ортақ үлестiк жер пайдаланудағы жер үлесiн айқындау тәртiбi

57-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi (ортақ үлестiк жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлісу және одан үлестi бөлiп шығару

58-бап . Ортақ бiрлескен меншiктегi (ортақ бiрлескен жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлiсу

59-бап . Бөлiнбейтiн деп танылған жер учаскесiн бөлуге жол берiлмейтiндiгi

60-бап . Жер учаскесiне ерлi-зайыптылардың ортақ меншiгi

61-бап . Ортақ жер учаскесiндегi жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығы

62-бап . Бiрнеше пәтерi және (немесе) кiсi тұрмайтын үй-жайлары бар үйдiң жанындағы және кондоминиумның басқа да объектiлерiндегi жер учаскесiне құқық

63-бап . Жеке меншiктегi жер учаскесiнен және жер пайдалану құқығынан өндіріп алу

6-тарау . Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану кезіндегі құқықтары мен міндеттері

64-бап . Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалануға құқықтары

65-бап . Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

66-бап . Осы Кодекске орай жер учаскесiне құқықтар тиесiлi болмайтын жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен мiндеттерi

7-тарау . Сервитуттар

67-бап . Сервитут туындауының негiздерi

68-бап . Жеке тұлғаның бөтен жер учаскелерiнде болу және солар арқылы өту құқығы

69-бап . Көршi немесе өзге де жер учаскесiн шектеулi пайдалану құқығы

70-бап . Уақытша (маусымдық) пайдаланылатын мал айдау жолдары

71-бап . Жер учаскелерiн iздестiру жұмыстары үшiн пайдалану

72-бап . Басқа да сервитуттар

73-бап . Жер учаскесiне құқық ауысқан кезде сервитуттың сақталуы

74-бап . Сервитуттың тоқтатылуы

75-бап . Сервитутты тiркеу

8-тарау . Жер учаскесі мен жер пайдалану құқығын кепілге салу

76-бап . Кепiлдiң мәнi

77-бап . Жер учаскесiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салуды шектеу

78-бап . Үйлер (құрылыстар, ғимараттар) бар жер учаскесiн немесе сондай жер учаскесiне жер пайдалану құқығын кепiлге салу

79-бап . Жер учаскелерiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салу тәртiбi

80-бап . Жер учаскесiн немесе жер пайдалану құқығын кепiлге салуды тiркеу

9-тарау . Жер учаскесіне меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және өзге де заттық құқықтарды тоқтату

81-бап . Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын немесе жер пайдалану құқығын тоқтату негiздерi

82-бап . Жеке меншiк құқығынан немесе жер пайдалану құқығынан бас тарту

83-бап . Меншiк иесiнiң немесе жер пайдаланушының мiндеттемелерi бойынша жер учаскесiнен немесе жер пайдалану құқығынан өндiрiп алу

84-бап . Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығарудың жалпы ережелері мен принциптері

85-бап . Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару

86-бап . Меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі құқықтары

87-бап . Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарған кезде оның құнын өтеу

88-бап . Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін сот шешімі бойынша алып қою

89-бап . Мемлекеттiк қажеттiктер үшiн мемлекеттiк жер пайдаланушыдан жер учаскесiн алып қою

90-бап . Жекелеген санаттардағы жерлердi алып қоюды шектеу

91-бап . Төтенше жағдайлар кезiнде жер учаскесiн уақытша алып қою

92-бап . Мақсаты бойынша пайдаланылмаған жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

93-бап . Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

94-бап . Мақсаты бойынша пайдаланылмаған не Қазақстан Республикасының заңдарын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн алып қою тәртiбi

95-бап . Тәркiлеу

96-бап . Меншiк немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда жер учаскесiн бағалау

3-бөлiм . Жер санаттары

10-тарау . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер

97-бап . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ұғымы және оның құрамы

98-бап . Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру тәртiбi

99-бап . Инженерлiк тұрғыда әзiрленген суармалы жердi пайдалану

100-бап . Арнайы жер қоры

101-бап . Шаруа (фермер) қожалығын жүргiзуге арналған жер учаскелерi

102-бап . Өзiндiк қосалқы шаруашылыққа, бағбандыққа және саяжай құрылысына арналған жер учаскелерi

103-бап . Жекешелендiрiлетiн мемлекеттiк ауыл шаруашылығы ұйымдарының жер учаскесiн бөлiсу 104-бап . Ұзақ мерзiмдi пайдаланылатын мал айдау жолдары

105-бап . Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасының орнын толтыру

106-бап . Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу тәртiбi

11-тарау . Елді мекендер жері

107-бап . Елдi мекендер жерi ұғымы мен оның құрамы

108-бап . Елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) белгiлеу және өзгерту

109-бап . Елдi мекендердiң жерiн пайдалану

110-бап . Қала маңындағы аймақтар

12-тарау . Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер

111-бап . Өнеркәсiп, көлiк, байланыс жерi, ғарыш қызметі мұқтажына арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер ұғымы және оның құрамы

112-бап . Өнеркәсiп жерi

113-бап . Көлiк жерi

114-бап . Темiр жол көлiгiнiң жерi

115-бап . Автомобиль көлiгiнiң жерi

116-бап . Теңiз және iшкi су көлiгiнiң жерi

117-бап . Әуе көлiгiнiң жерi

118-бап . Құбыр көлiгiнiң жерлері

119-бап . Байланыс және энергетика жерi

119-1-бап. Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер

120-бап . Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік қажеттерiне арналған жер

121-бап . Жердi ерекше шарттармен пайдалану аймақтары

13-тарау . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жер

122-бап . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi

123-бап . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет аймақтарының жерлерi

124-бап . Жердi ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына жатқызу

125-бап . Сауықтыру мақсатындағы жер

126-бап . Рекреациялық мақсаттағы жер

127-бап . Тарихи-мәдени мақсаттағы жер

14-тарау . Орман қорының жері

128-бап . Орман қорының жерi ұғымы және оның құрамы

129-бап . Мемлекеттік орман қоры жерін ауыл шаруашылығы мақсаттары және құрылыс объектілері үшін жер пайдалануға беру

130-бап . Орман қорының жерiн жердiң басқа санаттарына ауыстырудағы шектеулер

131-бап . Орман шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу

15-тарау . Су қорының жері

132-бап . Су қорының жерi ұғымы және оның құрамы

133-бап . Су қорының жерiне меншiк құқығы

134-бап . Су айдындары жағалауынан су қорғау аймақтары мен белдеулерiне жер бөлiп шығару

135-бап . Су қоры жерiнiң құрамынан жер учаскелерiн беру

136-бап . Су қорының жерiн пайдалану тәртiбi

136-1-бап . Су қорының жерлерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру тәртібі

16-тарау . Босалқы жер

137-бап . Босалқы жер құрамы

138-бап . Босалқы жердi беру

4-бөлiм . Жерді қорғау, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, мониторинг және жер кадастры

17-тарау . Жерді қорғау

139-бап . Жердi қорғаудың мақсаттары мен мiндеттерi

140-бап . Жердi қорғау

141-бап . Топырақта зиянды заттардың жол берiлетiн шектегi қоспаларының нормативтерi

142-бап . Жердiң жай-күйiне әсер ететiн үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) және басқа да объектiлердi жобалау мен пайдалануға беруге қойылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптар

143-бап . Радиоактивтi ластануға ұшыраған және ядролық қару сынақтары өткiзiлген жер

18-тарау . Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау

144-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылаудың мiндеттерi

145-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру тәртiбi

146-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

147-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органның функциялары

148-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар лауазымды адамдарының құқықтары мен мiндеттерi

19-тарау . Жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры

және жер мониторингі

149-бап . Жерге орналастырудың мақсаты мен мазмұны

150-бап . Жерге орналастыруды жүргiзу

151-бап . Жерге орналастыру процесi

152-бап . Мемлекеттiк жер кадастры

153-бап . Мемлекеттiк жер кадастрының және оны жүргізуге технологиялық байланысты қызметтің мазмұны

154-бап . Жер учаскелерiн тiркеу мақсаты үшiн есепке алу

155-бап . Қазақстан Республикасының аумағын кадастрлық бөлу

156-бап . Жер-кадастр құжаттамасы

157-бап . Мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзу тәртiбi

158-бап . Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн беру және кадастр ақпаратын пайдалану

159-бап . Жер мониторингi

160-бап . Жер мониторингiнiң мiндеттерi

161-бап . Жер мониторингiн жүргiзу

162-бап . Жер мониторингi ақпаратын алу мен пайдалану әдiстерi

163-бап . Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру

5-бөлiм . Жер заңдарының орындалуын қамтамасыз ету және қорытынды ережелер

20-тарау . Меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау және шығынды өтеу

164-бап . Жеке меншiк құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау

165-бап . Меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген шығынды өтеудiң негiздерi

166-бап . Шығынды өтеу тәртiбi

167-бап . Жер даулары

168-бап . Жер заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық21-тарау . Қорытынды ережелер

169-бап . Осы Кодекстiң қолданылу тәртiбi


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...