Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік

Loading...


жүктеу 196.99 Kb.
Дата15.01.2017
өлшемі196.99 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК
ПОӘК

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы________2013жылғы

№ 1 басылымПОӘК 042-18-28 .1.29./02.2013


5В011400 мамандығына арналған«Кәсіби қазақ тілі» пәнінен

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

I ӘЗІРЛЕГЕН


Құрастырған __________ «________» ______________2014ж.

Керейбаева Асель Серикбайкызы«Қазақстан тарихы» кафедрасы
2 2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №__1_ «_09__» ___________2014 ж.
Кафедра меңгерушісі ___________Н.А. Мухаметжанова

2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеттінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014__ ж.
Төрайым ___________ Қ.Қ.Мұқанова

2.3 Филология факультеттің Ғылыми Кеңесінде бекітілді.

Хаттама №__1_ «_09__» _____09______2014 ж.
Төрайым __________ С.Х. Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.

Хаттама №_1__ «__11_» _____09______2014 ж.


Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор ____________ Г.Қ.Искакова
4  «____» __________ 2014 ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет

Асель Серікбайқызы Керейбаева , оқытушы, тарих магистрі

« Қазақстан тарихы» кафедрасы

Ақпараттық қатынас - телефон: 35-60-29 /деканат/; №1 ғимарат № 1006 Сабақ өтетін орын - № 900 дәрісхана, № 1 оқу ғимараты

Пән бойынша кредит саны - 2

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (Кесте 1)


1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Бұл пән бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады тарих мамандықтарының студенттері үшін өзекті пән болып табылады. Курс қазақ тілін орыс тілді дәрісханаларда кәсіби тілге бейімдей оқытуға, іскерлік дағды-машықтарды қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін өзара сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қолданымдылық (функционалдық) жүйемен іріктеп, ыңғайлап меңгерту көзделеді.


1.4.Курстың мақсаты/нәтижесі: Кәсіби қазақ тілі курсында студенттер ресми-іскери, физика саласында, қоғамдық-саяси салада қолданылатын лексикалық қорды игеруі қажет. Тіл үйренушілердің (кәсіби ортада) тілдік қатысымда қазақ тілінің заңдылықтарын дұрыс қолдана алу машығы мен дағдысын қалыптастыру және дамыту.

Өз саласындағы күрделі мәтіндерді түсініп, әр түрлі аудитория алдында шешен, тартымды сөйлеуге үйрену.Курстың мазмұны:

Кәсіби қазақ тілі курсы бойынша қатысымдык құзыретті қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім мазмұны

Студенттердің қазақ тілін сөйлесім әрекеті түрлері бойынша меңгеру

іскерліктеріне қойылатын талаптар:

Тыңдалым бойынша студент кәсіби мәтінді таспадан тыңдап:

• берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

• түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы бойынша мәтінді, негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс.Сонымен қатар:

• іскери-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдар арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білуі керек.

Тыңдалым уақыты 5-6 минут және бір рет тыңдалады.

Оқылым әркеті бойынша көлемі: 1000-1200 сөзден тұратын мәтінді тыңдап:

• оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек.

Студент мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әгімелеп бере білуі қажет. Оқылым қарқыны минутына 220-230 сөз болуы тиіс. Материал көлемі-2-2,5 бет.

Мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы, баяндаманы оқу барысында студент мыналарды орындай білуі қажет:

• оқудың басты стратегияларын қолдана білуі;

• мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

• хабарға,ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына өзінше баға бере білуі.
Жазылым бойынша жұмысты орындауда студенттер таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жазбаша жеткізе білуі және сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке көзқарасын, тұжырымын да жеткізе білгені жөн.

Егер эссе-шығарма болса, мәтін мазмұнының ауқымы 800-1000 сөзден тұруы тиіс. Реферат мәтінінің ауқымы 10-15 бет, аннотация және кәсіби іскерлік қағаз үлгілері 0,8-1 бет, ал конспект мәтінінің ауқымы 3-5- бет болуы тиіс. Студент сонымен қатар:

• мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы, осы тақырып бойынша естіген, оқыған материалды қайта жаңғырта алуы, толықтыруы, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

• ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

• нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары немесе тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі қажет.
Айтылым бойынша студенттер өздеріне ұсынылған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. Таңдаған тақырыпқа сай сөйлесімде төмендегідей шарттар ескеріледі: Студенттің берілген тақырып бойынша 800-900 сөз аясында таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі, баяндама жасай алуы, сұхбат құра білуі тиіс. Егер тапсырма жеке немесе шағын топқа арналған монологтық сөйлеу болса, айтылым уақыты 4-5 минут, айтылым қарқыны минутына170-200 сөз болуы тиіс. Ал диалогтық сөйлеу болса, айтылым қарқыны минутына 160-180 сөз.

Диалогтық сөйлеуде студент:

•айтушының ой-пікіріне өзіндік тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

• мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарасын серіктесіне жеткізе білуі;

• естіген ақпараты жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.
1.5. Курстың соңында Сіз келесі дағдылар мен біліктерді меңгеруіңіз қажет:
● мамандығы бойынша қажетті тақырыптардағы орташа және күрделі мәтіндерді түсіну және қабылдай алу;

● баяндамалар, хаттар жаза білу, мамандығына қажетті құжаттарды сауатты құрастыра және толтыра білу;

● қажетті ақпараттарды талдай, сұрыптай білу;

● сызба, кестелердегі ақпараттарды сауатты сөйлете алу;

● қажет материалдарды орыс тілінен қазақ тіліне сауатты аудару;

● түрлі тақырыптардағы пікірталастарда айтпақ ойын дәлелдей білу, өз ойын (ауызша және жазбаша) тілдік нормаларды сақтай отырып, дәйекті,шебер жеткізе алу;

● негізгі терминдерді, ұғым-түсініктерді орынды қолдана алу;

● өтілген тақырыптар негізінде эссе,баяндамалар, хабарлама жазу, студенттің өзіндік жұмыстарын дайындау барысында тезис құра білу;

● кез-келген стильдегі материалды түсініп, ажырата алу;

● өз кәсіби шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі;

● іскерлік ортада шебер сөйлей алуы, мақал-мәтелдерді, қанатты сөздерді қажетті тұстарда оңтайлы қолдана алуы;


  1. Пререквизиті:

   1. Қазақ тілі I, Қазақ тілі II.
  1. Постреквизиті:

1.7.1 Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу, Мамандықтар бойынша пәндер.
2

1 кесте


п/п


Тақырып атауы

Сағаттар саны

әдебиеттер

Д

Т

СПЗ

СОӨЖ


СӨЖ
1.

Кәсіби тілдің негізгі ұғымдары. Кәсіби мәтін № 1

Тіл және оның мақсат-міндеттері. тіл, әдеби тіл, сөйлеу, кәсіби терминдер, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.4

С. 241-2592.

Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін № 2

Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясының салалары және олардың дамуы. Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері және қалыптасуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

3.

Семасиология туралы түсінік. Кәсіби мәтін № 3

Семасиология және оның ерекшеліктері. Сөз мағынасы.Сөз мағынасының кенеюі мен таралуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

4.

Кәсіби тілдің стиль нормалары. Кәсіби мәтін №4

Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің мамандықты дамытудағы алатын рөлі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

5.

Терминдік сөздер. Кәсіби мәтін №5

Терминдік сөздер туралы ұғым. Мамандық саласындағы терминдер мен ұғымдар. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

6.

Кәсіби сала мамандары тілдерінің қатынасымдық қызметі. Кәсіби мәтін №6

Дұрыс сөйлеу қағидасы: нормаландыру (сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі және кодка жіктелуі). Сөз дәлдігі және оның қағидалары. Сөз талғамы. Тілдің басқа салалармен байланыстарындағы ауытқушылықтары мен сәйкестіктері. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

7.

Мамандықтың кәсіби қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті мен этикеті. Кәсіби мәтін № 7

Сөйлеу әдебі: толеранттылық, айқын сөйлеу ұстанымы, әдептілік ұстанымы, алдын-алушылық. Тілдесу мен әдептіліктің алмасуы. Қоғамдық орындарында тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

8.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби қазақ тілінің рөлі. Кәсіби мәтін № 8

Кәсіби тілдің құзыреті және қолданым жиілігі. Мемлекеттік тілде қарым-қатынас және оның категориялары. Қарым-қатынас жасаудың түрлері. Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

9.

Кәсіби тілдің мазмұны, құрамы. Кәсіби мәтін № 9

Ғылыми тілдің сипаты. Іскери кәсіби тілдің әдебі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

10.

Этномәдени айшықтары. Кәсіби мәтін №10

Этномәдени айшықтары.Кәсіби мамандардың тілі мен сөйлеу мәдениеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

11.

Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі. Кәсіби мәтін № 11

Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі Кәсіби сала мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері, фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

12.

Кәсіби мәтін – тілдік бірлік. Кәсіби мәтін № 12

Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мәтінмен жұмыс жүргізудің түрлері. Аударма. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

13.

Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері. Кәсіби мәтін № 13

Аударуға жатпайтын сөздер, мағыналары контекстік ұғымда қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

14.

Жаттығулар орындау. Кәсіби мәтін № 14

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс,семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6

15.

Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс, семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс-

-

17.1.1-7.1.6
ВСЕГО:

-

-

153

Курс практикалық сабақтарда оқытылады.

Практикалық сабақтар ойлауды, салыстыру және талдауды дамытады. Осындай ойлау оқытудың барлық кезеңдерінде пәнаралық байланыстарға негізделіп, оқу-тәрбие үрдісінің барлық буындарында қалыптасады. Пәнаралық байланыстар ғылым негіздерін тереңірек меңгеруге және танымдық қызметті арттыру үшін тәлімгерлерге аса қажет. Олар ой-өрістің кеңеюіне, танымдық қызығушылықты арттыруға, өздік жұмыстарда белсенділік танытып тәжірибеде қолдануға мүмкіндік жасайды.

4 КУРСА

Оқу сағаты аптасына 2 рет 50 минуттан өтеді. Тәжірибе сабақтарында қиын және күрделі өзекті сұрақтар қарастырылады. Тәжірибе құрылымы 5 минуттық блиц-сұрақтардан, дәріс (40-45 минут), бекіту материалдары болады. Мұндай сабақты өткізу құрылымы жүйелілікті, өздік жұмыс жасауды және берілген әдебиеттермен жұмыс жасауды үйретеді.

СӨЖО дәрісханада қарастырылған сұрақтарды оқытушының көмегімен талдау, анализ жасау дәріс пен практикалық сабақтарға дайындықтың нышаны болып табылады. Үйге тапсырмалар орындалады, кеңестер беріледі Өздік жұмыс тапсырмалары ПОӘК кестелерінде берілген.

5 . Курс саясаты

Өзгелердің кемшілігіне кешіріммен қарап, басқаның көзқарасын қабылдай біліңіздер. Келіспеушілікті сыпайы түрде көрсетіңіздер. Плагиаттық және басқа лас істерге (өзгенің жұмысын көшіріп алу, идеясын ұрлау т.б.) қатаң тыйым салынады. Әсіресе, СӨЖ тапсыру барысында, аралық, ағымдық бақылау мен қорытынды емтихан кезінде кітаптан немесе басқа біреуден көшіруге, тапсырмалардың дайын көшірмесін пайдалануға және басқа студенттің орнына емтихан тапсыруға болмайды. Шектеу қойылған мәліметтер алған, интернет жүйесінің тыйым салынған ақпараттарын және шпаргалканы пайдаланған студентке қорытынды емтиханда «F» бағасы қойылады.Қосымша:

Өзіндік жұмысты орындау, тапсыру, оны қорғау және өткен пән бойынша қосымша ақпарат алу және де басқа сұрақтар бойынша кеңес алу үшін оқытушының офис-сағат уақытында кафедраға келіңіз.


6 Бағалау саясаты

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша ұпай санының бөлінуі

2 кестеАпта

Бақылау түрі

Баллдардың жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1 аптадан 7 аптаға дейін аудиториялық дәрістердің барлық түріне қатысу

30
1

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

-

--
2

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

-3

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

504

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

-5

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20


6

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

507

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ

Межелік бақылау-

-

-70
1 аптадан 7 аптаға дейінгі оқу үлгерімінің балдық жиыны

3008 аптадан 15 аптаға дейін аудиториялық дәрістердің барлық түріне қатысу

30
8

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

10

-9

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

-


10

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

4511

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

20

-12

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

10

-13

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

10

-14

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ


-

10

5515

Дәріс

Тәжірибе сабағы

СӨЖ

Межелік бақылау-

-

-70
8 аптадан 15 аптаға дейінгі оқу үлгерімінің балдық жиыны

300
Емтихан балдарының жиыны

400
Академиялық мерзімнің балдық жиыны

1000

Студенттің семестрдегі орындаған өзіндік жұмысын бағалау барысында келесі жағдай назарға алынады

 • Студенттің уақытылы сабаққа қатысуы;

 • практикалық сабақтарға белсенді қатысуы және нәтижеге жетуі;

 • негізгі және қосымша әдебиеттерді ұтымды пайдалануы;

 • СОБЖ, СӨЖ-і дер кезінде орындауы;

 • Барлық тапсырмаларды уақытында тапсыруы.

СОБЖ, СӨЖ тапсырмасын уақытылы тапсырмаған жағдайда AW бағасы қойылады.


әріптік

Сандық ұпай саны

пайыздық

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

- « -

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3.00

80-84

- « -

В-

2,67

75-79

- « -

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

- « -

С-

1,67

60-64

- « -

Д+

1,33

55-59

- « -

Д

1,00

50-54

- « -

F

0,00

0-49

қанағаттанарлықсыз


7 Әдебиеттер

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Оразбаева Ф., т.б. Кәсіби қазақ тілі. (Дәрігер мамандарына арналған оқу құралы.). - Алматы, 2007.

7.1.2 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. - Алматы, 2005.

7.2 Қосымша әдебиеттер


7.2.1 Мұхамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі. - Астана, 2007.

7.2.2 Ақанова Д.Х. және т.б. Ресми-іскери қазақ тілі. - Алматы, 2006.7.2.3 Дүйсенбекова Л. Іс-қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2001.

7.2.4 Камешева Г. және т.б. Қазақ тілі. - Астана, 2004.

7.2.5 Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі.- Павлодар, 2007.

7.2.6 Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. Әдістем. құрал. Астана, 2009.

7.2.7 Өмірзақ Т., СансызбайӘ. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

7.2.8 Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. - Павлодар, 2009.7.2.9 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы».

Словари

1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Қазақстан, 2001.


2. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеолог.сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977.

3. Қазақша-орысша сөздік /50 мыңға жуық сөз / – Алматы: Дайк – Пресс, 2002.

4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі /10 томдық/. – Алматы, 1986.
: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...