“Қазақ тілі” мен “Қазақ әдебиеті” пәні бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу алгоритмі

Loading...


Дата29.11.2019
өлшемі0.99 Mb.

“Қазақ тілі” мен “Қазақ әдебиеті” пәні бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу алгоритмі
 • Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары
 • Оқу бағдарламасы
 • Ұзақ мерзімді жоспар
 • Орта мерзімді жоспар
 • Қысқа мерзімді жоспар
 • 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін

 • ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік

  нұсқау хат.


 • «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

 • аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы

  Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы

  (2018 жылдың 14 маусымындағы №272 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен

  толықтырулармен)


 • «Орта білім беру ұйымдарының жеке санаттағы педагог қызметкерлері жүргізу үшін

 • ұсынылатын құжаттардың тізбесін анықтау туралы» Қазақстан Республикасы Білім

  және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қаңтардағы № 32 бұйрығы


 • Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау

 • бойынша нұсқаулық
 • Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы
 • Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
 • Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Жиынтық бағалау тапсырмаларын жасауда неге сүйенеміз?
 • Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың міндеті- білім алушының ағымдағы

 • оқу жетістігін, аралық нәтижелерін белгілеу
 • Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау оқу бағдарламасына,

 • оқу жоспарына сәйкес бөлім немесе ортақ тақырыптарды аяқтаған кезде өткізіледі
 • БЖБ-ды қандай түрде (бақылау,практикалық, шығармашылық жұмыс,

 • ауызша сұрау, эссе т.б) және қай сабақта өткізетінін мұғалім өз бетінше анықтайды
 • БЖБ тапсырмаларын құруда тек өтілген материалдарды ғана қамту керек
 • БЖБ-дың максималды балы 7-ден төмен болмауы тиіс
 • БЖБ саны бір тоқсанда 3-тен артық болмауы тиіс, бір тоқсанда 4 және оданда көп

 • бөлімдерді меңгерту қажет болған жағдайда, мұғалім оқу мақсаттарын есепке ала

  отырып, бөлімдерді біріктіреді.


 • Тілдік пәндерден бөлім бойынша жиынтық бағалау тоқсанында 2 рет өткізіледі.
 • Бөлім бойынша соңғы жиынтық бағалауды тоқсан соңына дейін 1 аптадан

 • кем емес кезеңде өткізу жоспарланады

Бөлім бойынша жиынтық бағалау қағидалары

Бөлім бойынша жиынтық бағалау құрастыру алгоритмі

Қазақ тілі пәні бойынша оқу мақсаттары 4 дағдыға негізделеді

оқылым

жазылым


тыңдалым және айтылым

әдеби тілдік нормаларды сақтау

Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу мақсаттары 3 дағдыға негізделеді

түсіну және жауап беру

анализ және интерпретация

бағалау және салыстыру

Бағалау критерийі – білім алушының оқу жетістіктерін

бағалауға негіз болатын белгі

Ойлау дағдыларының деңгейлері – әрбір деңгейі ойлау дағдыларын анықтауды қалыптастыруға бағытталған оқу мақсаттарының иерархиялық өзара байланыстағы жүйесі.

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары (талдау, жинақтау және бағалау)

.

Дескриптор – тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама

Рубрика – бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктері деңгейлерін сипаттау тәсілі.

Бағалау критериі

Оқу жетістігі деңгейі

Жоғары

Орта

Төмен

Проблемалық сұрақтар құрастырады.

Проблемалық сұрақтар құрастыруда, сұрақтарға деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беруде қиналады.

Проблемалық сұрақ құрастыруда, сұрақтарға жауап беруде қателеседі.

Проблемалық сұрақтар құрастырады, сұрақтарға деректер келтіре отырып, дәлелді жауап береді.

Көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шағын әңгіме жазады.

Көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шағын әңгіме жазуда қиналады.

Көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шағын әңгіме жазуда қателеседі.

Көркемдегіш құралдарды пайдаланады, шағын әңгіме жазады.

«Дұрыс тамақтану. Морфология», «Қазақстандағы ұлттар достастығы. Морфология» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатыстыата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Білім алушының аты-жөні _________________________________________

Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру алгоритмі

Нәтиже

Оқу мақсаттарына шолу

Тапсырмалардың ұзақтығын ескеру

Балл қою кестесін құрастыру

Тапсырмаларды спецификацияға сәйкес құрастыру

Тапсырма құрастыру кезінде неге сүйену қажет?

 • оқу бағдарламасы және оқу жоспары;
 • спецификация;
 • құрастырылған бағалау критерийлері;
 • кәсіби іс-тәжірибе/мұғалімнің шешімі;
 • оқу материалын қамту көлемі мен деңгейі;
 • оқушы деңгейі;
 • оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктері.

*Тапсыр-ма

Қамтылатын мақсаттар

Тапсырма түрлері

*Тапсырмалар сипаттамасы

*Орындау уақыты, мин

Балл

1-4

5.1.1.1 Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау.

5.1.3.1 Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу.

5.1.4.1 Көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту.


Жауап нұсқалары-

нан бір дұрысын таңдау / жабық сұрақтарТапсырма жеке орындалады. Оқушылар оқыған шығармалары негізінде берілген сұрақтарға жауап береді, сәйкестендіру жұмысын орындайды.

5

5

5-8

5.2.1.1 Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу.

5.2.3.1 Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау.Қысқа жауапты қажет ететін ашық сұрақтар

Оқушылар оқыған шығармалары негізінде берілген сұрақтарға жауап береді. Жауаптар 3-4 сөйлемнен тұруы қажет. Берілген кестені толтырып, сипаттама жазады. Үзіндіні өлең құрылысына талдайды.

15

10

9

5.3.3.1 Шығарма

дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазуЖазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар

Берілген тақырыпқа

70-80 сөз көлемінде өз көзқарасын дәлелдеп, әдеби эссе жазады.20

5

Барлығы

40 минут

20

Тапсырмаға сараптама жасау
 • Тапсырма оқу мақсатына, бағалау критерийлеріне, көрсетілген ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес келе ме?
 • Сұрақтың немесе тапсырманың берілуі түсінікті ме (екі жақты теріс пайымдау, қажетсіз қиын сөздер, күрделенген синтаксис, жаргон сөздер, диалект сөздер, анық емес сөздер және т.б.)?
 • Тапсырманың берілуінде түсінік беретіндей тұстары жоқ па (тура, ауыспалы)?
 • Тапсырмалардың күрделілік деңгейі жеткілікті ме?
 • Суреттер, диаграммалар, сызбалар және т.б. анық па?
 • Грамматикалық және орфографиялық қателер жоқ па?
 • Балл қою кестесі/дескрипторлар тапсырмаға сәйкес пе?
 • Жауап нұсқаларының ішінде дұрыс жауабы бар ма?
 • Дистракторлар дұрыс құрастырылған ба?
 • Жауап нұсқалары логикалық реттілікпен орналасқан ба?

Тапсырмаға сараптама жасау
 • Тапсырмалар спецификациямен сәйкес (оқу мақсаты, балл саны, орындау уақыты)
 • Тапсырмалар мазмұны оқу мақсаттарына сәйкес
 • Тапсырмалар мазмұны ойлау дағдылары деңгейіне сәйкес
 • Тапсырмаларды орындау уақыты рационалды түрде белгіленген
 • Жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы ұсынылған
 • Балл қою схемасының құрылымында барлық маңызды компоненттер сақталған (тапсырма нөмірі, тапсырманы орындау кезеңдері көрсетілген жауаптар, әр кезеңнің баллы, балл қою бойынша ұсыныстар келтірілген қосымша ақпарат)
 • Тапсырманың күрделілік деңгейіне балл саны сәйкес келедіЖауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

В

1

2

1-Е, 2-А, 3-Д, 4-С, 5-B

2

3 дұрыс жауап – 1 ұпай;

5 дұрыс жауап – 2 ұпай3

В

1

4

А

1

5

Әңгімелерден екі қасиетті табады

1

Жалқаулық пен еңбекқорлық қасиетін салыстырады.

Салыстыра суреттейді.

1

Сипаттап жазады.

1

6

Өлеңнен қарама-қарсы қасиетті табады.

1

Әлсіз бен қайсарлық қасиеттерінің суреттелуін сипаттайды.

3-4 сөйлеммен сипаттап жазады.

1

7

Көркемдегіш құралдарды табады

2

Теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздерді табады.

3 дұрыс жауапқа – 1 ұпай5 дұрыс жауапқа – 2 ұпай

Өлеңді құрылысына талдайды.

1

Берілген шумақты құрылысына талдайды – 1 ұпай

8

Қайталау түрлерін табады.

1

риторикалық сұрау, жай қайталау, эпифораны табады, қолданысын жазады.

Қолданысын жазады.

1

9

Өлеңдегі басты мәселені анықтайды.

1

Ақтан жастың басқа балалардан өзгеше екендігі, ақынның оған үміт артуын, қазіргі кезде балаларға үлгі болатыны туралы ой қозғайды.

Өлеңнен дәлел келтіреді.

1

Қазіргі балалармен салыстырады

1

Өз көзқарасын білдіреді.

1

Эссе құрылымын сақтайды.

1


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...