Атты іv-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жұмысына қатысуға шақырады. АҚпараттық хат

Loading...


Дата05.03.2017
өлшемі0.96 Mb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Өнер факультеті
Бейнелеу өнері кафедрасы
«Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері»

атты ІV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жұмысына қатысуға шақырады.

АҚПАРАТТЫҚ  ХАТ
Конференция жұмысының бағыттары:
1.Көркем өнер негізінде кәсіптік білім беру.

2. Кәсіптік білім беруді жетілдірудегі интербелсенді әдістер.

3. Кәсіптік білім берудегі педагогика мен психология ғылымдарының теориялық мәселелері.4. Кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері

5. Кәсіптік білімді жетілдірудегі тілдердің маңызы.

6. Ғылыми ізденістер
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, түрік, ағылшын.

Конференция өткізу мерзімі: 21.04.2016-23.04.2016Тіркеу 2016 жылы сәуірдің 21 күні сағ. 9.00-де Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Өнер факультетінде жүргізіледі.

Басталуы сағ.10.00-де.
Материалдарды рәсімдеу тәртібі:

Баяндама мәтіні 5 беттен аспауы тиіс және WORD редакторында “Tіmes New Roman” шрифтімен (шрифт өлшемі – 12, жоларалық интервал – 1, азат жол – 1,25 см.) жазылуы тиіс. Жоғарғы және төменгі шеттері – 20 мм, сол жағы – 30 мм, оң жағы – 10 мм.Бастапқы жолдың сол жағында ӘОК индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында баяндаманың тақырыбы бас әріппен, бір жолдан кейін оң жақ бұрышына жай әріппен автордың аты-жөні, одан бір жол төмен - мекеме, қала  аты, E-maіl жазылады. Келесі жолдан - негізгі мәтін басталады.

Сілтемелері тік жақшаларда, мақаланың соңында әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған мәтін үшін – орысша, ағылшынша, орыс тілінде жазылған мәтін үшін - қазақ, ағылшын тілдерінде түйіндеме беріледі.

Баяндаманың электрондық нұсқасы төменде көрсетілген электрондық поштамен немесе CD-R дискімен, ал қағазға басылған мәтіні төменде көрсетілген мекен-жайға жіберілуі тиіс.

Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды.


Баяндама мен тіркелу үлгісін өткізу мерзімі: 2016 жылдың 31 қантарға дейін.

Баспа шығындарына жұмсалатын ұйымдық жарна - 3000 теңге.

Конференция материалдары ғылыми жинақ ретінде басылып шығады.

Ұйымдық жарнаны төлегені туралы құжат электронды пошта арқылы жіберіледі. Жарна «Конференция үшін (конференция атауы келтіріліп)» белгісін қоя отырып, мынадай арнайы есеп-шотқа төленеді: Халық банкі 4402573566858702. Анықтама алу үшін мына телефонға хабарласуға болады: 87013919202

Төлем мақсаты: «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысу үшін.
Конференцияға қатысушының мәліметі:


Аты-жөні (толығымен)
Жұмыс орны
Қызметі
Ғылыми атағы, дәрежесі
Секция
Мақаланың тақырыбы
Мекен-жайы (мемлекет, қала)
Оқу орны, кафедрасы
e-mail
Телефон
Қысқаша аннотация (2-5 сөйлем)
Қонақ үй (керек болса)


Барлық шығындар конференцияға қатысушылар есебінен

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

ОҚО, Түркістан қаласы, 8 ғимарат, №205, №101 каб. «Бейнелеу өнері» кафедрасы.

Анықтама телефоны: 8(72533) 6-36-36 (1195), (1075).

Ұйымдастырушы; п.ғ.д., профессор Г.Г.Еркибаева

E-mail: professor-erkibaeva@mail.ru 87013919202, zamira_bainazar @mail.ru 87026368069


Город Туркестан. Столица Казахского ханства Туркестан.

Туркестан (Яссы) был известен как духовный и политический центр тюркско-язычных людей и был столицей Казахского ханства. Туркестану 1 500 лет. Паломники говорят: три поездки в Туркестан равняются малому хаджу в Мекку.

Здесь на границе XIV-XV вв., после того, как по заказу эмира Тимура, известного в истории как Тамерлан, был установлен огромный мавзолей на могиле святого суфия шейха Ходжы Ахмеда Яссави, выдающегося поэта и гуманиста Средней Азии, духовного лидера тюрков, называемого также Хазрет (Азрет)-султаном. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави - непревзойденный шедевр средневековой архитектуры и удивительного комплекса дворцов и храмов. Высота огромного здания, которое пережило много исторических бедствий, и было открыто недавно после восстановления, равняется 44 метрам, диаметр главного купола - 22 метра. Здание состоит из 30 комнат и залов. Его центральный зал - закрытое место резиденция Казахских ханов, теперь здесь открыт специфический музей - пантеон. Жемчугом этого музея является - Тай Казан самая большая по всему восточному мусульманскому миру – чаша для воды. Она была сделана из сплава семи металлов. Изящная обстановка хранилища и красочная черепичная мозаика захватывают воображение. Весь городской центр - является историческо–культурной резервацией Азрет-султана. Помимо мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, он включает в себя средневековую ванну, хилвет, где жил великий святой, мавзолей великой внучки Тимура Рабии - Султан Бегим, и другие памятники, среди которых чудом сохранился подземный дом для размышлений Кумшик-ата.

Теологическая школа, основанная Яссави, привлекла тех, кто жаждут знания, из соседних городов и отдаленных степей Казахстана. Город стал самым существенным центром просвещения в Казахстане. Мемориальный комплекс, который появился на могиле Яссави, превратился в наиболее посещенные храмы в Средней Азии. В конце XIV Туркестан приобрел уникальное сооружение - большой комплекс помещений, сосредоточенных вокруг Мавзолея Ходжы Ахмеда, построенный Великим Тимуром. Из 802 памятников истории и культуры Южной Казахстанской области: 528 принадлежат памятникам археологии, 42 - к историческим памятникам, 226 - к архитектурным памятникам. Самые интересные археологические памятники связаны с эпохой караханидов - IX-Xll вв. Это было время, когда на Великом Шелковом Пути процветал известный город Отрар, где в течение нескольких лет были сделаны большие археологические раскопки, теперь это - часть историческо-культурного заповедника - Отрарский оазис, и интересный туристский объект.

Также здесь расположен - прекрасный исторический музей, наглядно демонстрирующий взятие города монголами, а также памятник XII-XX вв. – мавзолей Арыстан-баба, посвященный одному из святых суфиев. Как говорится в легенде, перед смертью Мохаммед дал аманат - четки Арыстан-бабе, которые он передал одиннадцатилетнему мальчику, в будущем известному Ходжа Ахмеду Яссави.


Мавзолей привлекает множество паломников со всей Средней Азии. Здесь функционируют - центр паломничества и гостиница. В 40 км на север от Туркестана среди сухой степи находятся чудом сохраненные, живописные руины древнего города Сауран (XVII в.), известного на Великом Шелковом Пути. К историческим местам также принадлежит естественная граница Ордабасы, в настоящее время, объявленная как исторический заповедник. Здесь, в 30 км от Шымкента, в начале XVIII в. Казахи объединились, чтобы сопротивляться захватчикам с западной Монголии - джунгарами. В области также есть памятники архитектуры XIX в., представленные мечетями и медресе, которые составляют архитектурный комплекс - Аппак-Ишан в деревне Чаин и церквях. В степях около г. Туркестан, на возвышенности расположен мазар Домалак-ана (начало XX в.). Он был построен в честь "Великой матери Бабишар, дочери Аксултана". Домалак-ана была ясновидящей с пророческим даром. По известному поверью, 3 казахских жуза произошли от ее внуков Алдана, Суана и Дулата.
Недалеко, у подножия хребта Каратау, расположен мавзолей Байдибек-Ата. Байдибек-Ата был национальным героем, объединившим казахский народ для борьбы с захватчиками. Сюда наши современники приходят, чтобы отдать дань уважения памяти предков.

3-х звездочный отель Яссы

  1. 1-местная комната 5000 тенге

  2. 2 –местная 6500 тенге

  3. 3- местная комната 8500 тенге

Полулюкс – 14000 тенге

Люкс- 20000 тенге

Цены номеров гостиницы «Яссы» при МКТУ им.А.Ясави

Наименование услуг

Базовая цена, в тенге

Цена по курсу долл.на 08.12.2015г.

в тенге


Одноместный стандартный номер

5 000

16,5

Двухместный стандарт номер

6 500

21,5

Трехместный стандарт номер

8 500

28

Полулюкс номер

14 000

46

Люкс номер

20 000

65,5

Выдается талон на завтрак

Завтрак: Турецкий завтрак, яичница с колбасой, яичница с сосиской, Омлет яичный, омлет с яичный с сыром, каша рисовая, каша молочная, блинчики с мёдом, блинчики со сметаной

c:\users\1\desktop\абстракт\yassy-hotel.jpg

г. Туркестан, площадь Тауке-ханаc:\users\1\desktop\абстракт\room5.jpg

Стандартный одноместный номер

c:\users\1\desktop\абстракт\173276a_hb_w_003.jpg

Стандартный двухместный номер

c:\users\1\desktop\абстракт\hall.jpg

Зал отдыха

c:\users\1\desktop\абстракт\corridor.jpg

Корридор

Информация:

Гостиница “Яссы” имеет хорошее расположение в городе, находится прямо в его центре. Удобная транспортная развязка и инфраструктура делает гостиницу столь популярной среди туристов.

Номерной фонд гостиницы состоит из 43 номеров: 15 одноместных номеров,15 двухместных номеров с раздельными кроватями, 6 номеров с одной большой кроватью и 7 трехместных номеров.

В каждом номере мини-бар, кабельное телевидение, удобная ванная комната, кондиционер для комфортного отдыха туристов.Эдем қонақ үйі


  1. Кісілік 5000 теңге


2- кісілік Полулюкс – 7000 -8500 теңге аралығы
2- кісілік Люкс- 9500 теңге
Бір кісі қонаққа күнделікті таңғы асқа тегін талон беріледі.
Таңғы ас: яичница с колбасой, Омлет, каша рисовая, блинчики с мёдом, блинчики с сметаной

http://edemhotel.kz/images/gallery-30-big.jpg

http://edemhotel.kz/images/gallery-18-big.jpg

Гостиница "Туркестан"

Адрес: г. Туркестан, ул.Мунайтпасова 10Тип номера

Цена

Стандартный номер

 $52

Полу-люкс одноместный

 $63 

Полу-люкс двухместный

 $95 

Люкс

 $105Удобства в номере:

Удобства в отеле:

Ванная комната с ванной и душем
Телефон 
Спутниковое телевидение
Фен
Открывающиеся окна
Сейф в гостиничном номере
Минибар - заполненный
Интернет (Wi Fi)
Кондиционер

Бар 
Рестораны
Доступ в интернет
Гостиничный сейф
Автостоянка на улице
Закрытый плавательный бассейн
Бильярд
Обслуживание номеров 24 часа в сутки 
Поднос багажа 
Услуги прачечной

http://www.tourstouzbekistan.com/uploads/hotels/photogallery/turkestan-hotel_front.jpg

http://www.tourstouzbekistan.com/uploads/hotels/photogallery/turkestan-hotel_conference-room.jpg

http://www.tourstouzbekistan.com/uploads/hotels/photogallery/turkestan-hotel_indoor-swimming-pool.jpg

http://www.tourstouzbekistan.com/uploads/hotels/photogallery/turkestan-hotel_polluxe.jpg

Turkestan
City of Turkestan, Kazakhstan. Cities in Kazakhstan

The elegant decor, patterned ceiling vaults and colorful majolica tiling capture the imagination.

1500 year old Turkestan became famous, thanks to the preaching of the most famous Sufi Sheikh, the outstanding poet and humanitarian Khodja Akhmed Yassaui, also called Khazret-Sultan. At that time the city was known as Yassy.

The theological school established by Yassawi attracted those craving for knowledge, both from the neighboring cities and outlying steppes of Kazakhstan. The city became the most significant center of enlightenment in Kazakhstan. The memorial complex which developed on the grave of the great Yassawi, turned into one of the most visited places of worship in Central Asia. In the late 14th c. Turkestan acquired a unique structure - a large complex centered around the Mausoleum of Khodja Akhmed Yassaui, built by the Great Timurlane. In the Muslim World, Khodja Akhmed Yassaui Mausoleum is considered to be a "second Mecca". The height of the huge building, which has witnessed many historical disasters and was opened recently after a restoration, is about 40 meters. The mausoleum is a marvelous complex of palaces and temples. It has over 30 rooms and halls; diameter of the main dome is 22 m. Its elegant decoration, patterned ceiling arches, and color mosaic majolica look stunning. In its central hall, the covered residence of the Kazakh Khans, has been opened a peculiar museum - the pantheon. The pearl of its exposition is the Kazan, the biggest cast water vessel throughout the Muslim East. It was made of the alloys of seven metals. The Azret-Sultan historical and cultural reserve includes Turkestan and Kultobe cities, a necropolis, mausoleums (15th-17th cc.), Dzhuma mosque (19th c.), restored Big Hilvet (12th с.), chilakhana (room for rituals and prayers) (14th c.), bath-house (17th-19th cc.) and a fragment of the original citadel wall (19th c.) with gates (18th-19th cc.)


Out of the 802 historical and cultural memorials of South Kazakhstan region, 528 are monuments of archaeology, 42 historical monuments, and 226 architectural monuments.The most interesting archaeological monuments are related to the epoch of the Karahanids - 9th-12th cc. It was a time when on the Great Silk Road flourished the famous city of Otrar, where for several dozen years a large archaeological excavations has been carried out, and which is now a part of the historical-cultural reservation 'Otrarskiy oasis' and an interesting tourist attraction. Here is a fine historical museum, with a panorama demonstrating the taking of the city by the Mongolians, and also a monument of the 12th-20th cc., Mausoleum Arystan-baba, dedicated to one of the sufi saints. The Mausoleum attracts a number of pilgrims from all over Central Asia. A pilgrimage center and hotel operate at this site. The whole city center consists of the historic and cultural reservation, Azret-Sultan. Aside from the mausoleum of Hodzha Ahmed Yassavi, the complex includes a preserved medieval bath, a hilvet were the great saint lived, the mausoleum of the great granddaughter of Timur Rabiyi-Sultan Begim, among other monuments. Among these, preserved by some miracle, is a house for underground meditation, Kumshik-Ata. 40 km to the North of Turkistan, among the dry steppes, also preserved by a miracle since the 17th century, are the picturesque ruins of the ancient town of Sairan, famous for the Great Silk Road. Deserving of mention among historical places is the Ordabasy rift, currently declared a historical reservation. Here, 30 km from Shymkent, at the beginning of the 18th c. Kazakhs united to resist invaders from Western Mongolia - the Dzungars. There are monuments of architecture from the 19th c. in the region represented by mosques and medrassahs, among which is the distinguished architectural complex Appak-lshan, in the village of Charyn, as well as Orthodox churches built by Russian setters.

In the steppe near Turkestan, on a hill, sits the Domalak-Ana mazar (tomb)(early 20th c.) It was built in honor of "the Great Mother Babishar, daughter of Aksultan ". Domalak-Ana was a clairvoyant noted for her prophetical talents. According to popular beliefs, the three Kazakh Zhuzes (tribes) are descended from her three grandsons Alban, Suan and Dulat. Dying Domalak-Ana asked to be laid on a white female camel.


Baidibek was a hero, who held a leading position in the unification of the Kazakh people and their struggle against their enemies. The mausoleum of Baidibek-Ata lies near the mausoleum of Domalak-Ana. Many people pay tributes of respect to their ancestors here.

Түркiстан-Орта Азия мен Қазақстан халықтарының материалдық және рухани өмiрiнде маңызды орын алған Шығыстың көне қалаларының бiрi. Оныншы ғасыр жазбаларында "Шауғар", "Иасы" деген атпен белгiлi болып кеткен қаламыз кейiннен "Түркiстан" деп аталыпты. "Түрiк" сөзi түпкi мағынасы-"батылдық", "ер жүректi" дегендi бiлдiредi екен. Ал "стан"- ел, халықтық атаулары жалғасып келетiн парсы тiлiнен келген қосымша. Сонда "Түркiстан" атауы- "Батырлар елi" ұғымын меншiктейдi. Тарихи деректерге жүгiнсек, сонау сегiзiншi ғасырға дейiн Түркi және Батыс Қағанатының, одан Түргеш Қағанатының құрамына енген Шауғар немесе Иасы жаугершiлiк заманда бiрде арабтардың, бiрде қарлұқтардың, ендi бiрде оғыздардың билiгiнде орталығы (астанасы) болып келген. Тым алысқа бармай-ақ, өзiмiзге кiшкене болса да жақындатып қарастырсақ. Есiм хан (1598-1628жж) Түркiстан қаласын Қазақ хандығының астанасы етiп бекiтiп, өз билiгiнiң тәуелсiз екендiгiн көрсету үшiн ақша соқтырған. Мiне, сол уақыттан ХIХ ғасырға дейiн Түркiстан Қазақ хандығының экономикалық орталықтарының бiрi және ресми әкiмшiлiк орыны ретiнде қызмет еттi. Әсiресе ХVI-XVII ғасырларда Түркiстан Қазақ хандығының аса әйгiлi қаласына айналып, қөршiлес жатқан Орыс мемлекетiмен саяси қарым-қатынастар орната бастайды. Сол кезден бастап Түркiстан туралы деректер орыс жазбаларында да жиi жазылып отырған. Сан ғасырлық тарихты барынша қысқарта қайырса, 1598 жылы Қазақ хандығының қолына өткен Түркiстанды 1815 жылы Қоқан хандығы жаулап алады. Елу жылдан кейiн, 1864 жылы Ресейдiң қол астына өтедi. Ал 1872 жылы қала Түркiстан уезiнiң орталығы болады. Кеңес Одағы кезiнде, 1928 жылдан аудан орталығы саналады."Түркiстан" десе елең етпейтiн мұсылман қауымы жоқ. Өзiнiң "Даналық Кiтабымен" әлемге танылған әулие бабамыз Қожа Ахмет Ясауидiң есiмiн Түркiстаннан немесе керiсiнше Түркiстанды Ясауи атынан ажыратып қарау да мүмкiн емес. Сонау 1103 жылы дүниеге келген Қожа Ахмет Ясауи Түркiстанға тоқтап, сопылық идеяларын уағыздаған ислам дiнiнiң өкiлi. Ақынды рухани басшы, "Әулие" санаған мұсылмандар тоғыз жүз жылдан берi оның iлiмiмен бiрге жасап келедi. Бүкiл Шығысқа өмiрiн жүргiзген қолбасшыАқсақ Темiрдiң, ақынның қайтыс болғанына 200 жыл өткенде, қирап бiтуге таянған кiшкене ғана мазар орнына зәулiм ескерткiш орнатуы да тегiн емес. Өйткенi мұсылмандардың ыстық ықыласына иеленген "Әулие" кiсi құрметiне ғаламат ғимарат салдырған Темiр дала адамдарының сенiмiне кiрудiң жолын осылайша iздестiрген-дi. Сол ХIV ғасырда салынған ғажайып құрылыстың үлкендiгi, қайталанбас сәулеттiлiгi және жекелеген декоративтi көрiнiстерi әлi күнге дейiн жұртшылықты таң қалдырумен келедi.Бүгiнгi Түркiстанда, заманға сай тұрғын үйлер мен оқу орындары, мәдени демалу орындары мен саябақтары және т.б. ғимараттар бой көтерген.  Қаланың бүгiнгi сәулетiне ерекше көркемдiк қосып тұрған Қ.А.Ясауи атындағы қазақ-түрiк халықаралық университетiнiң ғимараты.Келешекте форум алаңы, қорғаудағы аймақ ауданында қолөнершiлер орамы мен шайхана, мұражай мен кiшi мешiт, сопылық шығармалар кiтапханасының ғимараттары қаланы сәулеттiк жағынан Орта Азияның танымал қалаларының бiрiне айналдырмақшы. "Өткенiмен салыстыра отырып, бүгiнгiлер өмiр сүредi" дейдi ақын Олжас Сүлейменов. Түркiстан - Қазақстан жерiндегi ең ежелгi қалалардың бiрi. Оның өзiндiк кескiнi, өзiндiк тағдыры бар. Ғасырлар қойнауынан бiзге келген ол, ежелгi байланыстарды нағыз елестететiп, қазiргi заманға да сай болып қала бермек. Бiз бүгiн, рухани мұрамызды қайта жаңғыртып жатырмыз, себебi онсыз болашақ мүмкiн емес.
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
nauka -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
nauka -> Қатысуға шақырады Конференция жұмысы келесі бағыттар (секциялар) бойынша жүргізіледі: Ұлы Отан соғысының бүкіләлемдік-тарихи маңызы. Зерттеудің әдіснмасы мен әдістері
nauka -> Әріптестікке шақырамыз! «ҰҒтао» АҚ анықтамалық-ақпараттық қызметтерінің тізімі Зерттеуді жүргізу шарттары
nauka -> БАҒдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
nauka -> Халықаралық ТҮркі академиясы ақпараттық хат Құрметті әріптестер!
nauka -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер, жас ғалымдар!


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...