Амб бойынша бағдарлама

Loading...


Дата28.05.2017
өлшемі159.79 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АМБ бойынша бағдарлама«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» пәні бойынша
Мазмұны

Тақырып бойынша сағат мөлшері

1.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: түсінігі, пәні және әдістері.

6

1.1

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының түсінігі. Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі конституциялық құқықтың орны және рөлі.

1

1.2

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының пәні және оның ерекшеліктері.

0,5

1,3

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының әдістері (құқық беруші, міндеттеуші, тыйым салушы, тану және өзге де әдістер).

0,5

1.4

Конституциялық-құқықтық нормалар: түсінігі, ерекшеліктері, түрлері.

1

1.5

Конституциялық-құқықтық қатынастар: түсінігі, ерекше белгілері, түрлері.

0,5

1.6

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының қайнар көздері: түсінігі, ерекшеліктері, түрлері.

1

1.7

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының жүйесі: түсінігі, құрылымдық элементтері.

0,5

1.8

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы – ғылымы ретінде. Оның заң ғылымдары жүйесіндегі орны және рөлі.

1

2.


Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекет пен қоғамның Негізгі заңы.

3

2.1

Қазақстан Республикасының Конституциясы: түсінігі және мәні.

1

2.2

Қазақстан Республикасы Конституциясының ерекше белгілері мен заңдылық қасиеттері.

0,5

2.3

Конституцияны қабылдау және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

0,5

2.4

Қазақстанның конституциялық дамуының негізгі кезеңдері.

0,5

2.5

Қазақстан Республикасындағы конституциялық реформа.

0,5

3.


Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздері.

6

3.1

Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының түсінігі.

1

3.2

Қазақстан Республикасы - демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекет ретінде.

1

3.3

Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі: түсінігі, мазмұны және мәні.

0,5

3.4

Халық егемендігі, Қазақстан Республикасында оның жүзеге асырылуы.

0,5

3.5

Қазақстан Республикасы қызметінің түбегейлі қағидалары (қоғамдық татулық және саяси тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму, қазақстандық патриотизм және т.б.).

1

3.6

Біртұтас билікті заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлу қағидасы.

1

3.7

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық негіздері.

1,5

3.8

Қазақстан Республикасының экономикалық негізі, оның Конституцияда бекітілуі.

0,5

4.


Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері.

6

4.1

Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі негіздерінің түсінігі. Тұлғаның құқықтық мәртебесінің негізгі элементтері.

0,5

4.2

Қазақстан Республикасының азаматтығы конституциялық-құқықтық институт ретінде: түсінігі, мазмұны, қағидалары.

1

4.3

Қазақстан Республикасының азаматтығын алу және тоқтату негіздері мен тәртібі.

1

4.4

Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтары және міндеттері.

0,5

4.5

Тұлғаның конституциялық құқықтары мен бостандықтарының түсінігі және мазмұны. Жеке құқықтар мен бостандықтар, тұлғаның экономикалық және мәдени құқықтары мен бостандықтары, азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтары.

1

4.6

Қазақстан Республикасындағы конституциялық құқықтар мен бостандықтардың кепілдіктері.

0,5

4.7

Тұлғаның конституциялық міндеттері: түсінігі, мазмұны және түрлері.

0,5

4.8

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы.

1

5.


Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестіктерінің ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық негіздері.

2

5.1

Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің конституциялық-құқықтық мәртебесі.

1

5.2

Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың конституциялық-құқықтық мәртебесі.

1

6.


Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және сайлау жүйесі.

5

6.1

Қазақстан Республикасының сайлау құқығы: түсінігі, қағидалары және әлеуметтік қызметтері.

1

6.2

Сайлау жүйесі (мажоритарлық, пропорционалдық), олардың ерекшеліктері.

1

6.3

Қазақстан Республикасындағы сайлау органдары: түсінігі, жүйесі, өкілеттік мерзімдері.

1

6.4

Сайлау процесі: түсінігі және негізгі кезеңдері (сайлауды тағайындау, сайлау округтері мен учаскелерін құру, сайлаушылардың (таңдаушылардың) тізімін жасау және т.с.с.).

1

6.5

Қазақстан Республикасы Президентін сайлау ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты мен Мәжілісінің депутаттарын сайлау ерекшеліктері. Мәслихат депутаттарын сайлау ерекшеліктері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелерін сайлау.

1

7.

Республикалық референдум.

1

7.1

Республикалық референдум: түсінігі және қағидалары.

0,5

7.2

Республикалық референдумды өткізу тәртібі.

0,5

8.


Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі.

1

8.1

Мемлекеттік орган: түсінігі, негізгі белгілері.

0,5

8.2

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық қағидалары.

0,5

9.


Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі.

6

9.1

Президенттік институтының түсінігі. Қазақстан Республикасында президенттік институттың қалыптасуының негізгі кезеңдері.

1

9.2

Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті (өкілеттіктері).

1

9.3

Президентті лауазымынан мерзімінен бұрын босату және кетіру тәртібі.

1

9.4

Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық актілері.

1

9.5

Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз ету жүйесі.

1

9.6

Қазақстан Республикасының бірінші Президентінің құқықтық мәртебесі.

1

10.


Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі.

7

10.1

Қазіргі уақыттағы парламентаризм: түсінігі және мәні.

1

10.2

Қазақстан Республикасы Парламентінің құрылымы.

1

10.3

Қазақстан Республикасы Парламентінің өкілеттіктерін жүзеге асырудың ұйымдастырушылық нысандары.

1

10.4

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен, айрықша өкілеттіктері.

1

10.5

Қазақстан Республикасы Парламентіндегі заңшығарушылық процесс.

1

10.6

Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық-құқықтық жауаптылығы.

1

10.7

Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесін қазақстандық қоғамды одан әрі демократизациялау жағдайында жетілдіру мәселелері.

1

11.


Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының конституциялық-құқықтық мәртебесі.

2

11.1

Халықтық өкілдік түсінігі.

0,5

11.2

Парламент депутаттарының конституциялық-құқықтық мәртебесі.

1

11.3

Парламент депутаттарының қызметін қамтамасыз ету жүйесі.

0,5

12.


Қазақстан Республикасы Үкіметінің конституциялық-құқықтық мәртебесі.

4

12.1

Қазақстан Республикасындағы атқарушы билік: түсінігі, мәні, негізгі белгілері.

1

12.2

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоғары мемлекеттік билік органдарының жүйесіндегі орны мен рөлі.

0,5

12.3

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылуы, құрылымы және құрамы.

1

12.4

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті, есептілігі және жауаптылығы.

1

12.5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілері.

0,5

13.

Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау.

3

13.1

Конституциялық бақылау түсінігі және оның негізгі модельдері.

1

13.2

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің құқықтық мәртебесі.

1

13.3

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің шешімдері.

1

14.

Қазақстан Республикасындағы сот билігінің конституциялық негіздері.

5

14.1

Сот билігі: түсінігі, мазмұны, мәні.

1

14.2

Қазақстан Республикасы соттары судьяларының мәртебесі.

1

14.3

Судьялыққа кандидаттарға қойылатын талаптар.

1

14.4

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қалыптасу тәртібі, оның құрамы және өкілеттіктері.

0,5

14.5

Әділет біліктілік алқасының қалыптасу тәртібі, оның құрамы мен өкілеттіктері.

0,5

14.6

Қазақстан Республикасы прокуратурасының ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері.

1


15.


Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың конституциялық-құқықтық негіздері.

3

15.1

Жергілікті мемлекеттік басқару түсінігі.

1

15.2

Әкімияттар – Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары.

0,5

15.3

Мәслихаттар – жергілікті өкілдік органдар: құрылу тәртібі, құзыреті және қызметінің ұйымдастырылуы.

0,5

15.4

Жергілікті өзін-өзі басқару түсінігі.

1


ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
Нормативтік құқықтық актілер


 1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы. – Алматы: Жеті Жарғы. 2003.

 2. “Қазақ КСР-ң мемлекеттік егемендігі туралы” 25 қазан 1990ж. қабылданған Декларация.

 3. 16 желтоқсан 1991 ж. қабылданған “Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы” Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы.

 4. 24 қазан 1996 ж. “Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы” конституциялық заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.

 5. 26 желтоқсан 1995 ж. “Қазақстан Республикасы Президенті туралы” ҚР Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 6. 20 шілде 2000 ж. “Қазақстан Республикасының Тұнғыш Президенті туралы” Конституциялық заң.

 7. 16 қазан 1995 ж. “Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы” Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 8. 16 желтоқсан 1995 ж. “Қазақстан Республикасының Өкіметі туралы” Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 9. 29 желтоқсан 1995 ж. “Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңес туралы” Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 10. 25 желтоқсан 2000 ж. “Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы” Конституциялық заң.

 11. 28 қыркүйек 1995 ж. “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 12. 2 қараша 1995 ж. “Республикалық референдум туралы” Конституциялық заң (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 13. 31 мамыр 1996 ж. “Қоғамдық бірлестіктер туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 14. 20 желтоқсан 1991 ж. “Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы” Қазақстан Республикасының заңы (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 15. 20 шілде 2002 ж. “Саяси партиялар туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 16. 23 қаңтар 2003 ж. “Жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 17. 8 желтоқсан 1993 ж. “Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылым туралы” Қазақстан Республикасының заңы (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 18. 28 мамыр 2001 ж. “Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Кеңесі туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 19. 11 шілде 2001 ж. “Мамандырылған әділет алқасы туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 20. 24 мамыр 1998 ж. “Нормативтік құқықтық актілер туралы” Қазақстан Республикасының заңы (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 21. 7 мамыр 1997 ж. “Қазақстан Республикасының Парламент комитетер және комиссиялар туралы” Қазақстан Республикасының заңы.

 22. 19 маусым 1995 ж. “Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы” заң күші бар Президент Жарлығы (кейінгі өзгерістер және толықтырулармен).

 23. 4 мамыр 2005 ж. “Қазақстан Республикасының Конституциясының потенциалын одан әрі қолдану шаралар туралы” Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.


Негізгі ұсынылатын әдебиет тізімі


 1. Назарбаев Н.А. Қазақстан – 2030 “Бүкіл қазақстандықтардың жағдайын жақсарту, қауіпсіздік және гүлденуі”. Ел басшысының Қазақстан халқына Жолдауы. 11 қазан 1997 ж.

 2. Назарбаев Н.А. “Критическое десятилетие”. Алматы: Атамұра, 2003.

 3. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан. 18 февраля 2005 г. // Казахстанская правда. 2005. 19 февраля.

 4. Комментарий Конституции Республики Казахстан. Алматы. 2004.

 5. Конституционное право Республики Казахстан: Учебник / Сост. д.ю.н., проф. А.Т. Ащеулов. Алматы: КазГЮУ, 2001.

 6. Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. Алматы: Жеті Жарғы, 2005.

 7. Амандыкова С.К. Конституционное право Республики Казахстан.Астана.2001.

 8. Сагындыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан. Алматы. Білім. 1999.

 9. Баишев Ж. Конституционное право Республики казахстан. Учебно-методическое пособие. Алматы: Жеті Жарғы. 2001.

Каталог: files -> OMKO -> Minimalnye programmy -> KAZ
OMKO -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
OMKO -> Е. А. Бөкетов атындағы Қарму ректоры проф. Е.Қ Көбеев
OMKO -> Оқу жылына арналған әлеуметтанулық зерттеулердің жоспары
OMKO -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
OMKO -> Е. А. Бөкетов атындағы Қарму ректоры проф. Е.Қ. Көбеев
OMKO -> Жұмыс жоспары
OMKO -> План социологических опросов
KAZ -> БАҒдарламасы «экология» пәні бойынша № №
KAZ -> БАҒдарламасы «теориялық саясаттану»
KAZ -> Маб бойынша бағдарлама


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...