6М020500 «Филология» мамандығындағы магистранттарға арналған

Loading...


жүктеу 125.22 Kb.
Дата28.05.2017
өлшемі125.22 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-29.1.6/02-2014
ПОӘК

«Әуезов және әдебиеттану мәселелері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені


______2014 жылғы

№ 1 басылым
6М020500 «Филология» мамандығындағы магистранттарға арналған
«Әуезов және әдебиеттану мәселелері»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей 2014ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2014

№1 басылым 05.09.2014

12 беттің -беті

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Қадыров А.Қ.– ф.ғ.д., профессор

_____________ «___» ___________20___ жыл.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.
2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.


Төрайым _________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2014

№1 басылым 05.09.2014

12 беттің 3-беті


Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер


ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 4-беті

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Қадыров А.Қ. – ф.ғ.д., профессор

Кафедра: Қазақ әдебиеті


Ақпараттық қатынас: 87018759110

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 213 дәрісхана

Кредит саны: 3
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

Ақынның өмір жолы. Абай мен Әуезов сабақтастығы. Әдеби жанр аясында. Шығармаларының өзіне тән ерекшеліктері. Шығармаларының жанрлық ерекшелігі. М.Әуезовтің журналистік қызметі. М.Әуезовтың әңгімелерінің өзектілігі. Мұрасының зерттелуі. М.Әуезов шығармашылығының қайнар бұлақтары. М.Әуезовтің шығармашылығының бүгінгі тынысы.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:


М.Әуезовтің мол мұраға толы шығармашылық процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениетімен байланыстыра білу керек.
1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

«М.О. Әуезов және әдебиеттану мәселелері» курсының негізгі мақсаты – М.Әуезовтың алғашқы кездегі шығармашылығы мен жазушының кемел жасқа жеткендегі шығармашылығын жан-жақты таныту, қаламгердің басқа ел әдебиетіне көзқарасын, шетел жазушыларымен рухани байланысын ашып көрсету. Жазушы лабораториясының әр қырлылығын шығармалары, аудармалары, мақалалары арқылы таныту, шетел әдебиетімен жүйелік байланыста таныстыру.


1.5 Оқыту нәтижесі:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

Қазақ тілін оқытудың әдістемесі курсы барысында магистрант

әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білу керек. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің осы кезге дейін жасалған бай мұрасын студенттер танып білуі керек.
Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

М.Әуезов шығармаларының даму және қалыптасу қалыптасу сатылары жайлы мағлұмат алады. Әуезов шығармашылығының өзіндік ерекшеліктері туралы терең білім алады.


Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Магистранттар «М.О. Әуезов және әдебиеттану мәселелері» оқуы барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ әдебиеті сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.Дағдысы:
Алған білімдерін практикада қолдана біледі. М.Әуезов шығармаларының даму және қалыптасу қалыптасу сатылары, бағыттары менк концепция мәселелерін түсіне біледі. Өзіндік пікір айта алады.
Құзіреттілігі: М.Әуезов шығармалары мен әдебиеттану мәселелеріне қатысты сыни ой-пікірлер білдіруге қалыптасады.
1.6 Курстың пререквизиттері:

«Әдебиеттануға кіріспе», «Қазақ әдебиетінің тарихы».


1.7 Курстың постреквизиті:

«Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әдебиет теориясы», «Әдеби өлкетану».2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША

САҒАТТАРҒА БӨЛУ

1 Кесте

Тақырыптар атауы


сағаттар

әдебиеттер

Дәріс

Тәжір

ОСӨЖ

СӨЖ
1

Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы
2

М.Әуезов шығармашылығының бастаулары

3

4

5

6

7

3

Мұхтар Әуезов әдебиет тарихын зерттеуші.


2

1

1

5

1, Б. 3-9

2, Б. 3-8

3, Б. 3-11

4, Б. 3-124

М.Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы

2

1

1

4

1, Б. 12-23

2, Б. 8-37

3, Б. 11-20

4, Б. 12-235

М.Әуезов ХХ ғасыр басындағы әңгімелерінің жанрлық ерекшеліктер мен тақырыптық мазмұны.

3

1

1

5

3, Б. 25-37

4, Б. 64-68

8, Б. 23-38

9, Б. 63-676

М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы

3

1

2

5

2, Б. 37-53

4, Б.38-78

5, 24-28


7

М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық


2
2

4

2, Б. 53-61

4, Б. 80-92

5, Б. 20-24


8

М.Әуезовтің «Қилы заман» повесінің көркемдігі

2

1

2

5

2, Б.63-68

4, Б.92-125

5, Б. 25-37


9

“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм

1

1

2

3

2, Б. 52-68; 79-132

4, Б. 126-134; 134-166

7, 38-41


10

«Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік


2

1

1

3

2, Б.133-148

4, Б. 166-183

5, Б. 42-45


11

«Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі


2

1

1

4

2, Б. 148-164

4, Б. 183-190

5, Б. 46-48


12

М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі


2

1

1

3

2, Б. 164-178

4, Б. 191-207

6, Б. 95-120


13

Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы


2

1

1

3

2, Б. 164-178

4, Б. 191-207

6, Б. 95-120


3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Магистрант аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. МӨЖ және ӨМӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.4 КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа магистранттан алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір магистрантқа дәрістің бір де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды. Семинарға дайындық кезінде магистрант мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар магистранттың ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. МӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. МӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында магистранттың теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады. Өздік жұмыс сонымен қатар магистранттың максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.
5 КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, МӨЖ, ОМӨЖ тапсырмаларын, тиісті жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар соңғы аптаға дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған магистрант емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жаттау,бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.
: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...