5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына студенттерге арналған пәнініңжүктеу 98.5 Kb.
Дата19.03.2017
өлшемі98.5 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжатының 3-деңгейі

ОӘК

ОӘК 042-Х.1.ХХ/02-2013

ОӘК

«Композиция» пәнінің студенттерге арналған жұмыстық оқу бағдарламасы№1 басылым 10.01.2013ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


«Композиция»

5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014


Алғы сөз
1 әзірлеген

Құрастырған ___________ «03» 09 2014 ж.Калияуова А.Т.,

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.

Хаттама № _____, «_____» ______________ 2014 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2014 ж.,

Төраға ____________________ / /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.

ОӘК төрайымы __________ / /


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕ

Мазмұны

1 Жалпы жағдайы
2 Пәннің мазмұны және сабақтың түріне қарай сабақ бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы
4 Курсттың форматы
5 Курстың саясаты
6 Баға қою тәсілі
7 Әдебиет

1 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Татиев Т.А., аға оқытушы

«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы

Ақпарат - № 2 оқу корпусы

Сабақ өткізілетін орны –№ 407 аудитория

Пән бойынша кредиттер саны - 4


1.2 Пән мазмұнының қысқаша жазылуы

Пәннің мақсаты- композициялық негізгі заңдылықтарын, мәнерлі мүмкіндіктерін меңгеру; комопзиция қасиеттерімен құралдарын көркемдік образын құру барысында қолдану дағдының дамуы, студенттің шығармашылық мүмкіндігін дамыту.

«Бейнелеу өнері және сызу» мамандық студенттеріне кексіндеме материалдары: акварель, гуашьпен жұмыс істеу тәсілдерін үйрету, кескіндеме техникаларын үйрету. Түстаңдауда студенттің эстетикалық талғамын қалыптастыру, түстерді көре білуге үйрету.
3.2 Курстың пәнді оқытудағы міндеті:

Бояу түрлерімен жұмыс істей алатын оның қасиеттерін және сурет салу әдістерін білетін мамандарды дайындау.


3.3 Пәнді негізгі оқыту мақсаты:

Пәннің мақсаты – кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің негізгі заңдылықтарын игеру, живопись құралдарының көмегімен реалистік бейнелерді салу. Натураның көлемі мен кеңістіктегі кейпін шыншылдықпен бейнелеу, бейненің көркемдік –мәнерлігіне жету. Студенттердің шығармашылық мүмкіндігін дамыту.


1.5 Оқу нәтижесі:

Студент пәнді оқып тамандағанда:

- білу – бояу түрлері, оның қасиеттері , қағаздың сапалық түрлерін білу;

- игеру –сурет салу әдістерін;

- қабылдау – сурет салуда керекті әр түрлі құралдармен, техникалармен, материалдармен;

- істей алу –акварель, майлы бояу, темпера, гуашь техникасында;

- ұғу - реңдік көре білуді;

- болу –сәндік қолданбалы өнері пәнін өткізу мен ұйымдастыруға тәжірибелік кеңестер;

- ұғып алу –бояумен сурет салудағы негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.
1.6 Курстың пререквизиттері: -жоқ
1.7 Курстың постреквизиттері:

- Шығармашылық жұмыстарды орындау;

- Педагогикалық практика;

- Кәсіптік қызмет;2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1


р/с


Тақырып

Сағаттар

Әдебиет

ДС

ЗС

ТС

СӨЖ

1

2

3

4

5

6


7

1

Формалдық композиция.3

6

Беда Г.В.Живопись.М.,1986


2

Композициялық орталығы6

12

Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства.-: «Знание» Серия Искусство,1973-47с.

3

Симметрия. Асимметрия. Тепетеңдік. Статика. Динамика.6

12

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.-М.,1986

4

Метр, ырғақ, қозғалыс пен тыныштықты көрсету заңдылықтары.6

12

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.-М.: Наука.-1974.-392с.

Қарама-қарсылық, өзгешілік.6

12

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.-М.,1986

5

Түс- композиция құралы ретінде.6

12

Беда Г.В.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е изд.-М.: Просвещение, 1981.

6

Абстаркциялық композиция6

12

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.-М.: Наука.-1974.-392с.3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ

- пәнді игерудегі уақыт мерзімін дұрыс пайдалана білу;

- студенттің жұмыс істеу жағдайын реттей білу;

- оқу – әдістемелік кешенін дұрыс пайдалана білуге үйрету;

- емтиханға, сынаққа дайындалу барысына кеңес беру.

Студенттер тапсырманы алғаннан кейін, үйде берілген тапсырманы орындап, оқытушыға көрсетеді. Оқытушыдан консультация алған соң тапсырманы орындауға болады.4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ

Курстың форматына тәжірибелік сағаттар, СӨЖ сабақтары жатады.5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

-тәжірибелік сабақтарға кешікпей келу;

-себепсіз сабақтан босатпау, ауырып қалған себебінде медициналық анықтама әкелу;

-босатылған сабақтарды оқытушымен келісілген уақытта босатылған сабақтарды тапсыру, тапсырмаған жағдайда бағалары төмендейді;

-оқу сабақтарына белсенді қатысу, оқу әдістеріне шығармашылық түрде қарау;

-СӨЖ берілген тапсырмаларды өздігінен уақытында орындау;


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
«Композиция және түстану»

пәні бойынша баллдарды бөлу

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Баллдардың барлығы

Ескерту

1

2

3

4

1-7

Аудиториялық сабақтарға дайындық және қатысу

30
1-6

Тәжірибелік сабақтар бойынша ағымдағы бақылау

96

Тәжірибелік жұмыс

1-6

СӨЖ сабақтар бойынша ағымдағы бақылау

114

Тәжірибелік жұмыс

1 аралық бақылау

60
1-7

Аудиториялық сабақтарға дайындық және қатысу

30
1-6

Тәжірибелік сабақтар бойынша ағымдағы бақылау

105

Тәжірибелік жұмыс

1-6

СӨЖ сабақтар бойынша ағымдағы бақылау

105

Тәжірибелік жұмыс

2 аралық бақылау

60

Тәжірибелік жұмыс

8-15 апта бойынша оқудың нәтижесінің барлық баллы

300
Емтихандағы балл жиыны

400

Тәжірибелік жұмыстарды талқылау

Академиялық кезендегібалл жиыны

1000


7 ӘДЕБИЕТ

7.1 Беда Г.В.Живопись.М.,1986

7.2 Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства.-: «Знание» Серия Искусство,1973-47с.

7.3 Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.-М.,1986

7.4 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.-М.: Наука.-1974.-392с.

7.5 Беда Г.В.Живопись и ее изобразительные средства.-М.: Просвещение, 1977.-187с.7.6 Беда Г.В.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е изд.-М.: Просвещение, 1981.
8 Қосымша әдебиет

  1. Волков Н.Н. Композиция в живописи.-М.: Искуство, 1977.-263с.

  2. Волков Н.Н.Восприятие картины. 2-е изд., доп.М.: Просвещение, 1976.-32с.

  3. Выготский В.С. Психология искусства. 2-е изд., доп.- М.: Искусство, 1968.-576с.

  4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986.-158с.

  5. Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма.-М.: Академия художествСССР, 1960.

  6. Кибрик Е.А.. Об искусстве и художниках. М.: АХ СССР, 1961.-311с.

  7. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства.- М.: Знание, 1978.-110с.

  8. Мейлах Б.С.Взаимодействие искусств и задачи художественного творчества //Вопросы литературы. 1964.-№3.С.3-16.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет