5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті

Loading...


Дата10.05.2017
өлшемі236.63 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-28.1.23/02-2013
ПОӘК

«Алаш және қазақ баспасөзі»

пәнінің студентке арналған жұмыс бағдарламасы

______2013 жылғы

№ 1басылым


5 В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті

5В 012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған

«Алаш және қазақ баспасөзі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ 2014Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

СабырбаеваР.Қ. – қазақ әдебиеті кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:


Сабырбаева Р.Қ.– қазақ әдебиеті кафедрасының доцент м.а.,ф.ғ.к.


Кафедра: Қазақ әдебиеті

Ақпараттық қатынас: телефон: 8-778-320-28-37

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 227,213, дәрісхана

Кредит саны: 21.2 Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің оқу-әдістемелік кешені Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ-нің пәндерге арналған оқу-әдістемелік кешені туралы ережесіне сай құрастырылған. Аталған пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ СӨЖ және ӨСӨЖ сабақтары құрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жұмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

-ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір кезеңін қамтитын пән. Студенттерге кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалары жайында,ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи сабақтастығы,көркемдік,стильдік жалғастығы,әлемдік озық үлгілерімен үндестігінен түсінік беру.Жаңашылдықпен түлеген реалистік әдебиетіміздің алыптары шығармаларындағы көркемдік шеберлік сырлары да тереңдетіле оқытылады.Бұл мақсаттың аясында қазақ сөз өнерінің философиялық,гуманистік-ағартушылық,эстетикалық мазмұнын жан-жақты қамту басты бағдар болмақ.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:


«Алаш және қазақ баспасөзі» пәнін жоғары мектепте оқытудың негізгі мақсаты- студенттерге халқымыздың бай да мазмұнды, әдеби мұрасын таныту.

Маман әдебиетші дайындау,оның жалпы қазақ әдебиеті туралы ғылымды жүйелі түрде меңгеру,игеру міндетімен сабақтас.Кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға дайындау, студент бойына қажетті кәсіптік теориялық білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды қалыптастыру. Студенттерге осы кезең әдебиетінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту.1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Алаш және қазақ баспасөзі басты әдеби сарыны-отарлык
  езгіге қарсы туған азаттық сарыны екенін саралап, таныту;

 • осы ғасыр әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдык, жазба әдебиеттің
  дүниеге келуін оқыту;

 • Алаш және қазақ баспасөзі әдеби бағыттар мен ағымдар, сөз өрнектерін
  игеру;

Абай шығармашылығының маңызы мен тағылымын таныту;

 • пәнді оқыту барысында студенттерге жекелеген шығармалардың
  жанрлық сипаты, тақырыбы мен идеясы, көркемдік дәрежесі мен
  мазмұны жайлы білімдерін қалыптастыру;

 • Дәуір әдебиетін тарихи сабақтастық тұрғысынан оқыта отырып,
  жалпы ұлт әдебиеті тарихынан алар орны мен кейінгі әдебиетке тигізген
  әсері және ықпалын межелеп беру.

 • ХХ ғасыр басындағы тарихи жағдайға шолу, оқу-ағарту жайы мен баспасөз ісінің дамуын, жанрлардың дамуын түсіндіру;

 • ХХ ғасыр басындағы саяси, әлеуметтік өзгерістер, мәдени жаңарулардың ұлттық әдебиетке тікелей қозғау салуы. Қазақ әдебиетінің тақырыптық, жанрлық, көркемдік жағынан өркендеуін таныту;

1.5 Оқыту нәтижесі: Алаш және қазақ баспасөзі курсын оқу барысында студент әдеби мұраны игерудегі зерттеу нәтижелерін меңгере отырып,әдебиет тарихы мәселелерін ары қарай қарастырады

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

 • Алаш және қазақ баспасөзі қазақ әдебиетінің өзіндік табиғатын меңгереді;

 • Алаш және қазақ баспасөзі қалыптасу, даму кезеңдері жайлы
  мағлұмат алады.

 • Алаш және қазақ баспасөзі өзіндік ерекшеліктері, жанрлары
  туралы терең білім алады.

 • Алаш және қазақ баспасөзі жекелеген нұсқалары, олардың поэтикасы туралы жан-жақты білім алады.

 • Алаш және қазақ баспасөзі мұраларының мәтінімен танысып,
  олардың идеялық-эстетикалық құндылықтары туралы өзіндік пікір
  қалыптастырады.

 • теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.

 • зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

 • кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Алаш және қазақ баспасөзі туралы жан-жақты мәліметті бекіту,орнықтыру мақсатында студентті өзіндік,шығармашылық,ғылыми жұмыстарға бағыттап,дағдыландырады.1.6 Курстың пререквизиттері:

«Алаш және қазақ баспасөзі» курсын меңгеру үшін студенттер келесі пәндерді қосымша оқу қажет:  1. Курстың постреквизиті:

 1. Алаштану

 2. Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті (20 ғ. Бас кезі)

 3. Әдебиет теориясы.

4 Қазақ әдеби сынының тарихы.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

1 Кесте


Тақырыптар атауы

сағаттар

әдебиеттер

Дәріс

Тәжір

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

1 модуль.

«Алаш» ұғымының жаңғыруы мен жандануы

Ұлт зиялылары Алаш қозғалысының тірегі.

Жергілікті баспасөз ісінің жандануы.
1

1

1
Әдебиет тарихы Әуезов М.А-1991,240-бет

Мұқанов.С.

Қазақтың ХҮІІІ-ХІХғ әдебиет тарихынан очерктер.А,

1942


Қ.Жұмалиев.

ХҮІІІ-ХІХ ғ әдебиеті.

ХІХ ғасыр әдебиеті "Ана тілі»,1992 6-том


2

Ұлттық басылымдар. Ана тіліндегі газет-журнал, кітап, мектеп үшін күрес. «Оян, қазақ!» тұжырымдамасы. «Айқап» басылымы және қазақ мәселесі.

М.Сералиннің журналистік қызметі.

«Айқап» журналын шығаруы.


1

1

1
Х.Досмұхамедұлы Аламан.Құр.

Ғ.Әнесов,А.Мектепов.Ш.Керімов.А-1991,176-бет

Б.Аманшин.Махамбеттің тағдыры:2003,

380-бет
3

«Айқап» және А.Байтұрсыновтың мақалалары1

1

1
Мәдібай Қ.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

1кітап.А.,2001,

196-бет. Б.Омарұлы М.Мөңкеұлы Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.ІҮ том2005,438-бет


4

«Айқап» және М.Дулатовтың мақалалары

1

1

1
«Үш ғасыр жырлайды»А.,

1965


Х.Сүйіншәлиев «Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдері»

5

«Айқап» және С.Торайғыров мақалалары

1
1
Х.Сүйіншәлиев «Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдері»


6

«Қазақ» газеті (1913-1918) – ХХ ғасырдың екінші онжылдығындағы қазақ өмірінің энциклопедиясы. Басылымның ұстанымы мен тақырыптық бағыттары.

А.Байтұрсыновтың тұңғыш биресми газет шығарушы екені1

1

1
Сүйіншәлиев Х.Қазақ әдебиетінің тарихыА,2006,

904-бет


Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.ІҮ том2005,438-бет Дербісалин Ә Ыбырай Алтынсарин

7

Ә.Бөкейханов-алғашқы-саясаткер публицистің бірі.

Жалпыұлттық пікірсайыстар және Ә.Бөкейханның «Қазақ» газетіндегі публицистикалық мақалалары Мерзімдік баспасөз қызметіне араласа бастауы. Қарқаралы петициясын ұйымдастырудағы ролі. Қазақстанда кадеттер партиясын құрудағы әрекеті. Мемлекеттік Думаға мүшелігі. Абақтыға қамалуы. Абай өлеңдерін жарыққа шығарудағы және қазақ фольклоры үлгілерін жариялаудағы еңбегі. Бірінші дүниежүзілік соғыс тұсындағы қайраткерлігі1

1

1
Сүйіншәлиев Х.Қазақ әдебиетінің тарихыА,2006,

904-бет


8

«Қазақ» газеті және

Р.Марсековтің мақалалары1

1

1
Б.Кенжебаев ХХғ басындағы әдебиет А,1993

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.Ү том2005,438-бет9

«Қазақ» газеті және

Ғ.Қарашевтің мақалалары
1

1

1
Б.Кенжебаев ХХғ басындағы әдебиет А,1993

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.Ү том2005,438-бет10

1918 жылдың 28 қаңтарында Алашорда үкіметі қызметінің басталуы (Семей-Алаш қаласы). «Сарыарқа» газеті беттеріндегі Алаш автономиясы мен үкіметі – Алашорда туралы ресми жарияланымдар

1

1

1
Б.Кенжебаев ХХғ басындағы әдебиет А,1993

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.Ү том2005,438-бет11

Алаш бағытындағы «Бірлік туы», «Сарыарқа», «Жас азамат», «Ұран» газеттері және «Абай» журналы, олардың жарық көру тарихы және авторлары.


1

1

1
Б.Кенжебаев ХХғ басындағы әдебиет А,1993

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.Ү том2005,438-бет12

«Ақ жол» газеті (1920-1926) және Алаш қайраткерлерінің публицистік қызметі. Сталиннің Қазөлкекомға осы басылым туралы хаты. «Ескі» интеллигенцияға көзқарас.


1

1

1
Б.Кенжебаев ХХғ басындағы әдебиет А,1993

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.Ү том2005,438-бет13

«Ақ жол» және «Еңбекші қазақ» газеттерінің беттеріндегі әдеби пікірталастар (А.Байтұрсынұлының, С.Сейфуллиннің, С.Мұқановтың, Н.Төреқұлұлының, Ғ.Тоғжанұлының, т.б. мақалалары).


1

1

114

М.Шоқай,М.Дулатұлы,М.Тынышбайұлы, Х.Досмұхамедұлы т.б. қайраткерлердің әлемдік үйлесімділік, ұлт бостандығы, зиялылық, білім мен ғылым хақындағы пікір-пайымдары.

1

1

1


15

Алашорда қайраткерлерінің өмірінен және қызметінен құнды деректер.

Алашорда қайраткерлерінің қоғамдық-саяси портреті.

Алашорда қайраткерлерінің рухани мұрасы.

Алашорда қозғалысы қайраткерлерінің және ұрпақтарының қилы тағдыры1

15


1

15


1

15

45


Сүйіншәлиев Х.Қазақ әдебиетінің тарихыА,2006,

904-бет

Қазақ әдебиетінің тарихы.10 томдық.ІҮ том2005,438-бет


Студент аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.

Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студентке дәрістің бір де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды. Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар студенттің ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.

Өздік жұмыс сонымен қатар студенттің максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.5 КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар соңғы аптаға дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жаттау,бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«ХІХ-ХХ ғ басындағы қазақ әдебиеті тарихы» пәнінен бағалау ұпайларыАпта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4
1-аптадан 8-апта аралығында дәріске қатысу

30
1

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


2

Семинар

ОСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


3

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


4

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

45

60


0
5

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


6

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

45

60


0
7

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

Компьютерлік тестілеу0

0

060
8

Семинар

ОСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


1-8 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

3009-15 апта аралығында дәріске қатысу

30
9

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


10

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0


0
11

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

45

60

0


12

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0


0
13

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


14

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

45

60


0
15

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

Компьютерлік тестілеу0

0

060
9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

300
Емтихан бойынша қорытынды ұпай

400
Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай

1000


 1. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.Х.Сүйіншәлиев XIXғ әдебиеті А-1992

7.2.Қоңыратбаев.Ә Қазақ әдебиетінің тарихы. А-1994

7.3.Әуезов.М Әдебиет тарихы А-91

7.4.Байтұрсынов А Әдебиет танытқыш Ақ жол А-91

7.5 Жұмалиев Қ XVIII-XIXғ қазақ әдебиеті А-67

7.6 Дербісалин Ә Ыбырай Алтынсарин

7.7 XVIII-XIX ғ қазақ ақын-жазушыларының шығармалары А-62

7.8 Мағауин М Ғасырлар бедері А-91

7.9 Мәдібай К Зар заман ағымы А-97

7.10 Исмаилов Е Ақындар А-56

7.11 XIXғ қазақ поэзиясы А-1985

7.12 XIXғ қазақ ақындары А-1988

7.13 Омаров Б Зар заман поэзиясы А-2000ж

7.14 Әуезов М. Әдебиет тарихы. – Алматы, 1991.

7.15.Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш // Шығармалар. – Алматы, 1989.

7.16.Дербісәлин Ә. Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл әдебиеті. – Алматы, 1966.

7.17.Кенжебаев Б.XX ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті. – Алматы, 1994.

7.18.Исмайлов Е. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы, 1940.

7.19.Қазақ әдебиетінің тарихы II том, II кітап. – Алматы, 1965.

7.20.Кенжебаев Б., Есназаров Ө. XX ғ.б. Қазақ әдебиеті. – Алматы, 1966.

7.21.Мұқанұлы С. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Қызыл Орда, 1932.

7.22.20-30 жылдарындағы қазақ әдебиеті. – Алматы, 1997.

Қоныратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы. . – Алматы, 1994

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Бекбосынов М.Н. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. - Семей, 2008.- 114 б.

7.2.2 Жанпейісова С.С. Қазақ прозасындағы әнші ақындар бейнесі: Филология ғылымд. канд. дис. автореф. / әл- Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы, 2010.- 30б.

7.2.3 Жүнісов С. Ақан сері: Роман. 1-2-кітап.-Алматы: Жазушы, 2008.- 397б.

7.2.4 Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: Көп томдық. Т.17 -Астана: Астана

полиграфия, 2010.- 320 б.

7.2.5 Қыраубаева А. Шығармалар жинағы. 5-томдық. Т.3. Шығыстық қисса-

дастандар.- Алматы: Өнер, 2010.- 342 б.

7.2.6 Махамбет.Жорық жырлары 2007.-404 б.

7.2.7 Нар заман мен зар заман поэзиясы: (Асанқайғыдан Кердері Әбубәкірге

дейін): Жыр- толғаулар.- Алматы: Раритет, 2007.- 375 б.

7.2.8 Сүйінбай А. Бөрілі менің байрағым: Жыр толғау, айтыстар, естеліктер. –

Алматы:, 2009.- 271 б.

7.2.9. Алтынсарин Ы. Этнографиялық очерктер және ауыз әдебиет үлгілері-

Астана: Алтын кітап, 2007.- 164б.

7.2.10 Ахметов З. Таңдамалы. Т.1 Алматы: Ана тілі, 2008.- 279б

7.2.11 Базар ж. Шығармалары. Қорқыт Ата атынд. Қызылорда мемл. ун-ті.-

Астана: Фолиант, 2008.- 379 б.- (Сырдария кітапханасы).

7.2.12 Баймыш Л.Қ. Орталық Қазақстан ақындары шығармашылығындағы

отаршылдыққа қарсылық көрінісі: Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. -Астана, 2010.- 30 с.

7.2.13. Ербай Т.М. Абай шығармашылығындағы Бұқар, Дулат, Шортанбай

дәстүрі: филолог. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис.

автореф. - Алматы, 2009.- 30 б.

7.2.14. Ердембеков Б. Абайдың әдеби ортасы. Семей, 2010

7.2.15.Сәтбаева Ш. Шәкәрім Құдайбердиев. . – Алматы, 1990.

7.2.16.Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. -Алматы,1975.

7.2.17.Мұхамедханов Қ. Абай мұрагерлері. . – Алматы, 1995.

7.2.18.Әбдірахманов Т. Таланттар тағылымы. – Алматы, 1988.7.2.19.Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. . – Алматы, 1995.

7.2.20..Сыздықова Р. Ахмет Байтұрсынов. . – Алматы, 1990
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...