3-деңгейлі смж құжатыжүктеу 191.53 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі191.53 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3-деңгейлі СМЖ құжаты

2016 жылғы 24 тамыздағы

№1 басылымФР 042-1.02-2015-01

Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

Факультет Инженерлік-технологиялық

Кафедра Стандартизация и биотехнология

6М073200 «Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)», 6М070100-Биотехнология мамандығының магистранттарына арналған

«ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӘДІСНАМАСЫ» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға әдістемелік нұсқаулар
Семей

2016


Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы __________, 20.06.2016 жыл. Мирашева Г.О., т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының доцент м.а.


Әдістемелік нұсқаулық «Ғылыми зерттеу жұмыстарының әдіснамасы»

пәні бойынша 6М073200 «Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)», 6М070100-Биотехнология мамандығы бойынша тәжірибелік (семинарлық) сабақтарды жүргізу үшін тағайындалған.
2 ТАЛҚЫЛАҒАН

Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында

Хаттама № 11/1, «21» 06 2016 жыл

Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова

Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

Хаттама №5/1 , «24» 08 2016 жыл

Төрайымы _____________ Нургазезова А.Н.

Содержание1

Кіріспе

4

2

Тәжірибелік сабақ № 1 .Ғылыми зерттеудің әдіснамасы

5

3

Тәжірибелік сабақ № 2 Ғылыми зерттеудің әдістері.

6

4

Тәжірибелік сабақ № 3

Ғылыми зерттеудің категориялық аппараты7

5

Тәжірибелік сабақ № 4 Әдіснама

8

6

Тәжірибелік сабақ № 5 Ғылыми білімнің құрылымы

9

7

Тәжірибелік сабақ 6 Ғылыми зерттеудің аппаратқа түсінігі

10

8

Тәжірибелік сабақ № 7 Ғылыми зерттеудің мәселесі, пәні мен нысаны

11

9

Тәжірибелік сабақ № 8 Зерттеу жүргізу кезіндегі әдістерді таңдау

12

10

Тәжірибелік сабақ № 9 Эксперимент жүргізу

13

11

Тәжірибелік сабақ № 10 Бақылау

14

12

Тәжірибелік сабақ № 11 Қазіргі замандағы әдіснама

15

КІРІСПЕ

«Ғылыми зерттеу жұмыстарының әдіснамасы» пәнінің оқу бағдарламасы 6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығының магистранттарына арналған.

«Ғылыми зерттеу жұмыстарының әдіснамасы» пәні кәсіптік пәнге жатады КП (ТК).

Пәннің оқу бағдарламасы (силлабус) төмендегі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленді. Ғылыми зерттеу жұмыстарының әдіснамасы» пәнінде ғылыми зерттеу әдістерінің сұрақтары қарастырылады. Ғылыми зерттеу теориалық әдістері. Зерттеу эмпириалық әдістері. Ғылыми әдіс. Зерттеу жүргізу әдістерін таңдау. Эксперименті жүргізу. Эмпириалық нәтижелерін өндеу.

Пәннің мақсаттары болып білім алушыларды ғылыми зерттеу әдістерімен; негізгі ұғымдармен; экспериментті жүргізу ережелерімен танысу болып табылады.

Пәнді оқытудағы басты міндеттер – мамандық бойынша оқытылатын пәнді іс жүзінде қолдану шеберлігі.

Ғылыми зерттеудің әдіснамасы және әдістемесі. Ғылым – білімнің жүйесі ретінде. Ғылыми зерттеу әдістері.Ғылыми іздестірудің әдіснамасы. Ғылыми білімнің шектеу критерийлері.

Ғылыми зертеудің әдіснамасы. Теориялық ғылыми зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу тәсілдері. Ғылыми әдіс. Ғылыми зерттеудің категориялық аппараты.

Әдіснама. Әдіснаманың анықтамасы, міндеті, деңгейлері және қызметі. Ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптері.

Білуі керек: әдіснамас туралы түсінік, ғылыми зерттеу әдістері, әдіснамасының функциалары және принциптері, эксперимент жүргізу тәртібі;

істей алу керек: биотехнология және жапсарлас салалар аумағында ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу және тарату үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану машықтарына ие болуы тиіс; кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін мәліметтер қорын, бағдарламалық өнімдер мен Ғаламтор ресурстарын пайдалануға қабілетті;

дағдыларға ие болу керек: ғылыми зерттеу жүргізу; зерттеу және жобалық жұмыстарын ұйымдастыру.

Тәжірибелік сабақ № 1 . (2 сағат)

Тақырыбы: Ғылыми зерттеудің әдіснамасы
Мақсаты ғылыми зерттеудің әдіснамасын және әдіснаманың негізгі қағидаларын білу.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. биотехнология саласындағы жұмыскерлер үшін ғылыми-зерттеу жұмысының маңызы туралы конспектісін дайындау. Маманның білімін, икемділігін қалыптастыруда ҒЗЖ рөлі.

Бақылау сұрақтары:


 1. «Ғылым» дегеніміз не?

 2. Ғылымның мақсаты не?

 3. Таным үрдісінің құрылымы қандай?

 4. Қоғамда ғылымның қызметі қандай?

 5. Ғылыми зерттеулер қандай кезеңдерге бөлінеді?

 6. Ғылыми теорияның құрылымын сипаттап беріңіз.

 7. Методология дегеніміз не?

 8. Таным методологиясының негізгі қағидалары?

 9. Методолгия нені қарастырады?


Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

2 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Ғылыми зерттеудің әдістері.
Мақсаты: ғылыми зерттеу әдістерін және тұтынған қызметтердің сипатына байланысты әдістердің классификациясын қарастыру.
Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары: 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:


 1. Әдістерді және әдістемені анықтау.

 2. Ғылыми зерттеу қандай кезеңерге бөлінеді?

 3. Зерттеудің эмпирикалық деңгейіне қандай әдістер тән?

 4. Зерттеудің теориялық деңгейіне қандай әдістер тән?

 5. Ғылыми әдіске қандай талаптар бар?

 6. Ғылыми танымның әдістерінің әртүрлілігі қандай деңгейлерге бөлінеді?

 7. Ғылыми әдіс – бұл ....

 8. Танымдық әрекетінің сипатына байланысты әдістертің классификациясы қандай түрде көрсетілуі мүмкін?Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.


1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

3 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Ғылыми зерттеудің категориялық аппараты

Мақаты: Ғылыми зерттеудің санатты аппарат түсінігін білу.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары: 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1. Келесі түсініктерге анықтама беріңіз: әдістер, эмпирикалық әдіс, теориялық әдіс, ғылыми зерттеулер, ғылыми әдістер.

2. Ғылым дегеніміз не?

3. Ғылыми зерттеулерді жүргізудің және ұйымдастырудың қандай қағидалары бар?

4. Ғылыми зерттеулердің категориялық аппараты дегеніміз не?

5. Ғылыми зерттеулердің қандай түрлері бар?

7.Әдіснаманың функцияларын атаңыз.

8. Әдіснаманың қағидалары

9. Әр қағида туралы түсініктеме беріңіз.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.


1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосыша


2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.


4 Тәжірибелік сабақ (4 сағат)Тақырыбы:Әдіснама

Мақсаты: Изучить определение, задачи, уровни и функции методологии

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

 1. Әдіснаманың функцияларын атап шығыңыз.

 2. Әдіснаманың міндеттері қандай?

 3. Әдіснаманың деңгейін атаңыз.

 4. Қандай әдіснаманың қағидалары бар?

 5. Ғылымның әдіснамасы қандай сипаттама береді?

 6. Теория және тәжірибенің анықтамалары.

 7. Зерттеу жүргізуге әдіснамалықталаптарды атап шығыңыз.


Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

5 Тәжірибелік сабақ (4 сағат)

Тақырыбы: Ғылыми білімнің құрылымы
Мақсаты: ғылыми білімнің деңгейін және олардың қатынасын қарастыру.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1.Ғылыми білімнің қандай деңгейлері бар?

2.Эмпирикалық әдістерді атаңыз.

3.Ғылыми теорияның құрылымы қандай?

4.Ғылми теорияны баяндау әдісі.

5. Ғылыми теория – бұл ...

6. Білімнің теориялық деңгейін атаңыз.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

с.

6 Тәжірибелік сабақ (4 сағат)Тақырыбы: Ғылыми зерттеудің аппаратқа түсінігі

Мақсаты: ғылыми зерттеудің аппарат түсінігімен және ғылыми зерттеудің аппаратының компоненттерімен танысу.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

 1. Ғылыми үрдістің қандай белгілері бар?

 2. Фундаменталді На какие виды делится фундаментальное исследование?

 3. Іргелі зерттеудің белгілерін атап шығыңыз.

 4. Ғылыми зерттеу ретінде шығатын қандай санаттары бар?Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

7 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Ғылыми зерттеудің мәселесі, пәні мен нысаны
Мақсаты: Мәселенің, ғылыми зерттеудің нысаны және пәнінің болуына байланысты қарастыру.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1.Зерттеу мәселенің қойылуы нені шамалайды?

2.Зерттеудің нысанына және пәніне анықтама беріңіз.

3. Нысана - бұл...

4. Таным пәні дегеніміз?

5. Психологиялық зерттеуде зат ретінде не алынуы мүмкін?


Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

8 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Зерттеу жүргізу кезіндегі әдістерді таңдау
Мақсаты: Ғылыми жұмыстың негізгі әдістерін қарастыру және зерттеу жүргізуде әдіснаманы таңдау.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1. Ғылыми зерттеудің қандай әдістері бар?

2. Әдіснама дегеніміз?

3. Зерттеу әдістерінің қандай топтарын білесіз?

4. Субъективті-бағалау әдістерін сипаттап берініз.

5. Субъективті-бағалау әдістерінің қандай артықшылықтары бар?

6. Обсервациялық әдістің және праксиметриялық әдістерге анықтама берініз.

7. Обсервациялық әдістің құндылығына не жатады?

8.Обсервациялық әдістің кемшілігі.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.


1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

9 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Эксперимент жүргізу

Мақсаты:эксперименттің тәртібін және экспериментті жүргізуді қарастыру.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрақтары:

1.Экспериментті жүргізу барысында 1 орында не болады?

2.Сіз эксперименттің қандай түрін және жағдайларын білесіз?

3.Хаттамаға қандай мәліметтер енгізіледі?

4. Экспериментті қайда жүргізген дұрыс?

5. Хаттаманың түрін және хаттаманы толтыру алгоритмін атаңыз.Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

10 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)

Тақырыбы: Бақылау

Мақсаты: бақылау әдісі туралы жалпы түсінікті қалыптастыру.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1.Әдіске қойылатын талаптар сияқты бақылауға қандай талаптар қойылады?

2. Бақылаудың түрлерін атаңыз.

3. Қандай жағдайда ғылыми бақылау қолданылады?

4. Зерттеу әдісінде сияқты бақылаудың басты құндылығы?

5. Әдістің кемшілігі қандай?


Ұсынылған әдебиеттер тізімі
1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.
1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.

2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

11 Тәжірибелік сабақ (2 сағат)
Тақырыбы: Қазіргі замандағы әдіснама
Мақсаты: Қазіргі замандағы әдіснаманы және әдіснаманың мәселелерін қарастыру.

Тәжірибені орындау үшін методикалық ұсынымдары (нұсқаулары): 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары:

1. «Жаңарту» сипаттайтын белгісі

2. Жағдаяттық зерттеулер қандай топтарға бөлінеді?

3. Қазіргі заманғы әдіснама қандай мәселелерді шешуге қолданылады?

4. «Әдіснама мәселелері» тақырыбында ЭССЕ жазу.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1 Негізгі

1. 1.Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс. М.: «Высшая школа», 1972 г., 343 с.

1.2. Бурмистров С.К. Радость познания. Тверь, НПГП «ГЕРС», 1993 г.,191с.


1.3. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М.: «Высшая школа», 1985 г., 230 с.

1.4. Основы научных исследований. Под ред. проф. Крутова В.И. М.: «Высшая школа», 1989 г., 399 с.

1.5. Пенкин М.С. Искусство и наука: проблемы, парадоксы, поиски. М.: «Современник», 1982 г. – 302 с.

2 Қосымша

2.1.Сиников А.А. История и методология науки. Тверь, ВУ ПВО, 2000г., 90 с.

2.2.    Философские проблемы естествознания. Под ред. Мелюхина С.Т. М.: «Высшая школа», 1985 г., 400 с.

2.3.    Философская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1989 г.,

т.3, 584 с.2.4.    Шендрин М.П. Наука и культура. Львов, 1967 г., 70 с.

2.5.    Яхиел Н. Социология науки. М.: «Прогресс», 1977 г., 271 с.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет