1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3 Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3

Loading...


Дата06.02.2020
өлшемі60.44 Kb.
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы
5-сынып

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3

3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып 3

4. Ойлау дағдыларының деңгейі 4

5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу 5

6. Жиынтықбағалаудыөткізуережесі 5

7.  Модерация және балл қою 5

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 6

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 6

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 9

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 91. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты


Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.


2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар


Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған«Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сыныпБілім алушы:
Білу

-тарихи тұлғаларды білу;

-тарихи ұғымдарды білу.
Түсіну

-мемлекеттердің қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына тән ерекшеліктерді түсіну;

-тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіну.
Қолдану

- әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдану;

- мемлекеттердің аумағын саяси картада көрсету;

- тайпалардың миграциялық бағыттарын көрсету.


Талдау

- этноәлеуметтік құрылымын талдайды;

- тарихи оқиғалардың байланысын талдайды;

- дереккөздегі маңызды ақпаратты талдайды;

- тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің себеп-салдарын және сабақтастығын талдайды.
Жинақтау

- тарихи оқиғалар, құбылыстар және үдерістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын топтастырады;

- тарихи фактілердің маңыздылығын ашады;

- тарихи оқиғалардың себеп-салдарын жинақтайды.


Бағалау

- тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің заңдылықтарын бағалайды;

-тарихи тұлғалардың қызметін бағалайды;

- тарихи үдерістердің маңызын бағалайды.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі


Ойлау дағдыларының деңгейі

Сипаттама

Тапсырмалар түрлері

Білу және түсіну

терімшілер-аңшылардан бастап егіншілер мен малшыларға дейін; адамның пайда болуы туралы теориялар; адамдардың алғашқы бірлестік формалары: адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары;өзен алқаптарының өркениеттері; Месопотамия тарихының ежелгі кезеңі: Шумер және Аккад мемлекеттері; Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесі мен өнері; Ежелгі Египет; Египеттегі мемлекеттің пайда болуы. Пирамидалар құрылысының дәуірі. Ежелгі Египеттің әлеуметтік құрылымы, экономика, діни наным-сенімдер мен ғылыми білімдері; қос дөңгелекті арбалар мен империялар; Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы; Ежелгі Қытай; Ежелгі Грекия;Рим империясының гүлденуі

КТБ - Көп таңдауы бар тапсырмалар

ҚЖ - Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларҚолдану

Ежелгі Мысыр ғибадатханалары мен пирамидаларын сипаттау; Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау; адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секілді алғашқы бірлестік формаларын және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру; Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау;Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау;ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау;Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама береді

ҚЖ - Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ - Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларЖоғары деңгей дағдылары

Ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін сипаттау, басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін түсіндіру

ҚЖ - Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ - Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу


Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

I

50%

50%

0

II

0%

75%

25%

III

33%

34%

33%

IV

33%

34%

33%

Барлығы

29%

48%

23%

6. Жиынтықбағалаудыөткізуережесі


Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге  тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.

7.  Модерация және балл қою


Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут

Балл саны: 20
Тапсырмалар түрлері

КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар

ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ -толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.

Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар берілген нақыл сөздерге қатысты өзінің түсінігін жазуы керек.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫЖиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40минут

Балл саны: 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ - көп таңдауы бар тапсырмалар

ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ -толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау

дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырматүрі*

Орындаууақыты, мин*

Балл*

Бөлімбойынша балл

Терімшілер-аңшылардан бастап егіншілер мен мал өсірушілерге дейін

5.1.1.2 Адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секілді алғашқы бірлестік формаларын және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру

Білужәнетүсіну

1


1

КТБ

14

8

8

5.2.1.2 Тотемизм,  анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу

Білу және түсіну

Өзен алқаптары өркениеттері

5.4.1.3  Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау

Қолдану

1

2

ҚЖ

10

4


4Ежелгі Египет

5.2.2.2 ЕжелгіМысырғибадатханалары мен пирамидаларынсипаттау

Қолдану

1

3

ТЖ

16

8

8


Барлығы:

-

3

-

-

40

20

20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Қосдөңгелектіарбаларжәнеимпериялар

5.3.2.2 Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткенін талдау

Жоғарыдеңгейдағдылары

1

1

ТЖ

12

6

6

Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің триумфі

5.4.1.3  Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау

Қолдану

1

2

ҚЖ

14

7

14

5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайдаболып, дамуынашаруашылықіс-әрекет пен әлеуметтікөзгерістердіңықпалынсипаттау

Қолдану

1

3

ТЖ

14

7

Барлығы:

-

3

-

-

40

20

20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


3- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут

Балл саны: 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар

ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ -толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


4- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут

Балл саны: 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар

ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар

ТЖ -толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

3- тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Ежелгі Қытай

5.2.3.1  Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру

Білужәнетүсіну

1

1

ҚЖ

13

6

6


Ежелгі Грекия мәдениеті


5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру

Қолдану

1

2

ТЖ

15

8


8Ежелгі Грекия

5.3.2.2 Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін түсіндіру


Жоғарыдеңгейдағдылары


1

3

ТЖ

12

6

6

Барлығы:

-

3

-

-

40

20

20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер


Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Рим империясының гүлденуі

5.3.1.1 Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін анықтау

Білужәнетүсіну

1

1

ҚЖ15

9

15


5.1.2.1 Ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттау

Қолдану

1

2

КТБ

12

6

Дәуірлер тоғысындағы Рим

5.2.4.1 Ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін сипаттау

Жоғарыдеңгейдағдылары


1

3

ТЖ

13

5


5

Барлығы:

-

3

-

-

40

20

20


Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамас
Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...