1. Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын- космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқынДата16.01.2017
өлшемі445 b.1.Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын-

 • 1.Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын-

 • ультрақысқа толқын

 • 2.Радиоқабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануына негізделген физикалық құбылыс – Резонанс

 • 3. Телескоппен бақылағанда, бір-біріне жақын орналасқан жұлдыздарды ажыратуды қиындадатын құбылыс - дифракция

 • 4. Арнайы салыстырмалылық теориясының бір постулатына сәйкес инерциялық санақ жүйесінде бірдей өтетін

 • кез келген физикалық құбылыстар.

 • 5. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде электр тогы пайда болатын құбылыс – Электромагниттік индукция.

 • 6. Жерден көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктедегі үдеудің бағыты. Ауамен үйкелісті ескереміз – Төмен қарай бағытталған.8. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдыңы аз, иілгіш сымнан жасалған катушкадан ток жібергенде бақылайтын құбылыс-

 • 8. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдыңы аз, иілгіш сымнан жасалған катушкадан ток жібергенде бақылайтын құбылыс-

 • катушка сығылады.

 • 9. Электромагниттік сәуле әсерінен заттардан электрондардың ыршып шығу құбылысы – фотоэффект.

 • 10. Радиоқабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануы негізделген физикалық құбылыс – Резонансқа.

 • 11. Вакуумдық фотоэлементке жарық түсіргенде, онысымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Токтың пайда болуына себепкер физикалық құбылыс Фотоэффект

 • 12. Протон мен электронның массалары тең емес. Резерфорд атомының классикалық моделі мына жағдайлардың қайсысын

 • түсіндіре алмайды? – Атомның тұрақтылығы.14.Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады? – Газдағы атомдар ионизациясы

 • 14.Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады? – Газдағы атомдар ионизациясы

 • 15.Вакуумдағы фотоэлементке жарық түсіргенде, онымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Бұған себепкер –

 • Фотоэффект құбылысы

 • 16. Жарық әсерінен химиялық реакцияның жүру немесе тездетілу құбылысы – фотосинтез

 • 17. Жарықтың табиғаты толқынды болатын құбылыстар –

 • жеке пленкалардың кемпірқосақ түске боялуы көлеңке ортасында жарық дағының пайда болуы

 • 18.Жарық интерференциясын түсіндіретін құбылыстар –

 • жұқа сабын және май пленкаларының боялуы: Ньютон сақиналары.1. α,β , γ –сәуле шығарушылардың өтімділігі нашар- α альфа

 • 1. α,β , γ –сәуле шығарушылардың өтімділігі нашар- α альфа

 • 2. Альфа сәулесі дегеніміз – гелий атомы ядроларының ағыны.

 • 3. α, β, γ – сәле шығарушыларының магнит және электр өрісінде көбірек ауытқитыны- β - сәулесі

 • 4. Радиоактивті элементтен 10 см қашықтықта Гейгер санағышы тіркей алатын сәуле шығарудың түрі - β - және γ – сәулелері

 • 5. α, β, γ – сәуле шығарушылыардың магнит және электр өрісінде ауытқымайтыны - γ – сәулесі

 • 6. Гамма сәулесі дегеніміз – Атом ядросынан шығатын

 • электромагниттік сәуле8.Маңайында радиоактивті препарат жоқ кезде де Гейгер санағышының иондаушы бөлшектерді тіркеу себебі –

 • 8.Маңайында радиоактивті препарат жоқ кезде де Гейгер санағышының иондаушы бөлшектерді тіркеу себебі –

 • санағышқа космостық сәулелер әсер етеді.

 • 9. Қызыл түсті сәуленің түсу бұрышы сыну бұрышынан үлкен. Екінші ортадағы жарық жылдамдығы – І-ші ортаға қарағанда

 • n есе аз.

 • 10.Жоғары жиілікті электромагниттік толқындар – гамма сәулелер

 • 11.Жақтары параллель шыны пластинаға аудан 30 градус бұрыш жасай түскен, жарық сәулелерінің ығысуы-

 • пластина материалына және жарық сәлесінің түсуіне байланысты.13. Шағылғын сәулелер тоған түбінен көруге бөгет жасайды. Осы шағылған сәулелерде тоған түбін көру үшін қалай жоюға болады?

 • 13. Шағылғын сәулелер тоған түбінен көруге бөгет жасайды. Осы шағылған сәулелерде тоған түбін көру үшін қалай жоюға болады?

 • - Полероидты қолдану арқылы

 • 15.Заттардың фотохимиялық реакция жүретін жағдайлар –

 • кваннтық сәуле шығару энергиясы молекулаларының активтену реакциясынан артық болғанда.

 • 16. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады- Вильсон

 • камерасы.18. Фотон қозған атомға соқтығысқан кезде, осы атом индукциялық сәуле шығарады. Екеуінде ортақ шамалар –

 • 18. Фотон қозған атомға соқтығысқан кезде, осы атом индукциялық сәуле шығарады. Екеуінде ортақ шамалар –

 • Жиіліктері, қозғалу бағыттары, фазалары және поляризация

 • бағыттары.

 • 19.Заттарда фотохимиялық реакция қандай жағдайларда жүреді?-

 • Кванттық сәуле шығару энергиясы молекулалардың активтену энергиясынан артық болады.

 • 20. Сәуленің толық шағылуы қандай шарттарда болады?-

 • Түсу бұрышы шекті бұрыштан үлкен болғанда.

 • 21. Лазерлік сәуле шығаруға тән қасиеттер-

 • жоғары монохроматтық, көгеренттік, сәуле шығарудың бағыттылығы, сәуле шығару қуатының жоғарылығы.23.Келтірілген электромагниттік сәуле шығару түрлерінің толқын ұзындығы ең қысқа – Рентген сәулелері

 • 23.Келтірілген электромагниттік сәуле шығару түрлерінің толқын ұзындығы ең қысқа – Рентген сәулелері

 • 24. L, β, γ – сәуле шығару түрлерінің қайсысы магнит және электр өрісінде ауытқымайды? - γ сәулелері

 • 25. Сирек қымбат тастардағы сәуленің ойнауын қалай түсіндіруге болады? – Сыну көрсеткіші үлкен.

 • 26. Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиеліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз –

 • 1-радиотолқын, 2 инфрақызыл сәуле, 3 көрінетін жарық, 4 ультракүлгін сәуле, 5 рентген сәулесі1.Радиоактивтік құбылысты ашқан – Француз зерттеушісі

 • 1.Радиоактивтік құбылысты ашқан – Француз зерттеушісі

 • Беккерель

 • 2. Электромагниттәк индукция құбылысын ашқан – Фарадей

 • 3. Броун (броундық қозғалыс) байқаған қозғалыс –

 • ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы.

 • 4. Серпімділік күшін анықтайтын заң – Гук заңы

 • 5. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядтарға әсерін тапқан –Лоренц

 • 6. Атом ядросының бар екенін эксперимент арқылы дәлелдеген-

 • Э.Резерфорд8. Тоғы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым – Эрстед

 • 8. Тоғы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым – Эрстед

 • 9. Алғаш рет лабораториялық тәсілмен жарық жылдамдығын өлшеген ғалым – И.Физо

 • 10. Атомның құрылысы туралы Резерфордтың анықтағандары –

 • Ядроның өлшемі атом өлшемінен өте кіші1.Ток күші дегеніміз –

 • 1.Ток күші дегеніміз –

 • өткізгіштің көлденең қимасы арқылы t уақыт аралығында өтететін q

 • зарядтың сол уақытқа қатынасы

 • 2. Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы – құйынды өріс

 • 3. Кюри температурасы – заттың феррамагниттік қасиеті жойылатын

 • температура

 • 4.Дененің импульсі не кқозғалыс мөлшері дегеніміз –

 • дене массасының жылдамдығына көбейтіндісі.

 • 5. Пластикалық деформациялар дегеніміз –

 • сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформациялар7.Тербеліс амплитудасы дегеніміз – тербелуші нүктенің тепе-теңдік

 • 7.Тербеліс амплитудасы дегеніміз – тербелуші нүктенің тепе-теңдік

 • қалпынан ең үлкен ауытқуы

 • 8. Ферромагниттер дегеніміз – Магнит өтімділігі өте үлкен (м > 1) денелер

 • 9. Жол – қозғалыс траекториясы бойымен дененің жүріп өткен ара

 • қашықтығы

 • 10. Еркін тербеліс дегеніміз – сыртқы периодты күштердің әсерінсіз

 • болатын тербеліс.

 • 11.Зат мөлшері – заттың массасының оның молярлық массасына қатынасы

 • 12. Меншікті балқу-жылжу дегеніміз –

 • балқу температурасы 1 кг кристалл затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері14. Поликррсталл дене дегеніміз –

 • 14. Поликррсталл дене дегеніміз –

 • саны көп майда кристалдан тұратын қатты дене.

 • 15. Дененің (материалдық нүктенің) орын ауыстыруы –

 • бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған түзу кесінді.

 • 16. Вета сәулесі дегеніміз- электрондар ағыны

 • 17. Дыбыс зорайтқыштың жұмысы неге негізделген?-

 • Тұрақты магниттік магнит өрісінің жылжымалы катушкадағы айнымалы тоққа әсеріне19. Қыздыру шамы – Жылулық сәуле шығару болып табылады.

 • 19. Қыздыру шамы – Жылулық сәуле шығару болып табылады.

 • 20. Термодинамиканың 1- заңы дегенміз –

 • Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және

 • айналу заңы

 • 21. Парциал қысым – егер басқа газдардың әсері жоқ десе, онда-

 • атмосферадағы су буының түсіретін қысымы

 • 22. Ампер гипотезасы – дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр

 • айнала қозғала алатын ток арқылы түсіндіріледі

 • 23.Механикалық резонанс дегеніміз- тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде, еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы25. Элементар электр тогы – Электрондардың атомдағы қозғалысы

 • 25. Элементар электр тогы – Электрондардың атомдағы қозғалысы

 • 26. Фотоэффектінің қызыл шекарасын қандай параметр анықтайды? – жарық жиілігі, катод затының қасиеттері

 • 27. Жарық сәулесі дегеніміз – Жарық энергиясының таралу

 • бағытын көрсететін сызық.

 • 28. Тізбекті реакция дегеніміз –

 • реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.

 • 29. Суы бар ыдыста мұз кесегі бар. Мұз еріп болғанда су деңгейі қалай өзгереді - Өзгермейді31. Электромагниттік сәуле шығару ағынының тығыздығы

 • 31. Электромагниттік сәуле шығару ағынының тығыздығы

 • тығыздығы 1 дегеніміз –

 • ∆t уақыт ішінде S беті арқылы өтетін ∆w электромагниттік энергиясының Sх ∆t көбейтіндісіне қатынасы

 • 32. 238 U (уран) ядросының екіге бөлінуі – ыдырау деп аталады.

 • 92

 • 33. Фотоэффект құбылысы дегеніміз – жарық әсерінен заттардан

 • электрондардың ыршып шығуы

 • 34. Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы бола алатын физикалық шама – Кернеулік Е

 • 35. Тізбектегі реакция – реакцияны тудыратын бөлшектердің

 • дегеніміз оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.37. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз –

 • 37. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз –

 • Ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырмасы.

 • 38. Трансформатор дегеніміз –

 • айнымалы токты түрлендіру үшін қолданылатын құрал.

 • 39.Термоэлектрондық эмиссия дегеніміз –

 • катодты жоғары температураға дейін қыздырғанда электрондардың ұшып шығуы.

 • 40. Фотоэлемент дегеніміз – фотоэффект әсерінен жарық энергиясын

 • электр энергиясына айналдыратын құрал42. Табиғи радиоактивтілік дегеніміз – Ядроның өздігінен түрленуі

 • 42. Табиғи радиоактивтілік дегеніміз – Ядроның өздігінен түрленуі

 • 43. Термоядролық реакция – сутегі ядроларының жылу бөлу

 • арқылы бірігу реакциясы

 • 44. Фотоэлементтің кідіртуші потенциялы дегеніміз –

 • Фототокты жоғалтатын, кідіртуші электр өрісінің

 • потенциялдар айырмасы

 • 45. Нормальдық үдеу дегеніміз –

 • жылдамдықтың бағыты бойынша өзгеруін анықтайтын толық үдеудің құраушысы.

 • 46. “Ньютон сақинасындағы” жұқа пленка дегеніміз –

 • линза мен пластина арасындағы ауа қабаты1.Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал – барометр

 • 1.Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал – барометр

 • 2. Қарапайым автотербелмелі жүйе – Маятникті сағат

 • 3. Дыбыс толқындарын қоздырушы прибор –

 • дыбыс зорайтқыш

 • 4. Зарядатлған бөлшектерді олардың меншікті зарядына қарай ажырататын прибор – масс –спектограф

 • 5. Қыздыру шамы – жылулық сәуле шығару
Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет