1 Электр қозғалтқыштарының кернеуі қандай бірліктерде өлшенеді? вольт

Loading...


Дата01.12.2019
өлшемі30.48 Kb.

1

Электр қозғалтқыштарының кернеуі қандай бірліктерде өлшенеді? вольт (орысша белгілеу: В; халықаралық: V).

2

Электр қозғалтқыштарының кернеуі қандай бірліктерде өлшенеді? ватт (Вт, W)3

Генераторлар өндіретін электр тогы дегеніміз не? электрлік емес энергия түрлері (механикалық, химиялық, жылу) электр энергиясына айналатын құрылғы.
4

Электр қозғалтқыштарының электр тогының Күшін қандай аспаптың көмегімен өлшейді? Ток өндіретін генераторларда ішкі айналып тұратын орауыш катушканы ротор деп, сыртқы қозғалмайтын бөлігін статор деп атайды.
5

Коллекторлық қозғалтқыштар орындайтын әрекеттер6

Коллекторлық қозғалтқыштар қайда пайдаланылады?7

Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру үшін қолданылады-8

Коллекторлық және асинхронды қозғалтқыштардың роторлары өзара әрекеттесу күштерінің әсерінен айналады:9

Асинхронды қозғалтқыштардың қолданылу саласы10

Электр тогының электромагниттік әсері пайдаланылатын техникалық құрылғылар:11

Генераторлар өндіретін электр тогы дегеніміз не?12

Өнеркәсіптік жиіліктің кернеуін төмендету және арттыру үшін қандай түрлендіргіш қолданылады?13

Тұрмыстық және өндірістік пайдалануға жарамды кернеуді түрлендіру үшін қандай трансформаторлар қолданылады?14

Электрлік емес шаманы электрлік шамаға түрлендіретін кез келген электр станциясының элементі қалай аталады?15

Электр қозғалтқыштарының асинхронды қозғалтқыштардан айырмашылығы неде?16

Өндірісте және тұрмыста кең тараған қандай қозғалтқыштар?17

Ауыр іске қосылған габаритті синхронды электр қозғалтқыштарды қозғалысқа келтіру үшін қандай электр жабдықтары қолданылады?18

Егер екінші орамдағы орамдардың саны бастапқы орамнан асса, онда трансформатор қалай аталады?19

"Трансформатор"сөзі қандай сөздермен байланысты?20

Реактивті қуатты компенсациялау үшін қандай электр қозғалтқыштар қолданылады?21

Электр машиналары қандай түрге бөлінеді?22

Барлық синхронды машиналар 2 түрге бөлінеді?23

Диэлектрикпен бөлінген және сыйымдылығы бар кез келген шама мен формадағы екі өткізгіштен тұратын жүйені қандай элемент деп атайды?24

Конденсатор зарядының осы зарядты алуға болатын кернеуге қатынасы қалай аталады?25

Еркін электрондардың көп саны басым және жоғары электр өткізгіштігі бар заттар қалай аталады?26

Бос электрондар жоқ және электр өткізгіштігі жоқ заттар қалай аталады?27

Диэлектрик ұзақ уақыт бойы оның бүтіндігін бұзбай және оқшаулағыш қасиеттерін жоғалтпай тұра алатын электр өрісінің шекті кернеулігі қалай аталады?28

Өрістің кернеулігі электр беріктігінің шамасынан асып кеткен кезде бұзушылықты қалай атайды?29

Уақыт бойынша қандай ток өзгермейді, яғни бағыт бойынша және көлем бойынша тұрақты?30

Шартты графикалық белгілердің көмегімен электр тізбектері бейнеленген сызбаны көрсетіңіз.31

Толық жазу қысқартылған сөз - э. д. с32

Сыртқы тізбекте электр тогы өтетін ток көзінің полюстері арасындағы электр потенциалдарының әртүрлілігі қалай аталады?33

1/R тең шаманы, кері кедергіні атаңыз.34

Бірнеше кедергілерден тұратын электр тізбегінің қосылыстары қандай?35

Бірінші өткізгіштің соңы екіншісінің басталуымен, ал екіншісінің соңы үшінші және т. б. басталуымен қосылған қосылысты атаңыз.36

Қандай қосылыста өткізгіштердің барлық бастаулары бірге қосылған және олардың ұштары қосылған?37

Магнит өрісінің қарқындылығы қандай шамамен сипатталады?38

Электромагниттік құбылыстарды зерттеу кезінде қандай шама үлкен мәнге ие?39

Магнитті күш сызығының ұзындығына келетін магнитті күштің үлесі қалай аталады?40

Магниттік күштер әсер ететін кеңістіктің бір бөлігін атаңыз?41

Қандай электр тогы, өз бағытын мезгіл-мезгіл өзгертеді және шамасы бойынша үздіксіз өзгереді?42

Генератордың немесе электр қабылдағыштың әрбір фазасының басы мен бейтарап нүкте арасында немесе үш желілік сымдардың кез келгені мен нөлдік сым арасында қандай кернеу әсер етеді?43

Кез келген екі сызықты сымдар арасында әсер ететін кернеуді атаңыз?44

Оның ішінде ЭДС түрлендірілетін Электр қозғалтқыштарының негізгі бөлігін көрсетіңіз, бұл ретте ол қозғалмалы емес қалады?45

Электр қозғалтқыштарының ішінде ЭҚК түрлендірілетін Электр қозғалтқыштарының негізгі бөлігін көрсетіңіз, бұл ретте ол магнит ағынының бағыты бойынша айналады46

Электр қозғалтқыштардың қандай бөлігін "беличье дөңгелегі" деп атайды, онда пазаларға мыс немесе алюминий өзекшелері салынады, екі шеткі сақиналармен қиғашталады?47

220 В желісінен қандай электр қозғалтқыштар қоректенеді?48

380 В желісінен қандай электр қозғалтқыштары қоректенеді?49

Желіден тұтынылатын жұмсалған қуатқа қозғалтқыш білігіне пайдалы механикалық қуаттың қатынасын қалай атайды?50

Электр машинасы деп аталады....................., өйткені оның роторы статор орамасында ток жасаған айналмалы магнит ағыны сияқты жылдамдықпен айналады.51

Қатты немесе сұйық (мысалы, сынап) электрондардың қоршаған кеңістікке ағынын катод деп қалай аталады?52

……….....- бұл электрондарға қосымша энергия катодты қыздырудан жоғары температураға дейін түседі.53

………....- бұл электрондарды жарық әсерінен қатты және сұйық денелерді шығару.54

Иондалған газдың жағдайы деп аталады …………55

Басқарылатын жартылай өткізгішті-кремний вентильін атаңыз.56

Жартылай өткізгіш материалдардың электр кедергісінің температураға тәуелділігіне негізделген жартылай өткізгіш аспапты атаңыз.57

Электрондық күшейткіштер жұмысының негізгі көрсеткіштерін көрсетіңіз.58

Осы бетке жарықтың құлауынан туындаған металл бетінен электрондарды үзу дегеніміз не?59

Жарық энергиясын электр энергиясына түрлендірумен қатар фототокты күшейтуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін фотоэлементті атаңыз.60

Жоғары және жоғары жиіліктегі айнымалы токтарды алу үшін қандай электр құралдарын қолданады?61

Операциялық күшейткіште теріс кері байланыс тереңдігінің ұлғаюы күшейткіш жиіліктердің ... жолағына(-е) әкеледі:62

Тұрақты ток бойынша Каскад параметрлерін анықтау осындай сипаттамаларды қолдана отырып жүргізіледі:63

Электр тербелісінің күшейткіші шығыста қолдану есебінен кіріске қарағанда үлкен қуат береді:64

Триггерлер негізінде орындалған жылжу регистрі ... кодпен жазылған сандық ақпаратты есте сақтау (сақтау) үшін қызмет етеді.:65

Резисторлы-сыйымдылықты транзисторлы логикалы Схема (РЕТЛ) конденсаторларды қосу арқылы іске асырылады:66

Екі каскадты резисторлы күшейткіште компенсациялық кері байланысы бар желілік өзгеретін кернеу генераторы ... енгізу арқылы іске асырылады:67

Логарифмдік күшейткіш ... Операциялық күшейткіш тізбегіне диодты (транзисторды) қосу арқылы іске асырылады:68

Сумматор кірісінде сигнал көздерінің өзара әсері ОУ операциялық күшейткішінің инвертирленетін кіруінің осындай әлеуетке ие болуына байланысты іс жүзінде жоқ:69

Резистивті байланысы бар транзисторлық логика (ТЛРЖ) :70

Күшейткіште кернеу бойынша дәйекті теріс кері байланысты (ООС) қолдану каскадтың кіріс кедергісіне әкеледі:71

АВ режиміне күшейткіш элементтің өтпелі динамикалық сипаттамасындағы жұмыс нүктесінің жағдайы сәйкес келеді.:72

Қарапайым жж түзету схемасында fвч ұлғаюы немесе амплитудалық-жиілік сипаттамасының (АЧХ) жоғарғы жиіліктер (ВЧ) аймағында көтерілуі биполярлы транзистордың тізбегін қосу арқылы қамтамасыз етіледі.:73

Жалпы ағысы бар схема бойынша қосылған далалық транзистордағы күшейткіш каскад кіріс кернеуінің фазасын:74

Жүктемедегі LC тербелмелі жүйесі бар Автогенератор осындай тербелістерді қалыптастырады:75

LC-генераторларда автоколь сабақтарының жиілігі элементтерді таңдаумен анықталады:76

Стационарлы режимде тұрған автогенератордың кешенді теңдеуі:77

Эмиттерлік жоғары жиілікті (жж) түзету схемасында ауыспалы ток бойынша жиіліктік-тәуелді ҚОҚ ұйымдастыру:78

Логикалық элементтерде мультивибратордың күтетін режимі сипатталады:79

Кернеуді қосу негізінде сандық-аналогты түрлендіргішті құру құрылымды қолдануды көздейді:80

Кері байланыспен қамтылған күшейткіш (ОС), егер оның годограф ОС ... тізбегінің ажыратылған кезінде координаттары бар нүкте (1; j0):81

Шараптың көпірін операциялық күшейткіштің теріс кері байланыс тізбегіне қосу арқылы сүзгі іске асырылады:82

Төменгі жиіліктер аймағындағы амплитудалық-жиіліктік сипаттаманы (АЧХ) түзету токқа енгізу есебінен жүргізіледі.:83

Шеттік каскадты жүктемемен трансформаторлық байланыспен іске асырған жөн, бұл:84

Zвх кіріс кедергісіне қол жеткізу → идеалды операциялық күшейткіштің параметрлеріне жақын zвх және шығыс zвых ≈ 0 құралы қолданумен қамтамасыз етіледі:85

Жалпы эмиттермен схема бойынша қосылған биполярлы транзистордағы күшейткіш каскад кіріс кернеуінің фазасын:86

Жалпы эмиттермен және резистивті-сыйымдылықты Каскад аралық байланысымен схема бойынша қосылған биполярлы транзистордағы күшейткіш каскадтың қасиеттеріне төменгі жиіліктер аймағында схеманың реактивті компоненттеріне әсер етеді(ет) :87

Биполярлы транзистордың физикалық П-бейнелі моделі (Джиаколетто схемасы) күшейткіш каскадтың ... жиіліктерінің қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді (е):88

Күшейткіш сигналдың көзін ЭҚК көзі немесе оның ішкі кедергісінің шамасына байланысты ток көзі ұсынуға болады:89

Құрамдас транзисторлар УЭ ішіндегі паразиттік кері байланыстардың азаюы салдарынан күшейткіштердің техникалық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді:90

Тікелей байланысы бар транзисторлық логика:91

Жалпы коллекторы бар схема бойынша қосылған биполярлық транзистордағы күшейткіш каскад кіріс кернеуінің фазасын:92

Жалпы жағдайда Сандық түрлендіргіш функционалдық тораптарды қамтиды93

Жедел есте сақтау құрылғысы үшін АРНАЛҒАН____________________ АҚПАРАТ.94

Эмиттерлік жоғары жиілікті (жж) түзету схемасында жж саласындағы fвч ұлғаюын немесе амплитудалық-жиілік сипаттамасының (ЖЖХ) көтерілуін қосу арқылы қамтамасыз етеді.____________________ биполярлық транзистор тізбегі.95

Триггерлер негізінде орындалған параллель тіркелім жазылатын цифрлық ақпаратты есте сақтау (сақтау) үшін қызмет етеді ____________________ кодпен.96

Биполярлық транзисторда барьерлік және диффузиялық сыйымдылықтардың болуы:97

Бөлгіш конденсаторды қапараралық байланыс тізбегіне қосу:98

Эмиттерлік жоғары жиілікті (жж) түзету схемасында ауыспалы ток бойынша жиіліктік-тәуелді ҚОҚ ұйымдастыру:99

Цифрлық-аналогтық түрлендіргіш (сат) негізінде екі аналогтық сигналдарды көбейтудің құрылымдық схемасы:100

А режимінде жұмыс істейтін күшейткіш каскадтың кіруіне синусоидалды сигнал беру кезінде шығу тізбегіндегі ток:101

Өрістік транзисторды қосудың қандай схемасы күшейткіш каскадтарда кең таралған?102

Төменде аталғандардың қайсысы транзисторлық күшейткіштердің негізгі параметрлері мен сипаттамаларына жатпайды?103

Күшейткіш каскадтың қандай жұмыс режимінде транзистор тек екі жағдайда ғана болуы мүмкін: кесу режимі немесе қанықтыру режимі?


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...