1. Білім беру менеджері қызметінің принципіне жатпайды: a қоғамдық пікір арқылы әсер етужүктеу 349.16 Kb.
Дата05.03.2017
өлшемі349.16 Kb.
1-вариант
1. Білім беру менеджері қызметінің принципіне жатпайды:

A) Қоғамдық пікір арқылы әсер ету

B) Менеджменттің педагогикалық бағыттылығы

C) Қызметтік мақсатқа лайықтылығы

D) Басқару үрдісінің пәрменділігі

E) Өзін- өзі жүйелі жетілдіру

2. Менеджмент сөзінің жалпы түсінігі?

A) Басшының алдына қойған мақсаттарға қол жеткізуде, басқа адамдардың еңбектерін, қабілеттерін жұмылдыра білуі

B) Білім беру мекемесінің жұмысын жоспарлау, реттеу

C) Білім беру процесін басқарудың принциптері мен технологиялық тәсілдерін анықтау

D) Педагогикалық жүйелерді ғылыми негізде басқару

E) Басқару шешімдерін рәсімдеу

3. Педагогикалық менеджмент әдісі:

A) Психо- педагогикалық әсер ету

B) Өзін- өзі жүйелі жетілдіру

C) реттеу

D) жүйелеу

E) жоспарлау

4. Қай мәліметтер ағымында басқарушыларды өзінің қарауындағы адамдармен тікелей және кері байланыспен қамтамасыз етуге бағытталған:

A) Өзара жұмысты қамтамасыз ететін мәліметтер ағымы;

B) Негізгі мәліметтер ағымы;

C) Оқу мекемелерінің нарыққа кіруіне мүмкіндік беретін мәліметтер ағымы;

D) Білім берудегі қызмет көрсету нарығындағы мәліметтер ағымы;

E) Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы мәліметтер ағымы

5. Білім беру менеджері қызметінің деңгейлерін атап көрсетіңіз:

A) ұйымдастыру, талдау

B) жоспарлау, ұйымдастыру

C) икемделген, репродуктивті, ұйымдастыру

D) талдау, жоспарлау

E) репродуктивті, икемделген, оқшауланған үлгі, жүйеленген үлгі, экстрополяциялық

1. Экстпрополяциялық – мұнда басшы ...

A) әлеуметтік даму бағытын болжай отырып педагогикалық ұжым алдында білім берудің перспективалық моделін ұсынады.

B) педагогикалық қызметтің кейбір аспектілерін ғана үлгі етіп алып, оқу-тәрбие процесінің бір бөлігінде ғана пайдалана алады.

C) педагогиканың кейбір істеріндегі мәнді сәттерді ғана анықтауға қабілеті жетеді, соны ұжымға икемдеп таратуға тырысады.

D) бағдарлама мен жүйелі басқару ісінің үйлесімділігін атқарады.

E) істі оң шешуге әсерін тигізеді.

2. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі:

А) Либералдық

В) Авторитарлық

С) Демократиялық

D) Зұлымдық

Е) Либералдық-демократиялық

3. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:
А) Гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы.
В) Этномәдени білім беру тұжырымдамасы.
С) Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына.
D) Тіл туралы заңға.
Е) Білім беру заңына.

4. Мемлекеттік жалпы білім берушілік стандарт :

А. жалпы білім берудің мазмұны

В. білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізуді реттейтін, білім берудің мақсаттары мен міндеттерінің жиынтығын айқындайтын,білім сапасы мен деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейтін және білім алушылардың табысты әлеуметтенуіне ықпал ететін нормативтік құжат.

С. жеке білім беру мекемесінің спецификасын көрсететін құжат

D. білім, ғылым және қызмет түрі салалары бойынша үздіксіз өздігінен білім алу технологиясы

Е. оқу жылдары бойынша барынша ықтимал оқу жүктемесі

5. Оқу жоспары:

А. білім беру деңгейлеріне сәйкес оқу пәндерінің тізімі мен көлемін, оқыту тәртібі мен бақылау түрін реттейтін құжат.

В. оқытылатын материалдың тақырыптық мазмұнын көрсететін құжат

С. әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге жататын білім, іскерлік және дағдылардың мазмұны мен көлемін айқындайтын құжат .

D. тұлғаның жеке ерекшеліктері ескерілетін кезде оқу қызметін ұйымдастыру тәсілі.

Е. белгіленген бағалау өлшемдеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейлерінің алдын ала берілген көрсеткіштер бойынша айқындайтын оқу тапсырмалары.

1.Тұлғаның жан-жақты дамуына және түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуына негіз болып табылатын әрбір білім беру деңгейі бойынша білім жүйесі (кешені) :

А. білім мазмұны

В. оқулық мазмұны

С. білім жүйесі

D. тәрбие мазмұны

Е.оқу материалы

2. Білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың талаптарына сәйкестігін бақылау мақсатында жүргізілетін рәсім:

А. Білім беру үдерісінің мониторингі

В. Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау

С. Білім мазмұны

D. Білім беру саласы

Е. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау

3. Материалды білім беру теориясының жақтаушысы:

А. Сократ

В. Я.А.Коменский

С. А.С.Макаренко

D. К.Д.Ушинский

Е. Д.Локк

4. Білім берушілік технология – бұл:

А. сабақ құрылымы

В. оны ұстана отырып педагог жоспарланған нәтижеге жететін үдерістің қатал

С. оқыту тәсілдерінің жиынтығы

D. оқыту ережесі

Е. жаңашылдықтар жүйесі

5. Басқару процесі – бұл:

A. билікті қолдану;

B. қоластындағыларға менеджердің бақылауы;

C. басқару шешімдерді өткізу;

D. қойылған мақсатқа жету үшін адамдар ұжымына орталықтандырылған әсері;

E. шешімдерді орындауды бақылау

1. Басқару субъектісі -бұл:

A. атқарушылық әрекетті орындайтын тұлға немесе орган

B. басқарушылық әрекетті орындайтын тұлға немесе орган

C. заңды билік органдары

D. сот билік органдары

E. әкімшілік органдар

2. Менеджмент жүйесi тұрады


A. басқару субъектiсiнен, басқару объектiсiнен жєне олардың арасындағы байланыстан

B. тура және керi байланыс каналдары бойынша ақпарат алмасудан

C. басқарылатын және басқарушы жүйе тармақтарынан

D. басқару субъектiсi

E. басқару объектiсi

3. Нақты педагогикалық мәселелерді шешу мақсатында ішкі бақылаудың тиімділігін арттыратын негізгі критериді көрсет.

A) тақырыптық бақылау жүргізу

B) зертханалық-сарамандық бақылау жүргізу

C) ұйымдастырушылық

D) талдай білу

E) эксплуатациялық .

4. Басқару стилінің негізгі 3 түрін көрсетіңіз

A) өктемдік, демократиялық, ымырашылдық (либералдық)

B) келіспеушілік, дау, келісім

C) шартты, шартсыз, аралық

D) төменгі, жоғарғы, шектік

E) деңгейлік, сатылық, көмекші

5. Мектеп директоры басқару міндеттерін өз орынбасарларымен бөлісетін , ұжым мүшелерінің кәсіби өсуіне жағдай жасап , жұмысты нақты жоспар бойынша істеу белгілерін сипаттылық басқару стилі-

A) өктемдік

B) демократиялық

C) ымырашылдық (либералдық)

D) ұстанымдық

E) кәсіби

1.«Менеджмент» терминін ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына береді?

A) Тәрбиелеу

B) Оқыту


C) Басқару

D) Түсіндіру

E) Бағдар беру

2.Педагогикалық менеджмент бұл-

A) Білім беру менеджменті

B) Әлеуметтік менеджмент

C) Оқу тәрбие процесі

D) Педагогтар мен студенттерді басқару

E) Басшылық жасау

3.«Менеджмент» сөзі қандай мағына білдіреді?

A) «басқару» , «меңгеру»

B) «шебер»

C) «білікті маман»

D) «Ұйымдастыру»

E) «түзету », « реттеу»

4. Педагогикалық менеджментің негізгі міндеттерінің бірі?

A) Басқару шешімдерін рәсімдеу

B) Тексеру жүргізу қызметі стилін жетілдіру

C) Ұйымдастыру- басқару

D) Оқу- тәрбие процесін жетілдіру

E) Педагогтар мен студенттерді басқару

5.Қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджер қол астындығылардың қамқоршысы ретінде:

A) жағымды жағдайлар мен рухани-психологиялық ахуал қамын ойлады

B) жағымды еңбек жағдайлар қамын ойлады

C) рухани ахуал қамын ойлады

D) қызметкерлердің материалдық жағдайының қамын ойлады

E) кәсіпорынның экономикалық саясатының қамын ойлады}
2-вариант

1.«Өз ісінің мән- жайын жетік білетін маман»

A) Менеджер

B) Білікті маман

C) Шебер

D) Жаңашыл ұстаз

E) Кәсіби әдіскер

2.«X», «Y», «Z» теорияларын ойлап шығарғандар:

A) Портер-Лоулер

B) Мак Грегор, Оучи

C) М.Вебер, А.Смит

D) М.Лютер, М.Вебер

E) Мак Грегор, А.Маслоу
3.Команданы дамытудың берілген сатысы жеке өзара қарым-қатынасының ерекше тығыз болуымен, «сен - мен» қарым-қатынасының бірден өсуімен, топтық өзара іс-әрекет қағидалары жасаумен сипатталады:

A)бейімделуі

B)қызметті нормалау

C) жұмыс істеуі

D)топтау

E)кооперациялау.

4. Педагогикалық менеджмент принципі дегеніміз?

A) Білім беру менеджерінің қызметіне тән маңызды талаптар мен ережелердің жиынтығы, жеке тұлғалар арасындағы психологиялық қарым қатынасқа негізделген педагогикалық процесс

B) Білім беру менеджерінің қызметіне тән маңызды талаптар мен ережелер

C) Білім беру менеджерінің педагогикалық бағыттау принципі

D) Білім беру процесін басқарудың кешенді принципі

E) Педагогикалық жүйелерді ғылыми негізде басқару

5.Білім беру менеджері қызметінің негізгі принциптерінің бірі?

A)Менеджменттің педагогикалық бағыттылығы

B) Басқару шешімдерін рәсімдеу

C) Ұйымдастыру- басқару

D) Есеп жүргізу

E) Психо- педагогикалық әсер ету


1. Педагогикалық менеджмент әдістерін басқарушылық қызметтің келесі деңгейлері бойынша жүйелейді :

A) тұлғалық (жеке)

B) қоғамдық

C) этникалық

D) сыртқы

E) аралас

2.Педагогикалық менеджментте психологиялық-педагогикалық әдістермен ықпал ету көмегімен жүзеге асады:

A) орындаушыларды нормалау жәнеинструкциялау

B) қолайлы психологиялық климатты қалыптасуы

C) кадларды іріктеу, орналастыру

D)категориялар үшін төлемдер

E) кадрларды тәрбиелеу

3.Педагогикалық менеджментте қоғамдық әсер ету әдістері көмегімен іске асырылады:

A) орындаушыларды нормалау және инструкциялау

B) кадларды іріктеу, орналастыру

C) ұжымда салауатты шығармашылық бәсекелестік

D) шығармашылық белсенділікті арттыру

E) кадрларды тәрбиелеу

4. Экономикалық әдістер басшылардың қызметкерлерге келесі механизмдер көмегімен ыпал ету тәсілдері ретінде қарастырылады:

A) категория бойынша еңбекақы төлеу

B) бұйрық, қаулы

C) нұсқаулықтар

D) жеке өнеге

E) кадрларды іріктеуді оңтайландыру

5. Менеджменттің ішкі тиімділігін қамтамасыз ету үшін келесі факторлар тобын ескеру қажет:

A) ресурстарды қолдану

B) инвестициялық ахуал

C) мақсатқа жетуге сәйкес нәтижені алу

D)әлеуметтік инфрақұрылым

E) стратегия жағынан инвестицияны негіздеу
1. Педагогикалық менеджменттің негізгі түсініктеріне жатады :

A) әкімшілік-басқарушылық әдістер

B) оқу-танымдық процесс менеджері

C) өздігімен білім алу

D) педагогикалық эксперимент

E) білім беруді бағалаудың балдық жүйесі


2. Білім берушілік процесс мониторингі- бұл:

A) білім берушілік процестің барысын және нәтижелігін үздіксіз бақылау

B) басшының педагогикалық процеске мақсаткерлік ықпалы

C) жұмыстардың жеке түрлерін орындау әдістемесі мен ережесі

D) әрекеттің тізбектілігі

E) қажетті ақпарат саны

3. Педагогикалық менеджмент өзіне келесі жүйе түзетін факторларды кіргізеді:

A) тізбектілік фактор

B) білім берушілік фактор

C) демографиялық фактор

D) әкімшілік-басқарушылық фактор

E) аналитикалық-нәтижелік фактор

4. Педагогикалық менеджменттің жүйе түзетін факторлары қызметінің тәсілдеріне жатады:

A) басқарудың әкімшілік әдістері

B) басқару стилі

C) басшы мен ұстаздардың өзара әрекет стилі

D) басқару иерархиясы

E)басқару жүйесіндегі моральды- психологиялық климат

5. Педагогикалық ғылымдар жүйесі кіргізеді:

A) жас ұрпаққа білім беру мақсаттарына бағынған өзара байланысты көптеген құрылымдық және функционалдық компоненттерін

B) балаларды тәрбиелеу туралы ғылымдар салаларын

C) балалар және ересектердің білім беруі туралы ғылымдар салаларын

D) адамды өмір сүруге дайындауғаобъективті қажеттілікті

E) әлеуметтік зерттеулер нәтижелерін


1.Менеджмент теориясы және оқу орындарын басқару тәжірибесінталдау негізінде педагогикалық менеджменттің мынадай негізгі қызметтерін ажыратуға болады:

A) әдістеме

B) жоспарлау

C) тиімділігі

D) басқару

E) бағалау

2. Ю.А. Конаржевскийдің анықтамасы бойынша педагогикалық талдау басқару функциясы ретінде - бұл:

A) басқарудың ұйымдастырушылық мәдениеті мен демократияландыруына баса назар аудару

B) оқу-тәрбиелік процестің нәтижелерін объективті бағалау

C) білім беру экономикасындағы жағдай мен тенденцияларды зерттеу

E) техникалық шығармашылықты ынталандыру

3. Педагогикалық талдаудың негізгі түрлері :

A) жүйелік

B) стратегиялық

C) мемлекеттік

D) тақырыптық

E) нәтижелі

4. Бақылау- педагогикалық менеджмент функциясы ретінде келесі құрауыштардан тұрады :

A) шешімдерді қабылдау

B) ынталандыру

C) қызметтің диагностикасы мен бағалауы

D) қызметті жоспарлау

E) күтілетін нәтиже

5. Бақылау қызметін кім орындайтынына байланысты мектепте келесі бақылау түрлерін ажыратады:

A) әкімшілік бақылау

B) ағымдық бақылау

C) жоспарлы бақылау

D) қорытынды бақылау

E) жедел бақылау

1.Басқарудың ұйымдастыру қызметінің мазмұны келесі жұмыстар жиынтығының қалыптасуын көздейді :

A) білім

B) өзін өзі бақылау

C) дағдылар

D) құзіреттіліктер

E) шеберліктер

2.Басқару функциясы ретінде ұйымдастырудың міндеттері :

A) ынталандыру

B) еңбектің мамандануының сипаты мен дәрежесін анықтау

C) реттеу

D) қызметті жоспарлау

E) талдау

3. Қызмет ауқымы бойынша жоспарлау жіктеледі :

A) жалпы

B) стратегиялық

C) бөлек

D) икемді

E) қатаң

4. Педагогикалық менеджменттің кешенділік ұстанымы басқарудың келесі түрлерінің сәйкестігін көрсетеді :

A) құрылымдық басқару

B) жедел басқару

C) функционалды басқару

D) стратегиялық басқару

E) дивизиондық басқару

5. Жоспарлай отырып басшы мектептің барлық қызметін келесі ғылыми негізделген ұстанымдармен ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әдістемеге сүйенуі тиіс :

A) директивті ұстаным

B) үздіксіздік ұстанымы

C) ұзақмерзімдік ұстаным

D) біртұтастық ұстаным

E) өлшемдік ұстаным
1.Білім берушілік жүйелерді басқарудың объективтілік және ақпараттың толықтығы ұстанымына сәйкес басқарушылық ақпарат мақсаты бойынша ажыратылады :

A) директивті

B) ұйымдастырушылық

C) мектепішілік

D) ведомствалық

E) жедел


2.Басқарудағы бастамалық және алқалылық ұстанымы қарастырады:

A) ақпаарттық мәліметтер базасын қалыптастыру

B) педагогикалық процеске қатысушылардың өкілеттіліктерін айқын ажырату

C) әкімшілік және қоғамдық органдардың жетекшілерінің қызметін қамтамасыз ету

D) басшы мен педагогикалық ұжым қызметінде басқарушылық функциялардың өзара қатынасы мен өзара байланысы

E) ұжымда субъект-субъектілік қатынастарды бекіту

3.Білім берушілік жүйелерді басқарудың объективтілік және ақпараттың толықтығы ұстанымына сәйкес басқарушылық ақпарат мерзімі бойынша ажыратылады :

A) ұзақмерзімді

B) тоқсандық

C) шұғыл


D) декадалық

E) жедел


4. Жоспарлау кезінде қойылған мақсаттар қандай талаптарға сәйкес болуға тиіс :

A) нақтылығы мен өлшемдігі , мақсаттың тұжырымдалуы сапалық, сандық сипатта болуы

B) мақсаттардың жалпы сипатта болуы

C) мақсаттар не уақыт, не жауапкершілік аясы бойынша шектелмеуі

D) мақсаттардың педагогтің құзіреттілігіне жатпауы

E) басшының жұмыс жоспарын жасырын жасауы

5. Білім беру менеджері қызметінің негізгі ұстанымдары:

A)Менеджменттің педагогикалық бағыттылығы

B) Басқару шешімдерін рәсімдеу

C) Ұйымдастыру- басқару

D) Есеп жүргізу

E) Психо- педагогикалық әсер ету

1.Педагогикалық менеджмент – бұл:

A) тек оқу -тәрбиелік процесс

B) олардың даму және қызмет ету тиімділігін жоғарлатуға бағытталған ұйымдастырушылық формалар , әдістер, ұстанымдар кешені

С) қазіргі қоғамның өмір салты, саясатына, кәсіпкерлік қызметіне ықпал ететін әлеуметтік және экономикалық институт

D) білім өндірісі

Е) мектепті дамыту процесі

2.Білім берушілік үдеріс деп түсіндіріледі :

A) тиімді басқару теориясы, әдістемесі және технологиясы

B) оқу -тәрбиелік үдеріс

C) басқару процесі

D) мектепті дамыту үдерісі

Е) білім беру мекемесінің бастапқы мүмкіндігін есепке алу

3.Білім берушілік үдеріс менеджерінің еңбек құралы болып табылады :

A) сөз, тіл

B) ақпарат

C) сапа


D) өнім

E) тауар


4.Педагогикалық менеджмент — әрекетті жүйе ретінде — өзіне келесі құрылымдық –функционалдық компоненттермен жүйені түзетін факторларды кіргізеді:

A)педагогикалық қызмет өнімі

B) педагогикалық қызмет пәні

C) педагогикалық қызмет субъектісі

D) педагогикалық қызмет функциясы

E) білім беру жүйесі

5.Оқыту үдерісінде білім алушының оқытылу дәрежесі келесі көрсеткіштерден тұрады :

A) түсіну мен айырмашылықтан

B) белсенділіктен

C) қойылған сұрақтан

D) өзін- өзі дамытудан

E) енжарлықтан


1.Н.В.Кузьмина педагогикалық біліктіліктің негізгі элементтері ретінде келесілердіажыратады:

A) оқытатын пән саласындағы арнайы біліктілік

B) дағды мен шеберліктерді игеру біліктілігі

C) адамды сыйлау және сенуі

D) педагогтың оқушының табысты болуына мүдделігі

E) әрекеттік-танымдық

2.Педагогикалық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру тиімділігінің негізі болып табылады: :

A) білім берушілік процесте немқұрайлылықты енгізу

B) білім берушілік процесте немқұрайлылықты ескерту

C) білім берушілік процесті бақылау

D) немқұрайлылықты жетілдіру

E) білім берушілік процесте немқұрайлылықты дамыту

3.Жаңартылған білім беру жүйесі жағдайында білім берушілік процесті басқарудың негізгі мәселелері алдымен шешіледі:

A) білім берушілік процесте немқұрайлылықты ескерту арқылы

B) нақты қызметкерлерді тиімді пайдалану арқылы

C) менеджмент субъектісі ретінде оқытушы құзіреттілігін арттыру арқылы

D) білім берушілік процесті бақылау

E) басшының жеке тұлғалық факторы

4.Дамып келе жатқан оқытуды жүзеге асырудағы немқұрайлылық көрінеді :

A) ережелер, заңдар, анықтамаларды ойсыз, механикалық есте сақтауға тырысу

B) іс жүзіндегі уақытты ескермей жоспарда шаралардың көр мөлшерінің болуы

C) оқыту мен тәрбиелеудің өмірмен байланыс ұстанымын елемеу

D) оқытушының білім алушының белсенділігін басуға тырысуы

E) ақыл -ой еңбегін ұйымдастыруға психологиялық-физиологиялық талаптар

5.Менеджмент – бұл:

A) табиғаттатабиғи биологиялықпроцестердібасқару

B) техника және техникалық жүйелерді басқару

C) ұйымдастырушылық ресурстарды бақылау, жетекшілік ету, ұйымдастыру және жоспарлау арқылы ұжым мақсатына тиімді және қолайлы қол жеткізу

D) жекелеме бөлімшелердің әрекетін үйлестіру

E) ғылыми-зерттеу және тәжірибелі конструкторлық жұмыстарды басқару
1.Заманауи педагогикалық әдебиеттерде «білім сапасы» термині келесі анықтамалармен түсіндіріледі:

A) заманауи кезеңде экономика талаптарына сәйкес маманның кәсіби қызметін үздік жүргізу қажеттілігін анықтайтын кәсіби сана сипаттамаларының кешені

B) ішкі және сыртқы нарықта ұйымның басымды жағдайын анықтайтын қаражатты жұмсауының үздік бағыты

C) демократиялық басқару қағидаттарын енгізу бойынша білім беру мекемелерінің қызметін белсендіру жүйесі

D) ұйым мақсаттарының ең тиімді жетістіктеріне ықпал ететін жаңа көзқарастардың, әдістердің, технологиялардың ғылыми ізденісі

E) бұл басқа адамдардың еңбегін , ой-өрісін, тәртіп уәждерін қолдана отырып, алға қойылған мақсаттарға жете білу ептілігі

2.П.И.Третьяков және Т.И.Шамова , зерттеушілер білім сапасының түсінігін баян етуде келесі бағдарлаумен байланысты әртүрлі уәждеу (мотив) бағыттарын ұстанған деген қорытындыға келді:

A) келешектік және стратегиялық мақсаттарға

B) әдістер мен қызметтерге

C) тұлға мен қоғамның қажеттіліктеріне

D) инновациялық үдеріспен басқаруға

E) қызметтер мен бақылауларға

3. Педагогикалық менеджменттің қойылған мақсаттарына жету тәсілі ретінде басқарудың әдістеріне жатады:

A) ұйымдастырушылық әдістер

B) әкімшілік әдістер

C) функциональдық әдістер

D) жүйелік әдістер

E) кешенді әдістер

4. Педагогикалық менеджмент басшысымен сәйкес нәтижелерге табысты қол жеткізуге келесі маңызды факторлар ықпал етеді:

A) мақсатқа жету , міндеттерді шешу құралдарын жоспарлау деңгейі

B) басшының жеке тұлғалық факторы

C) жеке мүдделердің жалпыға бағыныштылығы

D) жұмыс орындарының тұрақтылығы

E) қызметкерлерді әділетті марапаттау

5. Педагогикалық менеджмент ұстанымдарына жатады :

A) нормалау

B) ұйымдастыру

C) жеделділік

D) ізгіліктік

E) диверсификация


1. Педагогикалық мониторинг қызметіне келесілер жатады:

A) ұйымдастырушылық-қызметтік

B) шешімдерді қабылдау

C) жетекшілік

D) аналитикалық

E) зерттеушілік

2.Біздің қоғамның дамуының қазіргі кезеңіндегі тәрбиелеудің негізгі мақсаттары :

A) теориялық және практикалық тәжірибелердің кешені

B) алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу тәсілдерінің тиімділігі

C) тиісті ақпарат мөлшері

D) Қазақстанның патриот азаматын тәрбиелеу идеясы

E) орындаушының жеке әрекеттену идеясы

3.П.И. Третьяков «Нәтижелер бойынша мектепті басқару» кітабында басқарудың келесі функцияларын бөледі:

A) ақпараттық -талдау

B) жоспарлау

C) тиімділікті зерттеушілік

D) басқару-бағалаушылық

E) бақылау-талдаушылық

4. Менеджмент субъектілерінің білім берушілік қызметінің нәтижесі өзіне келесі өзекті түсініктер мен анықтамаларды кіргізеді:

A) оқушылардың білім сапасы

B) формализм

C) педагогикалық менеджмент

D) басқару

E) ақпарат

5.Педагогикалық менеджменттегі табыстың негізгі жағдайлары болып табылады:

A) уақыт шығындарынан үлкен қайтым

B) еңбекті ғылыми ұйымдастыру

C) ұжым мүшелерінің күштерін біріктіру

D) жазбаша түрде бекіту

E) мақсатқа жетудің берілген мерзімі


1. Педагогикалық менеджмент субъектілері қызметінің мақсаттарына жатады:

A) қызмет ету мақсаты

B) ұжым мақсаты

C) нақты мақсат

D) ақпараттық мақсат

E) зерттеу мақсаты

2. А.С. Белкин бойынша педагогикалық мониторинг түрлері :

A) ізгіліктік

B) басқарушылық

C) талдаушылық

D) бағалаушылық -болжамдық

E) зерттеушілік

3. Педагогикалық менеджменттің негізгі міндеттері :

A) орындаушының жеке әрекетінің жиілігі мен ретін көрсетеді

B) әрбір жаңа басқарушылық ықпалды жүзеге асыру

C) тұлғаның жан-жақты дамуы

D) оқу орны қызметкерлерінің шығармашылық белсенділігі мен бастамашылдылығы

E) белгілі бірқоғамныңнақтыжағдайларынаадамныңжылдамбейімделуі

4. Оқу сабағының міндеті болып табылады:

A) оқушының тұлғасын әлеуметтендіру

B) мәдениет және ғылымәлемінебілім алушынықатыстыру

C) педагогикалық іс-әрекет қатысушыларының пассивтілігі

D) педагог және оқушылардың өзара әрекетестігі

E) оқушыларды мақсатты оқытуға ықпалдасу

5. П. Друкер менеджменттің келесі міндеттерін ажыратады :

A) мақсаттарға жету үшін өзіңізбен басқаларды іс-әрекетке көтермелеу процесі

B) егжей-тегжейл жоспарларды әзірлеуқажеттілігінің жоқтығы

Cөндіріс техникасы, технологиясын жетілдіру

D) әлеуметтік құрылымда мекеме орнын анықтау

E) ұйымның ортақ мақсаттары айналасында адамдарды біріктіру

1. Психологиялық қорғанудың механизміне келесілерді жатқызуға болады:

A) мотивация, ынталандыру

B) келісім шарт, келісімге келу

C) қосу, орын басу, оқшаулау

D) жоққа шығару, орнын жылжыту, тиімділеу

E) инварианттылық, факторлық

2. Егер ұжымның белсенді қатысуымен басқарушы келіспеушілікті дұрыс шешсе, онда келіспеушілік келесі нәтижеге әкеледі:

A) ұжымда қатынастың нашарлауына

B) қызметкерлердің тұлғалық дамуына

C) өндірістік көрсеткіштердің күрт төмендеуіне

D) ұжым мүшелерінің жүйке –психикалық жағдайына

E) басқару құрылымын қайта құруға

3. Іскерлік әңгімелесудің табыстылығы көбіне келісілерге байланысты:

A) сұрақтардың тізбектілігін қарастыруға

B) сұрақтардың алдын ала тізімін жасауға

C) ақпаратты беруге

D) регламентке

E) дұрыс шешімді қабылдауға

4. П.И.Третьяков мектептің білім беруін басқару теориясын тұжырымдаған кезде оған келесідей анықтама береді:

A) басқару – бұл әр сипаттағы ұйымдастырылған жүйелердің қызметі, элементі

B) басқару – бұл әр деңгейдегі басқару субъектілерінің мақсатты қызметі

C) басқару - бұл белгілі құрылымды сақтауды қамтамасыз ету

D) басқару – бұл қызмет тәртібін ұстап тұру

E) басқару – бұл білім беру бағдарламасын жүзеге асыру

5. А. Файолмен тұжырымдалған ұйымды басқарудың негізгі жағдайлары :

A) ынталандыру, бағыныштылық , сапа

B) басқару құрылымы, стиль, демократия, еңбек бөлінісі, ереже және нормалар

C) бағыттың бірлігі, жеке мүдделердің жалпыға бағынуы, қызметкерлердің марапаттары

D) психология, гигиена, жалақы, қызметкерлердің жетістіктері

E) адамның қажеттіліктер иерархиясы, қоғамдық, бастамашылдық.


1. Іскерлік қарым-қатынас құрылымында қарастырылатын өзара байланысты тараптардың бірі :

A) ғылыми-тәжірибелік

B) коммуникативті (немесе коммуникациялық)

C) психофизиологиялық

D) мәселе

E) күрделі

2. Психологиялық қорғанудың механизмі келесімен байланысты:

A) сезілетін жүйе құрауыштарын қайта құрумен

B) әңгімелесушімен ұқыпсыз сөйлеумен

C) тұлғаның коммуникативті қызметімен

D) тұлғаның адамгершілік  бейнесімен

E) өз уақытын ұйымдастыра білумен

3. Іскерлік әңгімелесуді келесі кезендерге боледі:

A) ақпаратты кодтау

B) дәлелдеме

C) ақпаратты декодтау

D) регламент

E) әңгімелесу бастамасын тартып алу

F) жоспарланған әңгіме барысы

4. Фредерик Уинслоу Тейлордың басқару мәніне негізгі көзқарастары келесіден көрінеді:

A) еңбек қызметінің сапасынан

B) шығармашылықтағы өзін – өзі көрсетуінен

C) тиімді еңбекті ынталандырудан

D) адамның психикалық денсаулығын нығайтудан

E) шағын топ жетекшілерін қарастыратын мекеменің функциональды құрылымынан

5. 1916 жылы А.Файоль менеджменттің негізгі функцияларын қалыптастырды:

A) басқару

B) нәтижелік

C) координация, бақылау

D) коммерциялық, қаржылық

E) білім берушілік, ғылыми.
1. Іскерлік әңгімелесудің дәлелдеу кезеңінде келесілерді орындау тиісті:

A) әңгімелесу бастамасын тартып алу

B) әңгімелесуде талқыланған деректерді сын көзбен талдау

C) әңгімелесушіге ақпаратты беру

D) сұрақтарды талқылау

E) регламентті ұстау

2. Нақты ғылымдар дамуының салдары ретінде пайда болған басқарудағы сандық әдістер мектебінің өкілі :

A) Эдвард Деминг

B) Фредерик Тейлор

C) Джон Кейнс

D) Ян Коменский

E) Анри Файоль

3. Вербалды емес факторлар әсерінің нәтижесi болып саналады:

A) бет әлпетi

B) міндеттерді өкілеттеу

C) дау- дамайды жағдайды шешу

D) кіріспе дәріс

E) сөз сөйлеу мәнері

4. Өндіріс сапасын арттыру үшін Ф.Тейлор басқарудың келесі негізгі ұстанымын ұсынды:

A) өндірістің ғылыми негіздерін анықтау

B) олардың біліктілігін арттыру үшін жағдай жасау және оларды кәсіби оқыту

C) өнімді және қызмет көрсетуді жақсартуға бағытталған мақсаттардың тұрақтылығы

D) барлық топ еңбегін марапаттау бір адам еңбегін марапаттауға қарағанда тиімді

E) алқалық шешімдерді қабылдау

5. Әлеуметтік коммуникацияда мақсаттарға жету үшін, коммуникациялық хабардың мазмұны келесілерден тұру қажет:

A) білімдер

B) қуаныш сезімін білдіру

C) зейіндер

D) вербалды емес қарым-қатынас

E) ашулану.

1. «Ғылыми менеджмент әкесі» Фредерик Тейлор, еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесін өзінің келесі еңбектерінде қарастырды :

A) «Ғылыми басқару қағидаттары» (1911)

B) «Тәрбие бойынша ойлар » (1691)

C) «Индустриалды өркениеттің адамдық мәселелері» (1933)

D) «Жұмыспен қамту, пайыз және ақшаның жалпы теориясы» (1936)

E) «Модернизация примитивті қоғамды жаңғырту» (1947)

2. «Адами қатынастар мектебі» негізін салушы Э.Мейо тұжырымдамасы бойынша еңбек өнімділігі келесілердің нәтижесі болып табылады :

A) қызметкерлерді тым қанау есебінен еңбек өнімділігін арттыру

B) ғылымы білімнің дербес аясының

C) жағымды психологиялық ынталандырудың

D) ақшалай марапаттың

E) жазалау қаупінің

3. Адамдармен өзара қатынасы аясында басшының әрекетін қарастырған кезде менеджер құзіреттілігінің келесі топтарын жіктейді:

A) өнімділіксіз

B) бағыныштылармен қарым қатынастағы бюрократизм

C) авторитаризм

D) мақсатқа ұмтылғыштық және өнімділік

E) либерализм

4. Курт Левин басшының келесі негізгі стилін ажыратты :

A) авторитарлы

B) кооперативтік

C) корпоративтік

D) бюрократиялық

E) коммуникативтік5. Демократиялы басшылық стилі сипатталады:

A) топ мүшелерінің бәрімен жолдастық қатынас түзуге бағытталған

B) қызметкерді тұлға ретінде елемеумен

C) барлық шешімдерді бір өзі қабылдаумен

D) жауапкерлі мәселелеріне араласпауды ұстаным еткен басқару түрі

E) кәсіби жоспарда басшының сенімсіздігімен

1. Экстрополяциялық – мұнда басшы ...

A) әлеуметтік даму бағытын болжай отырып педагогикалық ұжым алдында білім берудің перспективалық моделін ұсынады.

B) педагогикалық қызметтің кейбір аспектілерін ғана үлгі етіп алып, оқу-тәрбие процесінің бір бөлігінде ғана пайдалана алады.

C) педагогиканың кейбір істеріндегі мәнді сәттерді ғана анықтауға қабілеті жетеді, соны ұжымға икемдеп таратуға тырысады.

D) бағдарлама мен жүйелі басқару ісінің үйлесімділігін атқарады.

E) істі оң шешуге әсерін тигізеді.

2. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі:

А) Либералдық

В) Авторитарлық

С) Демократиялық

D) Зұлымдық

Е) Либералдық-демократиялық

3. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:
А) Гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы.
В) Этномәдени білім беру тұжырымдамасы.
С) Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына.
D) Тіл туралы заңға.
Е) Білім беру заңына.

4. Мемлекеттік жалпы білім берушілік стандарт :

А. жалпы білім берудің мазмұны

В. білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізуді реттейтін, білім берудің мақсаттары мен міндеттерінің жиынтығын айқындайтын,білім сапасы мен деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейтін және білім алушылардың табысты әлеуметтенуіне ықпал ететін нормативтік құжат.

С. жеке білім беру мекемесінің спецификасын көрсететін құжат

D. білім, ғылым және қызмет түрі салалары бойынша үздіксіз өздігінен білім алу технологиясы

Е. оқу жылдары бойынша барынша ықтимал оқу жүктемесі

5. Оқу жоспары:

А. білім беру деңгейлеріне сәйкес оқу пәндерінің тізімі мен көлемін, оқыту тәртібі мен бақылау түрін реттейтін құжат.

В. оқытылатын материалдың тақырыптық мазмұнын көрсететін құжат

С. әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге жататын білім, іскерлік және дағдылардың мазмұны мен көлемін айқындайтын құжат .

D. тұлғаның жеке ерекшеліктері ескерілетін кезде оқу қызметін ұйымдастыру тәсілі.

Е. белгіленген бағалау өлшемдеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейлерінің алдын ала берілген көрсеткіштер бойынша айқындайтын оқу тапсырмалары.

1. Педагогикалық менеджмент әдістеріне жатпайды:

A) психо-педагогикалық әсер ету әдісі

B) әкімшілік басқару әдісі

C) экономикалық әдістер

D) қоғамдық пікір арқылы әсер ету әдісі

E) менеджердің өзін-өзі жүйелі жетілдіру әдісі

2. Қатынас құралдарына жатпайды:

A) тіл, дауыс

B) ырғақ


C) мимика, ым

D) құзырлық

E) дене қимылы

3.Мектеп директоры басқару міндеттерін өз орынбасарларымен бөлісетін , ұжым мүшелерінің кәсіби өсуіне жағдай жасап , жұмысты нақты жоспар бойынша істеу белгілерін сипаттайтын басқару стилі-

A) өктемдік

B) демократиялық

C) ымырашылдық (либералдық)

D) принципиалды

E) кәсіби

4. Білім беру менеджерінің еңбек өнімі

A) Тыңдаушылардың білім ақпараттарын меңгеруі және объектіні басқару деңгейінің дамуы

B) Білім алушының оқу материалына деген қызығушылығын туғызу

C) Оқушының өзін өзі басқару жұмысын ұйымдастыру

D) Білім алушылардың өзін өзі жүйелі жетілдіруі

E) Жас ұрпақтың кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейде дамуы
5.Мектеп жұмысының практикасында жоспардың негізгі 3 түрі кең қолданылады:

A) қысқа мерзімділік, орташа мерзімділік, ұзақ мерзімділік;

B) бюджеттік, кредит, еңбек сұранысына байланысты

C) перспективалық, жылдық және ағымдық

D) өскелең сұранысқа ие тауарлар, бейтарап тауарлар, сұранысы кеміген тауарлар.

E) жылдық, апталық.


1. Басқару субъектісі -бұл:

A. атқарушылық әрекетті орындайтың тұлға немесе орган

B. басқарушылық әрекетті орындайтың тұлға немесе орган

C. заңды билік органдары

D. сот билік органдары

E. әкімшілік органдар


2. Менеджмент жүйесi тұрады


A. басқару субъектiсiнен, басқару объектiсiнен жєне олардың арасындағы байланыстан

B. тура және керi байланыс каналдары бойынша ақпарат алмасудан

C. басқарылатын және басқарушы жүйе тармақтарынан

D. басқару субъектiсi

E. басқару объектiсi

3.Нақты педагогикалық мәселелерді шешу мақсатында ішкі бақылаудың тиімділігін арттыратын негізгі критериді көрсет.

A) тақырыптық бақылау жүргізу

B) зертханалық-сарамандық бақылау жүргізу

C) ұйымдастырушылық

D) талдай білу

E) эксплуатациялық .

4. Басқару стилінің негізгі 3 түрін көрсетіңіз

A) өктемдік, демократиялық, ымырашылдық

B) келіспеушілік, дау, келісім

C) шартты, шартсыз, аралық

D) төменгі, жоғарғы, шектік

E) деңгейлік, сатылық, көмекші

5. Мектеп директоры басқару міндеттерін өз орынбасарларымен бөлісетін , ұжым мүшелерінің кәсіби өсуіне жағдай жасап , жұмысты нақты жоспар бойынша істеу белгілерін сипаттылық басқару стилі-

A) өктемдік

B) демократиялық

C) ымырашылдық

D) принципиалды

E) кәсіби

1.Н.В.Кузьмина педагогикалық біліктіліктің негізгі элементтері ретінде келесілерді ажыратады:

A) оқытатын пән саласындағы арнайы біліктілік

B) дағды мен шеберліктерді игеру біліктілігі

C) адамды сыйлау және сенуі

D) педагогтың оқушының табысты болуына мүдделігі

E) әрекеттік-танымдық

2.Педагогикалық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру тиімділігінің негізі болып табылады: :

A) білім берушілік процесте немқұрайлылықты енгізу

B) білім берушілік процесте немқұрайлылықты ескерту

C) білім берушілік процесті бақылау

D) немқұрайлылықты жетілдіру

E) білім берушілік процесте немқұрайлылықты дамыту

3.Жаңартылған білім беру жүйесі жағдайында білім берушілік процесті басқарудың негізгі мәселелері алдымен шешіледі:

A) білім берушілік процесте немқұрайлылықты ескерту арқылы

B) нақты қызметкерлерді тиімді пайдалану арқылы

C) менеджмент субъектісі ретінде оқытушы құзіреттілігін арттыру арқылы

D) білім берушілік процесті бақылау

E) басшының жеке тұлғалық факторы

4.Дамып келе жатқан оқытуды жүзеге асырудағы немқұрайлылық көрінеді :

A) ережелер, заңдар, анықтамаларды ойсыз, механикалық есте сақтауға тырысу

B) іс жүзіндегі уақытты ескермей жоспарда шаралардың көр мөлшерінің болуы

C) оқыту мен тәрбиелеудің өмірмен байланыс ұстанымын елемеу

D) оқытушының білім алушының белсенділігін басуға тырысуы

E) ақыл -ой еңбегін ұйымдастыруға психологиялық-физиологиялық талаптар

5.Менеджмент – бұл:

A) табиғатта табиғи биологиялық процестерді басқару

B) техника және техникалық жүйелерді басқаруC) ұйымдастырушылық ресурстарды бақылау, жетекшілік ету, ұйымдастыру және жоспарлау арқылы ұжым мақсатына тиімді және қолайлы қол жеткізу

D) жекелеме бөлімшелердің әрекетін үйлестіруE) ғылыми-зерттеу және тәжірибелі конструкторлық жұмыстарды басқару

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет